სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26196 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

Е.Гегешидзе, Т.Мчедлишвили, Д.Тавхелидзе, О.Гелашвили. К синтезу следящей системы управленя курсом судна. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი ,,ტრანსპორტი". 2006წ. 1(21).

Т. Мчедлишвили, Хведелидзе П.Г., Тавхелидзе Д.Д. К синтезу судового автоматизированного электромеханического привода руля. Международный научный журнал "Проблемы механики". 2006წ. №2(23), с.33-36.

Л. . К синтезу управляющего силового воздействия на механическую систему с упруго-вязкими связями. Научные труды ГТУ . 1997წ. №1(412).

Т. Мчедлишвили, Гегешидзе Э.И., Хведелидзе Л.Б., Хведелидзе П.Г. . К синтезу электрогидравлического следящего привода с нелинейным законом регулирования. Международный научный журнал "Проблемы механики". 2006წ. №2(23), с. 60-65..

E. Gegeshidze, Л.Хведелидзе, П.Хведелидзе, Т.Мчедлишвили. К синтезу электрогидравлического следящего привода с нелинейнымзаконом регулированя. international scientific journal ,, Problems Mechanics". 2006წ. 2(23).

დ. მამფორია. К созданию классов гидрографов”. . Труды ИПМ ТГУ им. И.Н. Векуа, . 1989წ. Тбилиси, №34, 49-58, .

ო. ნამიჩეიშვილი, Ш. Бебиашвили. К сравнению методов повышения надежности сложных систем. Сообщения АН ГССР, XLIII:2. 1966წ. С.301-308.

Т. Дзиграшвили, Э.Р. Кутелия. К структурной релаксации ултрадисперсных частиц . Сообщения академии наук Грузинской ССР. . 1988წ. 129,№1, С. 53-56..

К. Котетишвили. К теории антенны типа Уда-Яги . Georgian Engineering News, . 2002წ. №4, , pp 33-40.

Г. Чихладзе, Ф.Г.Богданов, Г.Ш. Кеванишвили. К теории волноводного тройника в Е-плоскости. საქართველოს მა-ს "მოამბე",. 1991წ. ტ. 141, №1, 1.

К. Котетишвили, Кеванишвили Г.Ш. Кокая П.В. К теории изолиро-ван¬ного вибратора. Georgian Engineering News. 1998წ. 4(8), Tbilisi, 1998, pp 40-44.

К. Котетишвили, Кеванишвили Г.Ш. Кокая П.В. К теории изолиро-ван¬ного вибратора. Georgian Engineering News. 1998წ. 4(8), Tbilisi, 1998, pp 40-44.

К. Котетишвили, Кеванишвили Г.Ш.Кокая П.В. К теории изолированного вибратора. Georgian Engineering News, 4(8), Tbilisi, 1998, pp 40-44. 1998წ. 4(8), , pp 40-44.

Т. Дзиграшвили, Харшиладзе Н.Ш., Маисурадзе Н.И., Бакрадзе Л. Камушадзе Т.. К теории магнито-чувствительной структуры p+-i(p)-n+. Изд. Мецниереба, сообщения АН ГССР,. 1985წ. №8, стр.293-296.

ა. კაპანაძე. К теории плавления мелких частиц. . 1983წ. .

К. Котетишвили, Дзагнидзе Г.И.. К теории простой панельной антенны. Georgian Engineering News,. 2002წ. №4, pp 68-71.

ზ. ლობჟანიძე. к теории самотечного полива. ASSN 1512-1887 Проблеми Аграрной Науки. 2009წ. T.7.#3. Ст.85-90..

К. Котетишвили, Кеванишвили Г.Ш. Кокая П.В.. К теории синтеза линейной антенны. Georgian Engineering News. 1998წ. 4(8), Tbilisi, 1998, pp 45-49.

დ. მამფორია. К численному решению на ЭВМ задач планирования подачи водараспеделения по потребителям. Сборник работ по програмированию. ИЗД. ИПМ ТГУ 1975 . 1975წ. .

თ. ბუჩუკური, т.т.Церцвадзе, б.г.гогичаишвили. К.вапросу способа определения температури начало плавления металов. Праблеми металлургии сварки и материаловедения. 2006წ. №3.