სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26296 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

გ. ცინცაძე, Т.Н.Сакварелидзе, Г.П.Адеишвили, М.Г.Цинцадзе, И.О.Гвелесиани. Комплексные соединения 3d –металлов, содержащие динитробензоат-ион. Изв. НАН Грузии, серия химическая Т.33 №1 С.77-81 . 2007წ. Т.33 №1 С.77-81 .

გ. ცინცაძე, М.К.Цкитишвили, Н.Б.Жоржолиани, И.А.Бешкенадзе. Комплексные соединения металлов 11 групы с ниаламидом. Известия АН Грузии, т.30, №1-2 C. 18-21 . 2004წ. т.30, №1-2 C. 18-21 .

გ. ცინცაძე, М.Г. Цкитишвили, Н.Б. Жоржолиани, Д.А. Гогоришвили, И.А. Бешкенадзе, Л.Г. Надирадзе. Комплексные соединения переходных металлов с этазолом. Известия АН Грузии, т. 31, №1-2, C. 912 . 2005წ. т. 31, №1-2, C. 912 .

თ. ბუჩუკური, Т.Т.Церцвадзе, Б.Г.Гогичаишвили. Комплексные сплави с редкоземельными металлами. Проблеми сварки, металлургии и родственных технологии. 2005წ. №1.

Т. Чубинишвили, დ.კოდუა, ი.სტეპანოვი. Комплексный анализ состояния отходов производства и потребения в народном хозяйстве республики. . Вопросы создания и развития автоматизированных систем. Сборник научних трудов ВЦ Госплана ГССР. Издательство ”Сабчота Сакартвело”, Тбилилси . 1986წ. Cтр. 140-150.

მ. ცინცაძე, В.Цинцадзе Ф.Эспанди Р.А.Алиева Т.Н.Тусиашвили Ф.М.Чырагов. Комплексообразование железа(III) с азопроизводными ацетилацетона. Химический журнал Грузии. 2012წ. Т.12, №2, c.16-20 .

Т. Тусиашвили, Г.В.Цинцадзе, Ф.Эспанди, Р.А.Алиева, М.Г.Цинцадзе, Ф.М.Чырагов. Комплексообразование железа(III) с азопроизводными ацетилацетона. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2012წ. VOL.12 No1 გვ16–20. 5გვ.

Н. Имнадзе, მ. ქოჩიაშვილი, კ.ბაციკაძე, ე. თოფურია, მ. ცინცაძე, ფ. ჩირაგოვი. Комплексообразование меди (II) с азопроизводными ацетилацетона . საქათველოს ქიმიური ჟურნალი. 2017წ. .

ე. თოფურია, М. Кочиашвили, Н. Имнадзе, К. Бацикадзе, М. Цинцадзе, Ф. Чырагов.. Комплексообразование меди (II) с азопроизводными ацетилацетона. საქათველოს ქიმიური ჟურნალი. 2017წ. ტ.1.

Г. Лежава. Композиционная концепция шагающих роботов. . «Georgian Engineering News»,. 1998წ. # 2(6), .

ზ. ოქროსცვარიძე, Г. Тавадзе. Композиционные порошки, полученные методом самораспространяющего высокотемпературного синтеза.. Проблемы металлургии, сварки и материаловедения . 2006წ. №1 (11).

Н. Бокучава, А. Страдовская, Л. Бокучава. Компонентный состав полициклических ароматических углеводородов (ПАУ) в лечебных грязях. . Известия АНГ, серия химическая. 2003წ. № 3-4, т.29, с. 190-195.

ჯ. ხუნწარია, Хирьянов Ю. А., Хунцария Л. Дж.. Компрессия изображений на примере стандарта JPEG. GESJ: Computer Science and Telecommunications. . 2010წ. № 4 (27), pp. 76-85.

Д. Радзиевский, Н.Ш.Киладзе, Ф.Г.Коган. Компьютерная визуализация бортовой информации самолёта для анализа аварийных случаев полётов по записям “чёрного ящика”. საქ. მეცნიერებათა აკადემიის ა. ელიაშვილის სახ. მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული. 2001წ. №5, გვ. 168 – 173..

Д. Радзиевский, Ф.Г.Коган, Н.Ш.Киладзе. Компьютерная визуализация и анализ типичных ошибок пилотирования при грубых посадках самолётов. საქ. მეცნიერებათა აკადემიის ა. ელიაშვილის სახ. მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული. 2002წ. №6, თბილისი, გვ. 135 – 141.

გ. გავარდაშვილი. Компьютерная имитация наводнения в случае разрушениия ингурской плотины. Сборник Научных Трудов Института Водного Хозяйства Грузии. 2010წ. №65.

Д. Радзиевский. Компьютерная обработка изображений в задачах распознавания зрительных образов. სსიპ ა. ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული. 2007წ. №11, თბილისი, გვ. 235 – 238.

А. Прангишвили, Л. Имнаишвили, Г. Верулава. Компьютерная система мониторинга технологического процесса. მართვის ავტომატიზებული სისტემები, შრომები №1, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2006წ. გვ. 3.

С. Почовян, О. Габедава. Компьютерное моделирование технологических процессов. თბილისი, სტუ, ”ტექნიკური უნივერსიტეტი”, შრომები მართვის ავტომატიზებული სისტემები (ISSN 1512-3979). 2010წ. №1(8); 114-117 გვ.

О. Габедава, С. Почовян. Компьютерное моделирование технологических процессовю. თბილისი, სტუ, "ტექნიკური უნივერსიტეტი", შრომები მართვის ავტომატიზებული სისტემები (ISSN 1512-3979). 2010წ. №1(8); 114-117 გვ.