სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26263 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

Х.Дидидзе, М.Бекаури, Н. Непаридзе, М. Сирадзе. К Вопросу рационального использования хлопковых соастотков. Химический Журнал Грузии. 2006წ. №3, с. 335-336..

ა. დიდიძე, მ. სირაძე, მ. ბეაური. К вопросу рационального использования хлопковых соанстоков. Химический журнал Грузии. 2006წ. №3, 335-336 ст..

მ. სირაძე, Н. Непаридзе,, И. Гоксадзе. К вопросу рационального использования хлопковых соапстоков. Химический журнал Грузии, №3. 2006წ. .

Л. Имнаишвили, Натрошвили О.Г., Кобесашвили З.К., Куция В.Л., Абуладзе Т.Д. К вопросу реализации алгоритма вычитания в оптоэлектронных операционных устройствах. . Мат. Всесоюзной конференции "Функциональная оптоэлектроника в ВТ и устройствах управления". 1986წ. Тбилиси,1986 г. с. 158-162. .

Г. Берикелашвили, Накашидзе И., Вардзелашвили Д., Сихарулидзе А.. К вопросу решения уравнения разрядного контура электрогидравлического преобразователя энергии . Электроэнергетические процессы и установки. Труды ГПИ. . 1987წ. № 3 (315) стр. 85-88.

null, Накашидзе И., Вардзелашвили Д.. К вопросу решения уравнения разрядного контура электрогидравлического преобразователя энергии. Электроэнергетические процессы и установки. Труды ГПИ.. 1987წ. № 3, стр. 85-88.

ე. გეგეშიძე, П.Хведелидзе. К вопросу синтеза автоматической системы управления курсом судна с электрогидроприводом руля. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი ,,ტრანსპორტი". 2006წ. 2(22).

გ. ტყეშელაშვილი, თ. მჭედლიშვილი. К вопросу синтеза нелинейных систем приводов. ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა. 2008წ. 2.39-45გვ..

О. Намичейшвили, В. Эзакели . К вопросу синтеза оптимальных восстанавливаемых систем. В сб. трудов ПКИ «Автоматпром» г. Рустави: Автоматизация производственных процессов в промышленности, выпуск 7 8 . 1970წ. С.223-229.

Т. Мчедлишвили, Диасамидзе А.А., Суламанидзе А.А., Суламанидзе Д.Н., . К вопросу синтеза параметров виброизолирующей площадки с динамическим гасителем колебаний. . Труды ГТУ. 2002წ. . № 2(441), с.89-91.

ე. გეგეშიძე, З.Ломидзе, , Л.Хведелидзе, , П.Хведелидзе, Т.Мчедлишвили. К Вопросу синтеза параметров системы непрямого регулирования частоты ващения коленчатого вала двигателя внутреннего сгорания. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი ,,ტრანსპორტი". 2007წ. 3(27) 19ст..

Т. Мчедлишвили, Ломидзе З., Хведелидзе Л., Хведелидзе П. . К вопросу синтеза параметров системы непрямого системы регулирования частоты вращения коленчатого вала двигателя внутреннего сгорания. Научно-технический журнал «Транспорт».ГТУ. 2007წ. № 3 (27), , с. 19-21..

А. Бенашвили. К вопросу синтеза разностных элементов накапливающих схем. Georgian Engineering News. 2002წ. №1, стр. 39-41.

Т. Мчедлишвили, Хведелидзе Л.Б., Хведелидзе П.Г., Гелашвили О.Г. . К вопросу синтеза системы непрямого регулирования двигателя внутреннего сгорания с комбинированной обратной связью.. Научно-технический журнал «Транспорт».ГТУ. 2007წ. № 2 , с. 9-12..

რ. კლდიაშვილი, რ. კლდიაშვილი, ნ. ჩიგოგიძე, რ. სხილაძე, გ. სულაქველიძე. К вопросу систематизации биостимулаторов и лечебных комплексных препаратов. Georgian engineering news. GFID. 2007წ. N1, 151-153 p..

თ. წივწივაძე, Н.Чигогидзе, Р.Схиладзе, Р.Клдиашвили, Г.Сулаквелидзе. К вопросу систематизации биостимуляторов и лечебних комплексных препаратов. Georgian engineering news.. 2007წ. N1.

Л. Надареишвили, Р. Бакурадзе, И. Павленишвили. К вопросу создания модели морфологии и стратификации изорефракций в GRIN-элементах . Georgian Engineering News. 2002წ. №2, ст. 75-78.

ი. ფავლენიშვილი, Л. B. Надареишвили, Р Бакурадзе. К вопросу создания морфологии и стратификаци изореакций в GRIN-элементах, ,. GЕN. 2002წ. N2, , c. 75-78.

Н. Геладзе. К вопросу состояния проблемы природных вод фильтрованием . Международный научный журнал Проблемы механики.№3(24). 2006წ. .

ბ. გოგიჩაშვილი, Т.Т.Церцвадзе, Б.Т.Бучукури, Д.Л.Демурашвили. К вопросу способа опре- деления температуры начала плавления метал- лов. . Проблемы метал- лугии, сварки и металловедения №3(13), Тбилиси,2006 . 2006წ. 28-31.