სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26243 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

М. Бережиани, Дудаури Т.В, Каландадзе Н.К, Парцхаладзе Г.Ш, Таварткиладзе Я.Н., Угрехелидзе В.Д.. Компьютерный расчет насадочной колонны для ректификации этилового спирта. Химический Журнал Грузии. 2005წ. No 5(1), 2005, с. 60-64..

მ. ანდღულაძე. компютерная реализация методики обучения и исследования квадратичной функции. საერთაშორისო სამეცნიერო ჯურნალი "ინტელექტი". 2012წ. #3(44).

Т. Цомаиа. конверсивы как способ выражения противопоставления в пословицах и роговорках. საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი "ინტელექტუალი". 2008წ. #6, გვ. (ISSN 1512-2530).

ნ. ამილახვარი, მ. გარდაფხაძე, ა. ლომთაძე, კ. ხომასურიძე. Конечно-элементные модели пластинки. საერთაშორისო სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენციის შრომები შრომის დაცვასა და ეკოლოგიაში სამთო საქმესა და გეოლოგიაში. 2000წ. თბილისი; გვ. 153-159.

Б. Месаблишвили. Конечные расширения Галуа внутреннего коммутативного кольца в элементарном торосе. Сообщения Академии Наук Грузинской ССР. 1989წ. т. 135, 32-36.

Даташвили В., . Конкурентная разведка и ее преимущества. ჟ. სოციალური ეკონომიკა, XXI საუკუნის აქტუალური პრობლემები. 2011წ. #4, გვ.100-1004;.

დ. სეხნიაშვილი, ა. სიჭინავა. Конкурентное преимущество в эпоху экономики знаний. ჟურნალი „ბიზნეს-ინჟინერინგი“. 0წ. #1, 2014.

Н. Надареишвили, Н. Дзидзикашвили, М. Данелия. Конкурентоспособность: Грузия и Мир./ კონკურენტუნარიანობა:საქართველო და მსოფლიო.(რუსულ ენაზე). Экономика. 2008წ. №1-2. გვ.19-29.

მ. შენგელია, თ.ქოქრაშვილი. Конкуренция процессов переноса энергии и образование полярных триплетных экспилексов. “Georgian Engineering News”, Научные труды, №2, 2009г.. 0წ. 2.

Д. Горгидзе, Г .С. Джавахадзе, В.О.Бурджанадзе,, М.П. Хартишвили, Т. Н. Ломинадзе. Конкурсные механизмы рапределения финансовых средств.. საქართველოს საინჟინრო სიახლენი, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი . 2015წ. 4.

ჟ. წიკლაური-შენგელია, თოლორდავა ჟ.. Консалтинг в сфере информационных технологий . ჟურნ. ”ეკონომიკა” . 2015წ. 7-9.

ჭელიძე მერი. Конструирование поверхностей на основе преобразования прикосновения первого класса. სტუ, შრომები. "ტექნიკური უნივერსიტეტი". 2009წ. 1 (471), გვ.85 – 88.

ჭელიძე მერი, შუკაკიძე თინათინ, შონია სვეტლანა. Конструирование преобразования прикосновения первого класса на основе аффинного преобразования постранства. სტუ–ის სამეცნიერო შრომები. 2007წ. 3 (465), გვ. 71 – 76 .

ჭელიძე მერი, შონია სვეტლანა. Конструирование преобразования прикосновения первого класса на основе аффинного преобразования пространства. სტუ, შრომები. "ტექნიკური უნივერსიტეტი". 2007წ. 3 (465), გვ. 71 – 76.

ნ. ჯავახიშვილი. Конструирование пространственных купольных покрытий. ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა. 2007წ. #3, გვ. 21-26.

ნ. ჯავახიშვილი. Конструирование сфериче-ского купольного покры-тия с помощью плоской модели . ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა. 2007წ. #2, . გვ. 11-20.

თ. ყიფიანი. Конструктивная характеристика одного класса непериодических функции многих переменных SrpB. Труды ГПИ им.В.И. Ленина № 3(260). 1983წ. с. 55-61.

გ. ყიფიანი, Махарашвили М. Конструктивное решение воздушного винта изменяемой конфигурации. Труды ГТУ, Тбилиси . 2006წ. №4(473) . (ISSN 1512-0996.

И. Жорданиа, Кевхишвили Г.. Конструктивные параметры тянущей клети машины непрерывного литья полых заготовок. Проблемы сварки, металлургии и родственных технологий. 2005წ. 5 стр..

М. Саникидзе, В. Гогилашвили, Т. Лоладзе, О. Тусишвили, М. Джаникашвили, В. Окмелашвили. Конструктивные решения узлов космического трансформируемого радиотелескопа с диаметром зеркала 30 метров. Министерство народного образования Грузинской ССР, ,,Трансформируемые конструкций”, Сборник научных трудов. 1988წ. №1, c. 34-43, Тбилиси.