სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  25124 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

თ. გორშკოვი, ურუშაძე ქეთევანი. Логистика в деятельности предприятия. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი . 2017წ. #2 (39) 2017 წ. 5 გვ..

ზ. ციხელაშვილი, И.З.. Цихелашвил. Логистика-сервис-перспективная информационная система управления заказами и обслуживания клиентов. ж."Georgian Engineering News", http://www.mmc.net.ge/grn, #4, 3 стр.Тбилиси. 2003წ. .

Т. Григорашвили, Авуладззе В.. Логистические принцыпи организции работы вагонных депо по ремонту грузовых вагонов. журнал ,,Транспорт,. 2010წ. 2010г №1-2 г.Твилиси.

ო. ვერულავა, ს.დომანიცკი. Логический алгоритм для предварительного разделения образов на классы. Труды ИСУ АН ГССР. 1973წ. 6 გვერდი.

Г. Самсонадзе. Локальные теоремы для некоторых классов групп.. თბილისის უნივერსიტეტის შრომები. 1974წ. A8 (153), გვ.57-61.

ნ. ხაზარაძე. Лувийские иероглифы обозначающие числительные (რეზიუმე ქართულ-ინგლისურ ენებზე). "Ганатлеба", სტუ. 2015წ. N 2(3), 38-41.

Н. Бахсолиани, Н. Хазарадзе. Лувийские иероглифы, обозначающие числительные . Грузинский Технический Университет, ) Ганатлеба. 2015წ. 2(13), с. 38-41, 2015..

ნ. ხაზარაძე. Лувийские иероглифы, обозначающие числительные . Грузинский Технический Университет. „Ганатлеба". 2015წ. 2(13), с. 38-41.

Ш. Зазашвили. М. Башелеишвили. Л. Гиоргашвили, Эффективное решение некоторых гранично-контактных задач статики для составных изотропных тел. Труды ТГУ . 1978წ. т. 204, 47-64.

Ш. Зазашвили. М. Башелейшвили, Смешенная граничная задача плоской теории статики анизотропного упругого тела. Актуальные вопросы мат. и методика ее проподов. Межвузовский сборник науч. тр. ТГПИ, Тбилиси, . 1985წ. 23-37.

Ш. Зазашвили. М. Башелейшвили, Эффективное решение смешанной граничной задачи для бесконечной анизотропной плоскости с элиптическим отверстием. Труды ИПМ им. И.Н. Векуа ТГУ . 1992წ. 46, 24-31.

ე. მიმინოშვილი. М.Н.Окросашвили, Э.Б..Миминошвили, Э.Р.Кутелия, Н.К.Махатадзе, З.А.Парчукашвили. Исследование изменений в конденсатах системы Ti-Cu при отжиге. . Сб. трудов Проблемы сварки, металлуггии и родственных технологий. . 2003წ. с.188-197. .

გ. ცინცაძე, ლ.ამბროლაძე, ი.ბენიძე, ნ.მოსეშვილი. Мn(II), Co(II), Ni(II) ციანურატების სინთეზი და ანალიზი. ქუთაისის ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომები. N1(11) გვ.253-259. 2002წ. N1(11) გვ.253-259.

Т. Берикашвили. Магнитная природа низкотемпературных ГЦКГЦТ превращений в сплавах -Mn-Co. spi-s samecniero Srome-bi, "myari tanis struq-tura da Tvisebebi". 1989წ. #2(344), 1989.

Т. Берикашвили. Магнитная природа сплавов марганца с переходными 3d-металлами . Georgian Engineering News. 2007წ. №4, 2007.

Н. Kавлашвили. Магнито-оптический преобразователь электромагнитного момента. Академия наук Грузии, Институт систем управления им А.И.Элиашвили, Сборник материалов международной нучной конференции «Проблемы управления и энергетики». 2004წ. #7 с.210 – 215.

Т.П.Саанишвили, Н.В.Кавлашвили. Магнито-оптический преобразователь электромагнитного момента. Академия наук Грузии, Институт систем управления им А.И.Элиашвили, Сборник материалов международной нучной конференции «Проблемы управления и энергетики». 2004წ. #7 с. 210 – 215.

З. Гаситашвили, И. Родоная, А. Прангишвили, Д.Верулава. Макромодели реагирования на чрезвычайные ситуации и восстановительных мероприятий. Georgian Engineering News №4, . 2005წ. .

დ. გორგიძე, Гаситашвили З.А., Горгидзе И.А., Джавахадзе Г.С., Бурджанадзе В.О.. Макромодели реагирования на чрезвычайные ситуации и восстановительных мероприятий . Georgian Engineering News №4, . 2005წ. .

ლ. ქადაგიშვილი, Б. Жуковин. Макромодель локальной системы ,,Покупатель-Продавец. XIV Международный симпозиум. Труды Симпозиума. 2000წ. Тбилиси, с. 110-113.