სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  25124 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

Г. Каишаури. Лежкоспособность тыквы сорта Миндальная-35. Научные труды Грузинского Государственного Аграрного Университета .Тб. . 2011წ. т. 4. N 2 (55). с . 24 – 27.

Г. Белтадзе. Лексикографические матричные игры со случайными выборами критериев игры. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, შრომები, მართვის ავტომატიზებული სისტემები. თბილისი. . 2011წ. გვ. 71-74.

Г. Белтадзе. Лексикографические многошаговые игры с полной информацией. აკადემიკოს ი. ფრანგიშვილის დაბადების 80 წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია “საინფორმაციო და კომპიუტერული ტექნოლოგიები, მოდელირება, მართვა“. შრომები, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, თბილისი. 2011წ. გვ. 219-221. ISBN: 978-9941-14-942-9. .

М. Зораниани. Лексикографическое изучение прилагательных с суффиксом – like. Грузинский технический университет. Приложение к журналу «Вестник» Академия образовательных наук Грузии. Тбилиси. 2007წ. Труды, 10, стр. 93-97.

ნ. პევნაია. Лексическое наполнение кластера «Интимность – интимное» . Материалы МАПРЯЛ. 2006წ. т. III, გვ. 21-26..

Ж. Вардзелашвили, პევნაია ნატალია. Лексическое содержание субкластера «религиозный» . შრომების კრებული ,,უნივერსიტეტი”, თბ.. 2006წ. გვ. 208-212.

ტ. მეგრელიშვილი. Лермонтов и Макс Штирнер (опыт типологического анализа) . «Русское слово», თბილისი.. 1997წ. №1-2, გ. 51-59.

გ. ჯინჭარაძე, М.Салуквадзе. Лес и лавин. Кавказский географический журнал. 2009წ. №10 ст.110-112.

მ. სალუქვაძე, Г.Джинчарадзе. Лес и лавины. Кавказский географический журнал. 2009წ. № 10, 110-112.

Л. Ебаноидзе, Н. Бокучава, Д. Джинчарадзе. Лечебно-профилактические зубные пасты на природном сырье. Известия национальной академии наук Грузии. Серия химическая. 2010წ. т.36, №3, Тбилиси с. 373-377.

Н. Бокучава, Д. Джинчарадзе . Лечебно-профилактические зубные пасты на природном сырье. Известия национальной академии наук Грузии. Серия химическая . 2010წ. т.36, №3, Тбилиси с. 373-377.

Н. Бокучава, Д. Джинчарадзе, Л. Эбаноидзе. Лечебно-профилактические зубные пасты на природном сырье. საქ. მეც. ეროვნული აკადემიის მაცნე, ქიმიის სერია . 2010წ. ტ.36, №3, თბილისი, გვ 373-377 .

Н.В. Бокучава, Л.О. Эбаноидзе. Лечебно-профилактические зубные пасты на природном сырье. საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის მაცნე, ქიმიის სერია . 2010წ. ტ.36, №3, გვ.373-377.

Д. Джинчарадзе, Н. Бокучава, Л. Эбаноидзе. Лечебно-профилактические зубные пасты на природном сырье.. საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის მაცნე, ქიმიის სერია . 2010წ. ტ.36, №3, თბილისი, გვ. 373-377.

В. Радзиевский. Лингвистические модели знаний в задачах управления сложными системами. Труды Института систем управления АН ГССР. 1989წ. т.27:2, «Мецниереба». стр.69-76..

გ. მურჯიკნელი, გინზბურგი ვ.. Линейные преобразо- вания периодически стационарных про- цессов. სტუ. 1982წ. #3.

პ. ქარჩავა, Д.Ф.Гогуадзе. Линейный функционал в одном новом пространстве функций и некоторые его применения. Tруды Tбилиского университета. Математика. Механик. 2005წ. Астрономия, т. 354, 2005, 185-203.

ტ. მეგრელიშვილი. Личность А.Белого в мемуарах русского Зарубежья . "Грузинская русистика (лингвистика, литературоведение, культурология)". სამეცნიერო ნაშრომების კრებული. ივ.ჯავახიშვილის სახ/ თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა. 2005წ. გ.240-251.

В. Радзиевский, Д. Радзиевский. Логико-лингвистические модели знаний в неформализованных задачах принятия решений и управления. სსიპ ა. ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული . 2010წ. №14, თბილისი, გვ. 236 – 240.