სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი:

მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  23775 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

Р. Бакурадзе, Вашакидзе Э. Я., Сепашвили Н. О., Майсурадзе Д. П., Дзапаридзе К. Г.. Молекулирние диаграммы некоторых органичских оснований. Известия АН ГССР, серия химмическая. 1983წ. т. 10, №1,ст.41-45.

Вашакидзе Э. Я., Сепашвили Н.О., Майсурадзе Д. П., Джапаридэе К. Г.. Молекулярные диаграмы некоторых органических оснований. Известия АН ГССР, серия Химическая. 1983წ. т. 10, №10.

Г. Каландадзе. Молодёжь в зоне риска. სამეცნიერო ჟურნალი ,,ბიზნეს-ინჟინერინგი“. . 2017წ. .

გ. მურჯიკნელი, გინზბურგი ვ.. Моментные функции сигналов с фазовой модуляцией. სტუ. 1984წ. 12(282) - 6 გვ..

თ. ბუჩუკური, М.Ф.Маршания. Мониторинг загриязнения воздушного басеина металлургическими предприятиями городов Рустави и Зестафони. Проблеми сварки металлургии и родственных технологии. 2005წ. №1 .

Б. Гогичаишвили, З. С. Сванидзе, Т. И.Шарабидзе, Л. С. сванидзе. Мониторинг загряз-нения свинцом атмо-сферного воздуха и оценка степени загря-знения по среднесу-точным концентрациям городов Рустави и Тбилиси. Проблемы металлургии сварки и металоведения №1 (3) Тбилиси, 2004 . 2004წ. 20-23ст.

Т. Шарабидзе. Мониторинг загрязне-ния свинцом атмосферного воздуха и оценки степени загрязнения по среднесуточных концентрациях городов Рустави и Тбилиси . Международный журнал "Проблемы сварки, металлургии и машиноведения". . 2004წ. №3.

ზ. ციხელაშვილი, И.З. Цихелашвили, Н.В.Чхеидзе, В.К. Джапаридзе. Мониторинг степени загрязнения поверхностных водных источников. ж. ГТУ, научно-технический журнал “Стротельство”. http://www.shenebage, 11,5 стр.Тбилиси. 2006წ. .

ჟ. წიკლაური-შენგელია. Моральное старение техники в сфере нематериального производства . ჟურნ. ”ეკონომიკა”. 2007წ. №3-4.

რ. შენგელია. Моральное старение техники в сфере нематериального производства . ჟურნ. ”ეკონომიკა” . 2007წ. №3-4.

თ. კაჭარავა. Морфо-биологические и Качественные Параметры Citrus Unshiu Mar. на Фоне Азотного Питания. საქართველოს სახელმწიფო აგრარული უნივერსიტეტის შრომათა კრებული. 2009წ. N3 (48), თბილისი, გ.12-15,.

შ. კელეპტრიშვილი. Морфо-функциональный анализ ростров раннемеловых белемнитид. Горный журнал. 2011წ. №1(26), стр. 4-7.

М. Шарикадзе, И.В. Кванталиани. Морфогенез раковины представителей рода Holcodiscus Uhlig (Ammonoidea). Труды Инс-та геологии им. А. И. Джанелидзе. Нов. сер. . 2008წ. Вып. 124. С. 184-189.

მ. შარიქაძე, Кванталиани И.В.. Морфогенез раковины представителей рода Holcodiscus Uhlig (Ammonoidea). Труды инс-та геологии. 2008წ. Нов.сер.вып.124, с.184-189.

И. Чхеидзе, Харатишвили Н.Г.. Морфологические пос-троения в кодировании изображений. Издательский дом «Технический университет», . 2009წ. ISBN 978-9941-14-379-3.

Г. Чикоидзе. Морфологические трансформации. Труды Института Систем Управления им. А Элиашвили. 2003წ. N7 Тбилиси, стр. 161–168.

Г. Гогичаишвили, null. Морфологический анализ текстов на естественном языке с помощью ЭВМ. Труды ГПИ, "Техническая кибернетика". 1980წ. .

ზ. გოგილაშვილი, ხარატიშვილი ნოდარი. Морфологическое пирамидальное кодирование изображений в условиях действия случайных ошибок.. საქართველოს განათლების, მეცნიერებათა აკადემიის ჟურნალ "მოამბის" დამატება.. 2005წ. შრომები 5. 252-257გგ..

ა. გორდეზიანი, Микадзе Г. , Курашвили С., Майсурадзе Н.. Морфология роста окалины на жаростойких сплавох формирующих оксиды хрома и алюминия. Труды Грузинского Технического Университета . 2009წ. №2 (472), стр. 62-65.

ნ. მაისურაძე, Микадзе Г.О., Курашвили С.Я., Гордезиани А.Г., Микадзе О.И., Майсурадзе Н.И.. Морфология роста окалины на жаростойких сплавах, формирующих оксиды хрома и алюминия.. Труды Грузинского Технического Уни верситета. 2009წ. №2(472), 2009, c.62-65..