სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი:

მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  21728 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ე. ფანცხავა, ლ. პაპავა, მ.რაზმაძე, ნ. კეჟრაძე. "ატმოსფეროში გამოტყორცნილი მავნე მინარევების დასაშვები ნორმები".. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი "ენერგია".. 0წ. 2007 წ. №1(41). 44-49 გვ..

მ. დავითაია, ს.გაბადაძე. "ახალი მშენებლობები თბილისის „ვარდების რევოლუციის“ მოედნის მიმდებარე ტერიტორიებზე”. სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი „მშენებლობა“ . 2014წ. .

ე. გვენეტაძე. "ბეწვის ხიდზე" მოსიარულე სახელმწიფო მოღვაწე. . საისტორიო ვერტიკალები. 2013წ. .

მ. კელენჯერიძე. "ბიოეკონომიკა "- ტურიზმში და მისი სოციალურ-ეკონომიკური ეფექტურობა საქართველოში. ჯურნალი - ტურიზმი - 2011 წლის ივნისი. 2011წ. 2011 წ-ის № 4-5 გვ 550-554.

დ. ჩუტკერაშვილი, თ.ძაძამია., უ.ზვიადაძე., მ.მარდაშოვა., ზ.კაკულია., ლ.ღლონტი. "ბიოკოროზიის გამომწვევი მიკროორგანიზმების ფიზიოლოგიური ჯგუფების განსაზღვრა სარეაბილიტაციო მილსადენის ლითონის მილზე და მათი განთავსების გრუნტში " (დიღმის ველზე). "მეცნიერება და ტექნოლოგიები". 2017წ. N1. გვ..

ა. ტალიაშვილი. "ბუნებითი სამართლის იდეები ქართულ ენციკლოპედიურ ნაწარმოებში "კალმასობა". ჟურნალი "ცხოვრება და კანონი". 2009წ. #2(6), თბილისი.

ი. გაბისონია. "გადამხდელთა უფლებების დაცვის პრობლემატიკული საკითხები სამართალდარღვევათა საქმეებზე". საერთაშორისო რეფერირებადი ჟურნალი :იურისტი". 2016წ. #1 ISSN 2449-2701.

ი. გაბისონია. "გადამხდელის უფლებები ახალ საგადასახადო კოდექსში". "ინტელექტუალი". 2011წ. #15 99-105.

ი. გაბისონია, მ. მამნიაშვილი. "გადამხდელის უფლებები საგადასახადო და სისხლისსამართლებრივი პასუხისმგებლობის დაკისრებისას". "სოციალური ეკონომიკა". 2011წ. #5(17) გვ.113-118.

ი. გაბისონია. "გადასახადის გადამხდელის უფლებების დაცვის საკანონმდებლო გარანტიები". თემიდა. 2012წ. #6(8).

ვ. ქირია. "გაენათი" თხუთმეტი წელი.. საერო უნივერსიტეტ "გაენათის" გამოცემა. თბილისი.. 2006წ. 154 ნ.თ..

დ. ჩუტკერაშვილი, ლ.ცეცვაძე., შ.პეტრიაშვილი., თ.ძაძამია. "გამოფიტვის ბიოქიმიური პროცესების გამოყენება გარემოს გეოეკოლოგიური გაჯანსაღების მიზნით". "მეცნიერება და ქექნიკა".. 2000წ. N1-3, გვ.69-72.

მ. მეტრეველი. "გარემოსდაცვითი განათლება, როგორც ტურიზმის მდგრადი განვითარების საფუძველი". საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ბიზნეს-ინჟინერისნგის ფაკულტეტი, მეოთხე საერთაშორისო ეკონომიკური კონფერენცია - IEC 2017 ,,ეროვნული ეკონომიკის განვითარების მოდელები: გუშინ, დღეს, ხვალ“, სამეცნიერო ჟურნალი “ბიზნეს-ინჟინერინგი”. 2017წ. #3.

ე. ფანცხავა, ქ. ვეზირიშვილი-ნოზაძე, ქ. მჭედლიძე, მ. ჯიხვაძე. "გეოთერმული წყლები ენერგოდამზოგი პოლიტიკის გატარების ჭრილში".. ჟურნალი "საქართველოს საინჟინრო სიახლენი"(სსს). 0წ. №3 (vol.75)2015 GEN ISSN 1512-0287 62-65 გვ..

ე. ფანცხავა, ნ. არაბიძე, ა.გრიგალაშვილი. "გეოსათბობის გამოყენების ეკოლოგიური ეფექტიანობის ანალიზი". საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, განათლება . 0წ. №1(15). თბილისი. 2016 წ. 190-194 გვ..

გ. ინანიშვილი, ბ. მაისურაძე. "გვიანბრინჯაოს ხანის სამთამადნო წარმოების ძეგლების ისტორიულ–ეკონომიკური შესწავლის საკითხი". ძიებანი, დამატებანი. 2001წ. თბილისი (140–142).

ნ. ხაზარაძე. "გიორგი მელიქიშვილი"(რეზიუმე ინგლისურ-რუსულ ენებზე). ჟურნალი "მაცნე", ისტორიის, არქეოლოგიის, ეთნოლოგიის და ხელოვნების ისტორიის სერია. 2014წ. N 1, 11-14.

ნ. ლომიძე. "გლობალიზაცია: დადებითი თუ უარყოფითი მოვლენა". საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი " ბიზნესი და კანონმდებლობა". 2011წ. N1, გვ.59-63 ISSN 1987-6041.

მ. მეტრეველი. "გლობალური ეკონომიკური კრიზისი და მსოფლიო ტურისტული რეგიონები". აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისის სამართლისა და ეკონომიკის უნივერსიტეტი, საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მოხსენებათა კრებული „რეგიონალიზაცია, თანამედროვე რეგიონული ეკონომიკური და სოციალური პროცესები“. 2010წ. გვ. 52-59.

ნ. ლომიძე. "გლობალური ეკონომიკური კრიზისი და საქრთველო". საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი "საისტორიო ვერტიკალები". 2008წ. N17, გვ.102-108 ISSN 1512 4959.