სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  25124 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ნ. ამილახვარი, ამილახვარი გიორგი. Математическая модель обоснования целесообразности резерва в сложной системе. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის მართვის ავტომატიზებული სისტემების შრომები. 2013წ. #2(15), – თბილისი; გვ. 15-19.

Д. Кохреидзе. Математическая модель пе-реходных процессов сверх-проводящей электрическаой системы постоянного тока. Приборы и системы.ООО изд-во «Науч-техлитиздат» г. Москва,. 2011წ. #5,с.91-97.

Т. Шерозия. Математическая модель разработки оптимального состава смеси. Сборник статьей АСУ."Сабчота Сакартвело". 1981წ. .

რ. კილაძე. Математическая модель растекания прерывной волны после ее выхода на береговой откос . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. გამომცემლობა - "ჰიდროინჟინერია". 2011წ. No. 11-12.

О. Гелашвили, Дж. Иосебидзе. Математическая модель расхода сжатого природного газа редуктора автомобильного газодизеля . საქართველოს საინჟინრო სიახლენი. . . 2001წ. თბილისი. N 2. გვ.3 ..

Т. Kурашвили, Мчедлишвили К., Гелашвили О. Математическая модель расчета потребности в кадрах различной квалификации в автотран¬спортной отрасли . Ж. «Транспорт» №1-2 (49-50), Тбилиси. 2013წ. c. 117-120. ISSN 1512-3936.

ზ. ბაიაშვილი, გულუა დ.,, მანია ს.,, ქიმოსტელი მ.. Математическая модель системы приоритетного обслуживания с двумя типами операций.. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, შრომები, თბილისი, . 2006წ. 2 (460), 6 გვ. .

Г. Гогичаишвили, Макаров Ш.А. Гогишвили З.Г.. Математическая модель текущего планирования мукомельного производства на уровне территориально-производственного комплекса. ГрузНИИНТИ, серия " АСУ и вычислительная техника". 1979წ. № 1.

Н. Джибладзе, М.Салуквадзе, Т.Марьянович, П.Кнопов, А.Голодников,В.Маисурадзе. Математическая модель эффективного обслуживания системы защиты экологических опасных объектов. Сборник трудов Института систем управления А.Элиашвили. 2003წ. №7, стр.11-16.

В. Майсурадзе, М. Салуквадзе, Т.Марьянович,П.Кнопов.А.Голодников,Н.Джибладзе. Математическая модель эффективнолго обслуживания системы защиты экологически опасных объектов. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ა.ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული. 2003წ. №7.

Н. Еремеишвили, Т. Буадзе, Попхадзе Елдари. Математические модели некоторых узлов измерительных устроиств и компдектов . Georgian Engineering News. 2007წ. N3.

Т. Буадзе, Еремеишвили Н.,, Попхадзе Э. Математические модели некоторых узлов измерительных устройств и комплексов. GEORGIAN ENGINEERING NEWS, . 2006წ. №3, 2006, 169-171.

გ. კოხრეიძე, Д.Мчедлишвили. Математические основы менеджмента потери мощности и энергии в сетях энергосистем. Энергия.Тбилиси.. 2010წ. №1(54).

Р. Имедадзе, Т. Маградзе. Математические рамы с преднапряженными одно или двухстоечными шпенгельними стоиками. სამეცნიერო–ტექნიკური ჟურნალი ''მშენებლობა" . 2006წ. №1.

Т. Kурашвили, Грдзелишвили М., Цквитинидзе Л. Математический модель для проектирования транспортных тоннелей по NATM. Труды ГТУ № 4(415). 1997წ. с. 55-58.

ი. ყურაშვილი, Инджия Л.Д.. Математическое и компью-терное моделирование вне-коммутационных процессов в преобразователях тяговой подстанции по схеме «две обратные звезды с уравни-тельным реактором» печат-ный , . სამეცნიერო ჟურნალი "ენერგია". 2009წ. #4(52)/0,75 пл..

И. Kурашвили, Инджия Л.Д. Математическое и компью-терное моделирование ком-мутационных процессов в полупроводниковых преоб-разователях тяговых под-станции с двухфазных урав-нительных реактором . სამეცნიერო ჟურნალი "ენერგია"(52). 2009წ. # 40,8 пл..

И. Kурашвили, ინჯია ლ.დ.. Математическое и компью-терное моделирование ком-мутационных процессов в полупроводниковых преоб-разователях тяговых под-станции с двухфазных урав-нительных реактором. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი "ენერგია". 0წ. , # 4, (52)/2009..

გ. კოხრეიძე, Д.Лаошвили, И.Курашвили, Л.Инджия. Математическое и компьютерное моделирование внекоммутационных процессов в преобразователях тяговой подстанций по схеме,,две обратные звезды с уравнительным реактором . სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი"ენერგია". 2009წ. №4(52)/2009.

გ. კოხრეიძე, Д.Лаошвили, И.Курашвили, Л.Инджия. Математическое и компьютерное моделирование коммутационных процессов в полупроводниковых преобразователях тяговой подстанций с двухфазным уравнительным реактором . სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი"ენერგია". 2009წ. Тбилиси №4(52)/2009.