სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26263 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

გ. გავარდაშვილი. Компьютерная имитация наводнения в случае разрушениия ингурской плотины. Сборник Научных Трудов Института Водного Хозяйства Грузии. 2010წ. №65.

Д. Радзиевский. Компьютерная обработка изображений в задачах распознавания зрительных образов. სსიპ ა. ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული. 2007წ. №11, თბილისი, გვ. 235 – 238.

А. Прангишвили, Л. Имнаишвили, Г. Верулава. Компьютерная система мониторинга технологического процесса. მართვის ავტომატიზებული სისტემები, შრომები №1, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2006წ. გვ. 3.

С. Почовян, О. Габедава. Компьютерное моделирование технологических процессов. თბილისი, სტუ, ”ტექნიკური უნივერსიტეტი”, შრომები მართვის ავტომატიზებული სისტემები (ISSN 1512-3979). 2010წ. №1(8); 114-117 გვ.

О. Габедава, С. Почовян. Компьютерное моделирование технологических процессовю. თბილისი, სტუ, "ტექნიკური უნივერსიტეტი", შრომები მართვის ავტომატიზებული სისტემები (ISSN 1512-3979). 2010წ. №1(8); 114-117 გვ.

В. Радзиевский, Н. Джалябова, М. Джалябова. Компьютерное распознавание нормальных и патологических эритроцитов на основе анализа их электронных микрофотографий. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ა. ელიაშვილის სახ. მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული. 1999წ. №3, თბილისი, გვ. 203 – 207..

В. Радзиевский, Д. Радзиевский. Компьютерные модели распознавания и модель знаний в задачах управления сложными системами. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ა. ელიაშვილის სახ. მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული. 2005წ. №9, თბილისი, გვ. 318 – 324.

ვ. რაძიევსკი. Компьютерный анализ процессов развития в задаче прогнозирования состояния сложных систем. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ა. ელიაშვილის სახ. მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული. 2001წ. №5, თბილისი, გვ. 201 – 208.

ი. იორდანიშვილი, Вартанов А.М., Вартанов М.В.. Компьютерный расчет внутриводоемных процессов горных водохранилищ.. Сб.тр.института водного хозяйства Грузии, . 2010წ. №65, с.83-87.

М. Бережиани, Дудаури Т.В, Каландадзе Н.К, Парцхаладзе Г.Ш, Таварткиладзе Я.Н., Угрехелидзе В.Д.. Компьютерный расчет насадочной колонны для ректификации этилового спирта. Химический Журнал Грузии. 2005წ. No 5(1), 2005, с. 60-64..

მ. ანდღულაძე. компютерная реализация методики обучения и исследования квадратичной функции. საერთაშორისო სამეცნიერო ჯურნალი "ინტელექტი". 2012წ. #3(44).

Т. Цомаиа. конверсивы как способ выражения противопоставления в пословицах и роговорках. საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი "ინტელექტუალი". 2008წ. #6, გვ. (ISSN 1512-2530).

ნ. ამილახვარი, მ. გარდაფხაძე, ა. ლომთაძე, კ. ხომასურიძე. Конечно-элементные модели пластинки. საერთაშორისო სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენციის შრომები შრომის დაცვასა და ეკოლოგიაში სამთო საქმესა და გეოლოგიაში. 2000წ. თბილისი; გვ. 153-159.

Б. Месаблишвили. Конечные расширения Галуа внутреннего коммутативного кольца в элементарном торосе. Сообщения Академии Наук Грузинской ССР. 1989წ. т. 135, 32-36.

Даташвили В., . Конкурентная разведка и ее преимущества. ჟ. სოციალური ეკონომიკა, XXI საუკუნის აქტუალური პრობლემები. 2011წ. #4, გვ.100-1004;.

დ. სეხნიაშვილი, ა. სიჭინავა. Конкурентное преимущество в эпоху экономики знаний. ჟურნალი „ბიზნეს-ინჟინერინგი“. 0წ. #1, 2014.

Н. Надареишвили, Н. Дзидзикашвили, М. Данелия. Конкурентоспособность: Грузия и Мир./ კონკურენტუნარიანობა:საქართველო და მსოფლიო.(რუსულ ენაზე). Экономика. 2008წ. №1-2. გვ.19-29.

მ. შენგელია, თ.ქოქრაშვილი. Конкуренция процессов переноса энергии и образование полярных триплетных экспилексов. “Georgian Engineering News”, Научные труды, №2, 2009г.. 0წ. 2.

Д. Горгидзе, Г .С. Джавахадзе, В.О.Бурджанадзе,, М.П. Хартишвили, Т. Н. Ломинадзе. Конкурсные механизмы рапределения финансовых средств.. საქართველოს საინჟინრო სიახლენი, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი . 2015წ. 4.

ჟ. წიკლაური-შენგელია, თოლორდავა ჟ.. Консалтинг в сфере информационных технологий . ჟურნ. ”ეკონომიკა” . 2015წ. 7-9.