სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26248 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

К. Авалишвили. К решению задачи маршрутизации автомобильных перевозок грузов. Методы прикладной матеметики на автомобильном транспорте, Труды МАДИ . 1979წ. №2.

გ. ქუთათელაძე. К решеню одной краевой задачи теории голоморфных функций.. Инженерная Физика (МИФИ).. 2006წ. №2, с. 20-21..

Т. Мчедлишвили, Тавадзе А.Т.. К синтезу гидромеханической системы регулирования землеройно-транспортной машины. труды ГТУ . 2002წ. № 2(441), с. 108-113..

ი. ხართიშვილი, თ. მჭედლიშვილი, თ. ჩხოლარია. к синтезу електромеханического привода стабилизации йгловой скорости по заданным переходным процессам. სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი "სატრანსპორტო და მანქანათმშენებლობა" . 2013წ. №1(26).

Л. . К синтезу параметров нелинейной модели динамики вагонов подвесных канатных дорог. Научные труды ГТУ . 1997წ. №2(413), .

ე. გეგეშიძე, Пармен Хведелидзе, Лали Хведелидзе. К Синтезу параметров электрогидравлической системы управленя курсом судна. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი ,,ტრანსპორტი". 2006წ. 1(21) 28გვ..

Т. Мчедлишвили, Хведелидзе Л.Б., Ломидзе З., Хведелидзе П.Г. . К синтезу по заданным переходным процессам системы непрямого регулирования двигателей внутреннего сгорания. Научно-технический журнал «Транспорт».ГТУ. 2007წ. 2 (26), с. 13-16..

ე. გეგეშიძე, З.Ломидзе, П.Хведелидзе. К синтезу системы управлеия курсом судна. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი ,,ტრანსპორტი". 2007წ. 2(26).

О. Гелашвили. К синтезу следящей системы управления курсом судна . Научно-технический журнал ,,Транспорт”, Тбилиси, . 2006წ. №1, с. 31-32.

ე. გეგეშიძე, Е.Гегешидзе, ТюМчедлишвили, Д.Тавхелидзе, О.Гелашвили. К синтезу следящей системы управления судна. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი ,,ტრანსპოტი". 2006წ. 1(21).

Е.Гегешидзе, Т.Мчедлишвили, Д.Тавхелидзе, О.Гелашвили. К синтезу следящей системы управленя курсом судна. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი ,,ტრანსპორტი". 2006წ. 1(21).

Т. Мчедлишвили, Хведелидзе П.Г., Тавхелидзе Д.Д. К синтезу судового автоматизированного электромеханического привода руля. Международный научный журнал "Проблемы механики". 2006წ. №2(23), с.33-36.

Л. . К синтезу управляющего силового воздействия на механическую систему с упруго-вязкими связями. Научные труды ГТУ . 1997წ. №1(412).

Т. Мчедлишвили, Гегешидзе Э.И., Хведелидзе Л.Б., Хведелидзе П.Г. . К синтезу электрогидравлического следящего привода с нелинейным законом регулирования. Международный научный журнал "Проблемы механики". 2006წ. №2(23), с. 60-65..

E. Gegeshidze, Л.Хведелидзе, П.Хведелидзе, Т.Мчедлишвили. К синтезу электрогидравлического следящего привода с нелинейнымзаконом регулированя. international scientific journal ,, Problems Mechanics". 2006წ. 2(23).

დ. მამფორია. К созданию классов гидрографов”. . Труды ИПМ ТГУ им. И.Н. Векуа, . 1989წ. Тбилиси, №34, 49-58, .

ო. ნამიჩეიშვილი, Ш. Бебиашвили. К сравнению методов повышения надежности сложных систем. Сообщения АН ГССР, XLIII:2. 1966წ. С.301-308.

Т. Дзиграшвили, Э.Р. Кутелия. К структурной релаксации ултрадисперсных частиц . Сообщения академии наук Грузинской ССР. . 1988წ. 129,№1, С. 53-56..

К. Котетишвили. К теории антенны типа Уда-Яги . Georgian Engineering News, . 2002წ. №4, , pp 33-40.

Г. Чихладзе, Ф.Г.Богданов, Г.Ш. Кеванишвили. К теории волноводного тройника в Е-плоскости. საქართველოს მა-ს "მოამბე",. 1991წ. ტ. 141, №1, 1.