სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26248 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

М. Талаквадзе, თ.მჭედლიშვილი, დ. მარსაგიშვილი, ნ. ნიკვაშვილი, ბ.ბერიაშვილი. К оптимизационному синтезу электрогидромеханических систем приводов с упругими звеньями в механической части. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა. 2016წ. N 3(37).

ი. ხართიშვილი, თ. თავაძე. к параметрическому синтезу електромеханической следяшей системы по заданным процесам. სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი "სატრანსპორტო და მანქანათმშენებლობა" . 2013წ. №1(26).

Т. Мчедлишвили, Гратиашвили Г.С., Балахадзе Д.Р., Иванишвили Л.Г. . К параметрическому синтезу многомассовых механических систем на основе пошагового приближения к желаемым процессам. Научно-технический журнал «Транспорт и машиностроение". 2009წ. № 3(15). с. 11-15..

Г. Купрашвили. К ПОЛИТИЧЕСКОМУ ОСМЫСЛЕНИЮ ОДНОГО СОБЫТИЯ. газ. «Свободная грузия». 1998წ. № 25-26.

В. Квинтрадзе, В. Меладзе. К понятию релятивистской массы. სტუ-ს შრომები №1 2009წ.. 0წ. .

Т. Мчедлишвили, Наврозашвили Б.Г., Мчедлишвили Т.Т., Гвазава К.Б., . К построению аппроксимационной матемематичесуой модели динамики следящего механизма копировального роторно-шлифовального станка. Международный научный журнал "Проблемы механики". 2005წ. № 1(18), с.62-66.

Х. Амkоладзе, Асатиани А., Начкебия Б., Эдишерашвили П.. К построению аппроксимационной модели динамики копировально-шлифовального механизма.. Транспорт и машиностроение. 2008წ. # 2(10); c62-67. ISSN 1512-3537.

Т. Мчедлишвили, Нарозашвили Б.Г., Элердашвили И.Ш. . К построению аппроксимационной модели динамики пневмомеханического копировального механизма. . Научно-технический журнал «Транспорт и машиностроение". 2008წ. № 1(9), с. 125-130..

ლ. კობახიძე. К построению математической модели динамики в механической системе подвесной канатной дороги. Научные труды ГТУ . 1997წ. №2(413).

Т. Мчедлишвили, Наврозашвили Б.Г., Ломидзе Т.П., Мчедлишвили Г.Т.. К построению математической модели динамики пневмомеханической следящей системы копировального станка. Научно-технический журнал «Транспорт и машиностроение". 2008წ. № 1(9), с. 95-99..

А. Дундуа, Г. Кванталиани. К проблеме обеспечения безопасности микропроцессорной электронной централизации. "Транспорт". 2008წ. № 1-2; стр. 8 - 10.

М. Зораниани. К проблеме обучения ESP студентов технических вузов. სამეცნიერო ჟურნალი Scripta Manent, თბილისი. 2011წ. №2 (10), стр.54-57..

. К происхождению грузин წიგნში: გრ. გიორგაძე, უძველესი ახლოაღმოსავლური ეთნოსები და ქართველთა წარმომავლობა. . 2002წ. გვ. 21-24.

ვ. ნანიტაშვილი, Г.Санадзе . К расчёту критических углов боковой устойчивости дождевальных установок. სტუ-ს სამეცნიერო შრომების კრებული . 2007წ. N4 (466), 75-78 გვ..

Л. . К расчету параметров процессов торможения вагона (ПКД). Научные труды ГТУ . 1997წ. №1(412), .

Г. Kирмелашвили, Махарадзе Л.И. К расчету повышения давления для прямой волны гидравлического удара в в потоке водовоздушной смеси. Сб. тр.: Горная электромеханика и транспорт, Тбилиси, Мецниереба. 1990წ. с. 29-31.

Т. Мчедлишвили, Наврозашвили Б.Т., Читидзе З.Д., Элердашвили И.Ш., Амколадзе Х.М.. К расчету погрешностей копировальной обработки на однокоординатном роторно-шлифовальном. Научно-технический журнал «Транспорт и машиностроение". 2007წ. № 2, с. 86-93..

Т. Мчедлишвили, Наврозашвили Б.Т., Читидзе З.Д., Элердашвили И.Ш., Амколадзе Х.М.. К расчету погрешностей копировальной обработки на однокоординатном роторно-шлифовальном. Научно-технический журнал «Транспорт и машиностроение". 2007წ. № 2, , с. 86-93..

Т. Чхаидзе, Варсимашвили Р.. К расчету цепной передачи эскалаторов . Грузинский технический Университет, Труды . 2001წ. № 3(436), с. 18-25. ISSN 1512-0996.

Г. Kирмелашвили. К решению дифференциальных уравнений с частными производными для определения изменений давления в наклонных трубопроводах . Сообщения АН ГССР, т. 132, № 3. 1988წ. c. 573-576.