სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26228 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ე. თოფურია, М. Кочиашвили, Н. Имнадзе, К. Бацикадзе, М. Цинцадзе, Ф. Чырагов.. Комплексообразование меди (II) с азопроизводными ацетилацетона. საქათველოს ქიმიური ჟურნალი. 2017წ. ტ.1.

Г. Лежава. Композиционная концепция шагающих роботов. . «Georgian Engineering News»,. 1998წ. # 2(6), .

ზ. ოქროსცვარიძე, Г. Тавадзе. Композиционные порошки, полученные методом самораспространяющего высокотемпературного синтеза.. Проблемы металлургии, сварки и материаловедения . 2006წ. №1 (11).

Н. Бокучава, А. Страдовская, Л. Бокучава. Компонентный состав полициклических ароматических углеводородов (ПАУ) в лечебных грязях. . Известия АНГ, серия химическая. 2003წ. № 3-4, т.29, с. 190-195.

ჯ. ხუნწარია, Хирьянов Ю. А., Хунцария Л. Дж.. Компрессия изображений на примере стандарта JPEG. GESJ: Computer Science and Telecommunications. . 2010წ. № 4 (27), pp. 76-85.

Д. Радзиевский, Н.Ш.Киладзе, Ф.Г.Коган. Компьютерная визуализация бортовой информации самолёта для анализа аварийных случаев полётов по записям “чёрного ящика”. საქ. მეცნიერებათა აკადემიის ა. ელიაშვილის სახ. მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული. 2001წ. №5, გვ. 168 – 173..

Д. Радзиевский, Ф.Г.Коган, Н.Ш.Киладзе. Компьютерная визуализация и анализ типичных ошибок пилотирования при грубых посадках самолётов. საქ. მეცნიერებათა აკადემიის ა. ელიაშვილის სახ. მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული. 2002წ. №6, თბილისი, გვ. 135 – 141.

გ. გავარდაშვილი. Компьютерная имитация наводнения в случае разрушениия ингурской плотины. Сборник Научных Трудов Института Водного Хозяйства Грузии. 2010წ. №65.

Д. Радзиевский. Компьютерная обработка изображений в задачах распознавания зрительных образов. სსიპ ა. ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული. 2007წ. №11, თბილისი, გვ. 235 – 238.

А. Прангишвили, Л. Имнаишвили, Г. Верулава. Компьютерная система мониторинга технологического процесса. მართვის ავტომატიზებული სისტემები, შრომები №1, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2006წ. გვ. 3.

С. Почовян, О. Габедава. Компьютерное моделирование технологических процессов. თბილისი, სტუ, ”ტექნიკური უნივერსიტეტი”, შრომები მართვის ავტომატიზებული სისტემები (ISSN 1512-3979). 2010წ. №1(8); 114-117 გვ..

О. Габедава, С. Почовян. Компьютерное моделирование технологических процессовю. თბილისი, სტუ, "ტექნიკური უნივერსიტეტი", შრომები მართვის ავტომატიზებული სისტემები (ISSN 1512-3979). 2010წ. №1(8); 114-117 გვ..

В. Радзиевский, Н. Джалябова, М. Джалябова. Компьютерное распознавание нормальных и патологических эритроцитов на основе анализа их электронных микрофотографий. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ა. ელიაშვილის სახ. მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული. 1999წ. №3, თბილისი, გვ. 203 – 207..

В. Радзиевский, Д. Радзиевский. Компьютерные модели распознавания и модель знаний в задачах управления сложными системами. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ა. ელიაშვილის სახ. მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული. 2005წ. №9, თბილისი, გვ. 318 – 324.

ვ. რაძიევსკი. Компьютерный анализ процессов развития в задаче прогнозирования состояния сложных систем. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ა. ელიაშვილის სახ. მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული. 2001წ. №5, თბილისი, გვ. 201 – 208.

ი. იორდანიშვილი, Вартанов А.М., Вартанов М.В.. Компьютерный расчет внутриводоемных процессов горных водохранилищ.. Сб.тр.института водного хозяйства Грузии, . 2010წ. №65, с.83-87.

М. Бережиани, Дудаури Т.В, Каландадзе Н.К, Парцхаладзе Г.Ш, Таварткиладзе Я.Н., Угрехелидзе В.Д.. Компьютерный расчет насадочной колонны для ректификации этилового спирта. Химический Журнал Грузии. 2005წ. No 5(1), 2005, с. 60-64..

მ. ანდღულაძე. компютерная реализация методики обучения и исследования квадратичной функции. საერთაშორისო სამეცნიერო ჯურნალი "ინტელექტი". 2012წ. #3(44).

Т. Цомаиа. конверсивы как способ выражения противопоставления в пословицах и роговорках. საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი "ინტელექტუალი". 2008წ. #6, გვ. (ISSN 1512-2530).

ნ. ამილახვარი, მ. გარდაფხაძე, ა. ლომთაძე, კ. ხომასურიძე. Конечно-элементные модели пластинки. საერთაშორისო სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენციის შრომები შრომის დაცვასა და ეკოლოგიაში სამთო საქმესა და გეოლოგიაში. 2000წ. თბილისი; გვ. 153-159.