სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26263 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

Т. Тусиашвили, null, Т.Цинцадзе, И. Гвелесиани, Н. Класония, Т. Гиоргадзе, М. Цинцадзе, Д. Лочошвили. Квантово-Химическое изучение влияния растворителей на комплексообразующую способность 2,6-диетил-4,8-диметил-2,4,6,8-тетраазабицикло(3,3,0)октандиол-3,7(альбикар-АБ). . 2015წ. issn 1512-0686. Vol.15 N 2.

Н. Киласониа, თ.ცინცაძე, ი.გველესიანი, თ.გიორგაძე, მ.ცინცაძე, თ.ტუსიაშვილი, დ.ლოჩოშვილი. Квантово-химическое изучение влияния растворителей на комплексообразующую способность 2,6-диэтил-4,8-диметил-2,4,6,8-тетраазабицикло[3,3,0] октандиол-3,7 (альбикар – АБ). . საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2015წ. ტ.15, N2. გვ. 6-13.

М. Цинцадзе, Г.В.Цинцадзе Д.А.Кереселидзе. Квантово-химическое изучение способности образования комплексных соединении цинка с некоторыми амидами. Химический журнал Грузии. 2012წ. Т.12 №2. с.131-132.

ე. თოფურია, Топурия Е.С, ЦинЦадзе Г.В, мамулашвили А.М, Лочошвили Д.М. Квантово-химическое исследование влияния растворителя на комплексообразуюшую способность амидов с металами III бензамид. Химический журнал Грузии. 2010. Т.10 n3 с276-279. 2010წ. Химический журнал Грузии. 2010. Т.10 n3 с276-279.

ა. მამულაშვილი, М.Г. Цинцадзе, Д.М. Лочошвили, Г.В. Цинцадзе, Э.С. Топурия . Квантово-химическое исследование вляния растворителя на комплексообразующую способность, амидов с металлами. III Бензамид. Химический журнал. 2010წ. Грузии, т. 10, №3, с. 4.

М. , М.Г. Цинцадзе C.Л.Кузнецов Г.В. Цинцадзе Л.Д. Напетваридзе Л.Б. Бережиани. Квантово-химическое исследование комплексообразующих свойств орто- мета- и паранитробензоилгида-разидов. Georgian Engineering News . 1997წ. #2(2) გვ.28-30.

გ. ცინცაძე, Т.Г. Цинцадзе, Д.М.Лочошвили, И.О.Гвелесиани, Л.И.Схиртладзе, М.К.Кереселидзе, Д.А. Кереселидзе. Квантово-химческое исследование комплексообразующей способности оксиметиламида пиридин 3- и 4- карбоновой(никотиновой и изоникотиновой) кислот . Химический журнал Грузии Т.8 N4, С.367-369 . 2008წ. Т.8 N4, С.367-369 .

Т. Цинцадзе, Д.М. Лочошвили, И.О. Гвелесиани, Л.И. Схиртладзе, М.К. Кереселидзе, Д.А. Кереселидзе . Квантово-химческое исследование комплексообразующей способности оксиметиламида пиридин 3- и 4-карбоновой(никотиновой и изоникотиновой) кислот. Химический журнал Грузии . 2008წ. Т.8. № 4 С.367-369 .

მ. ცინცაძე, Д.М.Лочошвили А.М.Мамулашвили Г.В.Цинцадзе Е.С.Топурия. Квантовохимическое иследование влияний растворителя на комплексообразуюшую способность амидов с металлами. III.Бензамид. Химический журнал Грузии. 2010წ. Т.10 №3. c.276-279.

Т. Гиоргадзе, Г. В.Цинцадзе Дж.А.Кереселидзе М. Г.Цинцадзe Р. Ш.Куртанидзе Т.Т.Тактакишвили. Квантовохимическое исследование молекулы бензоилгидразонбензаль-дегида. Georgian Enginering News. . 2000წ. №4, C. 115-117.

ნ. მაისურაძე, მ. ცინცაძე, გ. მანველიძე, ა. მამულაშვილი. квантого-химическое исследование комплексообразующей способности оксиметиламида пиридин -2- карбоновой кислоты. ქიმიის სერია. 2009წ. ტ. 35 N 1 თბილისი.

Г. Манвелидзе, А. Мамулашвили, лочошвили д, м, кереселидзе,л. квантого-химическое исследование комплексообразующей способности оксиметиламида пиридин -2- карбоновой кислоты. ქიმიის სერია. 2009წ. ტ.35 N 1 .

. Кватадзе З.А., Манджгаладзе П.В, Тариеладзе А.Н. О связи ЭМИ с деформациями в период Параванского землетрясения . Сообщ. АН ГССР, т. 135. № 2. с. 321-324. 13წ. .

Г. Дзнеладзе. Кейлоггер режима ядра с использованием драйвер-фильтра. საქართველოს ტექნიკური უნივერსისტეტის 78-ე ღია საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია თეზისების კრებული. 2010წ. გვ. 61.

. Кимерийцы и южный кавказ . "სვეტიცხოველი", საგამომცემლო სახლი "ტექნიკური უნივერსიტეტი". 2015წ. N 2, 96-99 გვ..

И. Джваршеишвили, Г. Шарашенидзе, Г. Панджавидзе, П. Куртанидзе, С. Шарашенидзе, Д. Гогишвили,. Кинематика существующей тормозной передачи пассажирского вагона.. Научно-технически журнал. Транспорт ООО «Транспорт». ISSN 1512-0910. . 2009წ. 2009 г. № 3-4 (35-36). с 3-5. .

Т. Мчедлишвили, Баламцарашвили З.Г., Читидзе З.Г., Гелашвили И.Н., Ломидзе М.А. . Кинематика процесса слежения в системе следящего механизма шлифовального станка. труды ГТУ . 2009წ. № 2(472),.

ს. შარაშენიძე, Панджавидзе Г., Куртанидзе П., Шарашенидзе .Г., Гогишвили Д.. Кинематика существующей тормозной рычажной передачи пассажирского вагона.. Сборник научных трудов «Транспорт». Изд-во «OOO Транспорт», ISSN 1512-0910. . 2008წ. Тбилиси, № 3-4 (31-32), 2008, с.12-14..

Г. Шарашенидзе, Панджавидзе Г., Куртанидзе П., Шарашенидзе С.Г., Гогишвили Д., Джваршейшвили И.. Кинематика существующей тормозной рычажной передачи пассажирского вагона.. Сборник научных трудов «Транспорт». Изд-во «OOO Транспорт», ISSN 1512-0910.. 2008წ. Тбилиси, № 3-4 (31-32), 2008, с.12-14..

A. Sharvashidze, N. Davitashvili, ჩხაიძე ა.. Кинематическая точность шарнирно-рычажной системы, предназначенной для торможения вагона с односторонним нажатием колодок.. Проблемы прикладной механики (Международный журнал) ISSN 1512-0740. 2002წ. № 2(7) / 2002. Тбилиси. с. 24-32..