სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26198 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

Д.А.Нозадзе, Т.Г.Намичеишвили, Н.Т.Лоладзе. Комбинированный метод электроконтакного нагрева и диффузионного соединения сталь-алюминий . Грузинский течничекий университет. Труды №2 (480) . 2011წ. 1512-0996.

Д. Нозадзе, М. Окросашвили, Н. Лоладзе, Т. Намичеишвили. Комбинированный метод электроконтактного нагрева и диффузионного соединения сталь – алюминий. Издательский дом "Технический университет", Сборник трудов Грузинского технического Университета. 2011წ. №2 (480), С. 29-34.

ზ. გურამიშვილი. Коммуникативно-деятельный подход к обучению русскому языку как иностранному. საქართველოს საგანმანათელბო მეცნიერებათა აკადემია. ჟურნალი "ვესტნიკის" დამატება. 2010წ. შრომები !1 (16) გვ.80–84.

И. , 0,4 Б.С. Черниага Ш И..Шатиришвили К.И. Бериашвили. Комплекс хроматографических методов оценки качества винодельческой продукции. . 2006წ. Т. 4, №1 126-131 с..

Ш. , Б.С. Черниага, И.Ш.Шатиришвили, К.И. Бериашвили. Комплекс хроматографических методов оценки качества винодельческой продукции. . 2006წ. Т. 4, №1 Тб. 2006г . 126-131 с..

И. Маргалитадзе, З.И.Цихелашвили, И.З.Цихелашвили, Ш.И.Цихелашвили, А.В. Долидэе, М.Г. Мчедлидзе. Комплексная оценка качества функционирования сложных иерархических систем подачи и распределения воды в процессе диспечерско – координированното управления. GEN . 2005წ. #2, p.89-91.

ზ. ციხელაშვილი, Ш.З.Цихелашвил, М.Р. Гуджабидзе, И.З.Цихелашвил, А.В.Долидзе, И.Н.Маргалитадзе, М.Г.Мчедлидзе. Комплексная оценка качества функционирования сложных иерархических схем систем подачи и распределения воды в процессе диспетчерско-координированного управления. ж."Georgian Engineering News", http://www.mmc.net.ge/grn, #2, 3 стр.Тбилиси. 2005წ. .

М. Цинцадзе, Г.В.Цинцадзе, Т.Н.Сакварелидзе, Г.П.Адеишвили, И.О.Гвелесиани. Комплексные сое динения 3d –мета ллов, содержащие динитробензоат ион. НАН Грузии, серия химическая. 2007წ. Т.33 №1 С.77-81.

გ. ცინცაძე, Т.Н.Сакварелидзе, Г.П.Адеишвили, М.Г.Цинцадзе, И.О.Гвелесиани. Комплексные соединения 3d –металлов, содержащие динитробензоат-ион. Изв. НАН Грузии, серия химическая Т.33 №1 С.77-81 . 2007წ. Т.33 №1 С.77-81 .

გ. ცინცაძე, М.К.Цкитишвили, Н.Б.Жоржолиани, И.А.Бешкенадзе. Комплексные соединения металлов 11 групы с ниаламидом. Известия АН Грузии, т.30, №1-2 C. 18-21 . 2004წ. т.30, №1-2 C. 18-21 .

გ. ცინცაძე, М.Г. Цкитишвили, Н.Б. Жоржолиани, Д.А. Гогоришвили, И.А. Бешкенадзе, Л.Г. Надирадзе. Комплексные соединения переходных металлов с этазолом. Известия АН Грузии, т. 31, №1-2, C. 912 . 2005წ. т. 31, №1-2, C. 912 .

თ. ბუჩუკური, Т.Т.Церцвадзе, Б.Г.Гогичаишвили. Комплексные сплави с редкоземельными металлами. Проблеми сварки, металлургии и родственных технологии. 2005წ. №1.

Т. Чубинишвили, დ.კოდუა, ი.სტეპანოვი. Комплексный анализ состояния отходов производства и потребения в народном хозяйстве республики. . Вопросы создания и развития автоматизированных систем. Сборник научних трудов ВЦ Госплана ГССР. Издательство ”Сабчота Сакартвело”, Тбилилси . 1986წ. Cтр. 140-150.

მ. ცინცაძე, В.Цинцадзе Ф.Эспанди Р.А.Алиева Т.Н.Тусиашвили Ф.М.Чырагов. Комплексообразование железа(III) с азопроизводными ацетилацетона. Химический журнал Грузии. 2012წ. Т.12, №2, c.16-20 .

Т. Тусиашвили, Г.В.Цинцадзе, Ф.Эспанди, Р.А.Алиева, М.Г.Цинцадзе, Ф.М.Чырагов. Комплексообразование железа(III) с азопроизводными ацетилацетона. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2012წ. VOL.12 No1 გვ16–20. 5გვ.

Н. Имнадзе, მ. ქოჩიაშვილი, კ.ბაციკაძე, ე. თოფურია, მ. ცინცაძე, ფ. ჩირაგოვი. Комплексообразование меди (II) с азопроизводными ацетилацетона . საქათველოს ქიმიური ჟურნალი. 2017წ. .

ე. თოფურია, М. Кочиашвили, Н. Имнадзе, К. Бацикадзе, М. Цинцадзе, Ф. Чырагов.. Комплексообразование меди (II) с азопроизводными ацетилацетона. საქათველოს ქიმიური ჟურნალი. 2017წ. ტ.1.

Г. Лежава. Композиционная концепция шагающих роботов. . «Georgian Engineering News»,. 1998წ. # 2(6), .

ზ. ოქროსცვარიძე, Г. Тавадзе. Композиционные порошки, полученные методом самораспространяющего высокотемпературного синтеза.. Проблемы металлургии, сварки и материаловедения . 2006წ. №1 (11).

Н. Бокучава, А. Страдовская, Л. Бокучава. Компонентный состав полициклических ароматических углеводородов (ПАУ) в лечебных грязях. . Известия АНГ, серия химическая. 2003წ. № 3-4, т.29, с. 190-195.