სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26114 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

И. Кашакашвили, В. Копалеишвили, З. Копалеишвили, И. Абдушелишвили. Копалеишвили 3. В., Квирикадзе Ю. Л., Кашакашвили И. Г., Абдушелишвили И.Т., Копалеишвили В. П. Производство гладких (свариваемых) бесшовных труб контролируемой прокаткой на агрегате "400". Издательство „Моазровне“, Научно-технический журнал „Транспорт и машиностроение“. 2007წ. №1, С. 45-56.

თ. შაქარაშვილი, Андгуладзе М.К. и др. Кормовые дрожжи на основе н-парафинов из грузинской нефти . Сообщения АН ГССР, 133, № 2 . 1989წ. с. 333-336.

Р. Имедадзе, О. Хазарадзе. Корозионая стойкость строительных конструкции. სამეცნიერო–ტექნიკური ჟურნალი ''მშენებლობა" . 2011წ. №2(21).

ო. ხაზარაძე, რ.იმედაძე, ს.ცერცვაძე. Корозионная стойкость стройтельных металических конструкций. სამეცნიერო–ტექნიკური ჟურნალი,, მშენებლობა". 2011წ. ISSN 1512 -3936, N2 (21) .

დ. გორგიძე, Бурджанадзе В.О. Корпоративные механизмы ценообразования. Сборник докладов Международной Научной Конференции «Информационные Технологии в Управлении», том II, Тбилиси, . 2007წ. .

ვ. ხარიტონაშვილი, Р.Турашвили . Корректирование грузоподъемности АТС. Журнал Georgian engineering Nevs, №1. v.i. Press Co LTD. 2004წ. .

Г. Гогичаишвили, Аббасов И.И.. Коррекция макромодели управления семиотической системы принятия решений . В кн.:" Автоматизированные системы управления . Изд. "Сабчота Сакартвело". 1981წ. .

Г. Мурджикнели, გინზბურგი ვ.. Корреляционные функции сигналов систем передачи дис- кретных сообшений. სტუ. 1983წ. 10(267).

Т. Габададзе, Н. Девидзе, И. Суладзе. Коррозия цементов в среде сульфатной агрессии.. Химический журнал Грузии. 2007წ. №7(1), с.84-86.

ი. სულაძე, ნ. დევიძე. Коррозия цементов в среде сульфатной агрессии.. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2007წ. №1, ტომი 7, გვ.84-86.

Н. Девидзе, И.Суладзе. Коррозия цементов в среде сульфатной агрессии.. Химический журнал Грузии. 2007წ. №7(1), с.84-86.

ლ. შარაშიძე, Л. B. Надареишвили, Н. С. Топуридзе, И. Я. Павленишвили. Корструктивные решения формирования ГДЛП-элементов,. , GЕN. 2003წ. N1, c. 101-103.

Г. Джанелидзе. Косвенное измерение времени жизни электронов и дирок. Georgian Engineering News . 2009წ. N 1 (49) (18 – 21).

И. Бердзенишвили, Н.В. Бокучава, Д.Г. Джинчарадзе. Косметические шампуни на природном сырье. Известия НАH Грузии, серия химическая. 2010წ. том 36, № 3, стр. 382-384.

Д. Джинчарадзе, Н. Бокучава, И. Бердзенишвили. Косметические шампуни на природном сырье. საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის მაცნე, ქიმიის სერია . 2010წ. ტ. 36, №3, თბილისი, გვ 382-383.

null, Н.Б. Бокучава, И.Г. Бердзенишвили. Косметические шампуни на природном сырье. საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის მაცნე, ქიმიის სერია . 2010წ. ტ.36, №3, გვ.382-384.

Д. Г. ДжинчарадзеН.В. Бокучава, И. Бердзенишвили. Косметические шампуни на природном сырье.. საქ. მეც. ეროვნული აკადემიის ჟურნალი „მაცნე“, ქიმიის სერია . 2010წ. ტ. 36, №3, გვ 382-383.

Д. Г. Джинчарадзе, Н.В. Бокучава, И. Бердзенишвили. Косметические шампуни на природном сырье.. საქ. მეც. ეროვნული აკადემიის ჟურნალი „მაცნე“, ქიმიის სერია . 2010წ. ტ. 36, №3, გვ 382-383.

Н. Бокучава, Д. Джинчарадзе, И. Бердзенишвили. Косметические шампуни на природном сырье.. საქ. მეც. ეროვნული აკადემიის მაცნე, ქიმიის სერია . 2010წ. ტ. 36, №3, თბილისი, გვ 382-383.

Д.Г. Джинчарадзе, И. Бердзенишвили. Косметические шампуни на природном сырье.. საქ. მეც. ეროვნული აკადემიის ჟურნალი „მაცნე“, ქიმიის სერია . 2010წ. ტ. 36, №3, გვ 382-383.