სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26277 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

Даташвили В., . Конкурентная разведка и ее преимущества. ჟ. სოციალური ეკონომიკა, XXI საუკუნის აქტუალური პრობლემები. 2011წ. #4, გვ.100-1004;.

დ. სეხნიაშვილი, ა. სიჭინავა. Конкурентное преимущество в эпоху экономики знаний. ჟურნალი „ბიზნეს-ინჟინერინგი“. 0წ. #1, 2014.

Н. Надареишвили, Н. Дзидзикашвили, М. Данелия. Конкурентоспособность: Грузия и Мир./ კონკურენტუნარიანობა:საქართველო და მსოფლიო.(რუსულ ენაზე). Экономика. 2008წ. №1-2. გვ.19-29.

მ. შენგელია, თ.ქოქრაშვილი. Конкуренция процессов переноса энергии и образование полярных триплетных экспилексов. “Georgian Engineering News”, Научные труды, №2, 2009г.. 0წ. 2.

Д. Горгидзе, Г .С. Джавахадзе, В.О.Бурджанадзе,, М.П. Хартишвили, Т. Н. Ломинадзе. Конкурсные механизмы рапределения финансовых средств.. საქართველოს საინჟინრო სიახლენი, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი . 2015წ. 4.

ჟ. წიკლაური-შენგელია, თოლორდავა ჟ.. Консалтинг в сфере информационных технологий . ჟურნ. ”ეკონომიკა” . 2015წ. 7-9.

ჭელიძე მერი. Конструирование поверхностей на основе преобразования прикосновения первого класса. სტუ, შრომები. "ტექნიკური უნივერსიტეტი". 2009წ. 1 (471), გვ.85 – 88.

ჭელიძე მერი, შუკაკიძე თინათინ, შონია სვეტლანა. Конструирование преобразования прикосновения первого класса на основе аффинного преобразования постранства. სტუ–ის სამეცნიერო შრომები. 2007წ. 3 (465), გვ. 71 – 76 .

ჭელიძე მერი, შონია სვეტლანა. Конструирование преобразования прикосновения первого класса на основе аффинного преобразования пространства. სტუ, შრომები. "ტექნიკური უნივერსიტეტი". 2007წ. 3 (465), გვ. 71 – 76.

ნ. ჯავახიშვილი. Конструирование пространственных купольных покрытий. ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა. 2007წ. #3, გვ. 21-26.

ნ. ჯავახიშვილი. Конструирование сфериче-ского купольного покры-тия с помощью плоской модели . ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა. 2007წ. #2, . გვ. 11-20.

თ. ყიფიანი. Конструктивная характеристика одного класса непериодических функции многих переменных SrpB. Труды ГПИ им.В.И. Ленина № 3(260). 1983წ. с. 55-61.

გ. ყიფიანი, Махарашвили М. Конструктивное решение воздушного винта изменяемой конфигурации. Труды ГТУ, Тбилиси . 2006წ. №4(473) . (ISSN 1512-0996.

И. Жорданиа, Кевхишвили Г.. Конструктивные параметры тянущей клети машины непрерывного литья полых заготовок. Проблемы сварки, металлургии и родственных технологий. 2005წ. 5 стр..

М. Саникидзе, В. Гогилашвили, Т. Лоладзе, О. Тусишвили, М. Джаникашвили, В. Окмелашвили. Конструктивные решения узлов космического трансформируемого радиотелескопа с диаметром зеркала 30 метров. Министерство народного образования Грузинской ССР, ,,Трансформируемые конструкций”, Сборник научных трудов. 1988წ. №1, c. 34-43, Тбилиси.

Р. Гоголадзе, Чкуасели Метревели. Конструктивный метод построения огибающих на теоретические основы преобразования прикосновения. s.t.u. samecniero-teqnikuri Jurnali `mSenebloba~ ISSN1 512-3936,. 2009წ. #1 (12) .(gv. 100.

გ. მეტრეველი, გ. მეტრეველი, Чурчелаури , Чкуасели . Конструктивный метод построения огибающих на теоретические основы преобразования прикосновения. სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი "მშენებლობა". 2009წ. issn1512-3936,.

К. Чкуасели, რ.გოგალაძე.ბ.ჭურჭელაური,გ.მეტრეველი. Конструктивный метод построения огибающих на теоретические основы преобразования.. მშენებლობა. 2009წ. N 1 (12) გვ.100-103.

ე. მეძმარიაშვილი. Конструкция крупногабаритного космического рефлектора, полученная синтезом кольцевых и ребристо-зонтичных систем.. Международный научный журнал «Проблемы прикладной механики». № 3 (8). 2002წ. № 3 (8) с.59-61..

მ. წეროძე, Лоладзе Н.Т., Церодзе Ш.П., Дзидзишвили Ю.Г., Авалишвили З. А., Сулаберидзе З.Г.. Конструкция ячейки камер высокого давления для спекания алмазкомпозиционных материалов. . GEN, . 2014წ. №2, стр.73-76..