სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26281 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

З. Саникидзе, Булия Б.П., Майсурадзе Н.И., Микадзе О.И., Кватадзе З.А.. Кинетика высокотемпературного окисления малолегированного хрома. Georgian Engineering News. 2003წ. 1, 145-147.

ო. ისაკის ძე მიქაძე, Б.Булия, Н.Майсурадзе, З.Кватадзе. Кинетика высокотемпературного окисления малолегированного хрома. GEN, №1. 2003წ. №1.

М. Цирекидзе, Т. Кокрашвили, М.Шенгелия, М. Цулукидзе, A. Поклеба. Кинетика геминальной рекомбинации адсорбированных радикальных пар. GEN. 2012წ. No.3(vol. 63), 2012 pp.62-63..

მ. შენგელია, Кокрашвили Т.А Цирекидзе Н.А Цулукидзе Н.П Поклеба А.К. Кинетика геминальной рекомбинации адсорбированых радикальных пар. “Georgian Engineering News”, №3, 2012г.. 0წ. 2.

В. Квинтрадзе. Кинетика образования и спектры поглощения поля- ¬рных триплетных эксипле-ксов с водородной связью между ион-радикалами. Georgian engineering news №1 2009. 0წ. .

В. Квинтрадзе, Т. Кокрашвили. Кинетика образования и спектры поглощения поля- ¬рных триплетных эксипле-ксов с водородной связью между ион-радикалами. Georgian engineering news №1 2009. 0წ. .

ნ. ჯვარელია, ლ. გვასალია, ჩაგუნავა მ. Кинетика окисления моноксида углерода на медь-хром- марганцевого катализаторе. საქართველოს სსრ მეცნიერებათა აკადემიის მაცნე,ქიმიის სერია. 1987წ. ტ.13 №1 .

ჩაგუნავა მ., Н. Джварелия, Л .Гвасадия. Кинетика окисления моноксида углерода на медь-хром- марганцевого катализаторе. საქართველოს სსრ მეცნიერებათა აკადემიის მაცნე,ქიმიის სერია. 1987წ. ტ.13 №1 .

ნ. ჯვარელია, Р.Шеклашвили, Н.Бучукури. Кинетика осаждения палладия на полупроводниковых соединениях группы A'''B'''. საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი „ინტელექტუალი„. 2008წ. N7, გვ.65-71.

Дараселия Г., Рогава Н., Двали., Кайшаури Г.. Кинетика роста и биосинтеза каротиноидов Rhodococcus Sp.при лимитировании фосфатами. Известия ВУЗ-ов "Естественные науки" Северо-Кавказский регион.. 2008წ. №1. с 83 - 86..

В. Квинтрадзе, Т. Кокрашвили М. Цирекидзе А. Поклеба. Кинетика тушения поляр-ных триплетных эксиплек-сов нитроксильными радикалами. Georgian engineering news №4 2008. 0წ. 2.

Т. Кокрашвили М. Цирекидзе А. Поклеба. Кинетика тушения поляр-ных триплетных эксиплек-сов нитроксильными радикалами. Georgian engineering news №4 2008. 0წ. 2.

Б. Маисурадзе, З. А. Симонгулашвили Л.В. Камкина М.Ш. Микеладзе М.О. Цирдава. Кинетика углетермического восстановления брикетов из марганецсодержащих отходов производства. Труды ГТУ . 2009წ. №3 (473),с. 35-38.

М. Бережиани, Таварткиладзе Я.Н.. Кинетика укрупнения кристаллов в процессе противоточной кристаллизации из расплава. Труды Грузинского Технического университета. 1998წ. 1998, N 6(422), с.30-35..

მ. სირაძე, Бердзенишвили И.Г, Непаридзе Н. С. . КИНЕТИЧЕСКИЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ РЕАКЦИИ ВЫСОКОТЕ-МПЕРАТУРНОГО ГИДРОЛИЗА ТРИГЛИЦЕРИДОВ. Georgian Engineering news. . 2010წ. № 2.

Н. Непаридзе, მ. სირაძე, ი. ბერძენიშვილი. Кинетические закономерности реакции высокотемпературного гидролиза триглицеридов. Georgian Engineering News. 2010წ. N2 (vol. 54).

И. Бердзенишвили, М.Г. Сирадзе, Н.С. Непаридзе. Кинетические закономерности реакции высокотемпературного гидролиза триглицеридов. Georgian Engineering News. 2010წ. № 2, с. 101-103.

И. Бердзенишвили. Кинетические Закономерности Реакции Высокотемпературного Гидролиза Триглицеридов. Georgian Engineering News. 2010წ. №2 (vol. 54), 101-103.

ი. ბერძენიშვილი. Кинетический анализ окисления титана и его сплавов. Известия НАH Грузии, серия химическая. 2008წ. том 34, № 4, стр. 414-416.

ი. ბერძენიშვილი. Кинетический анализ стабильности пенициллина . Georgian Engineering News. 2009წ. № 4, стр. 107-109.