სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26198 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

Г. Гогичаишвили, Аббасов И.И.. Коррекция макромодели управления семиотической системы принятия решений . В кн.:" Автоматизированные системы управления . Изд. "Сабчота Сакартвело". 1981წ. .

Г. Мурджикнели, გინზბურგი ვ.. Корреляционные функции сигналов систем передачи дис- кретных сообшений. სტუ. 1983წ. 10(267).

Т. Габададзе, Н. Девидзе, И. Суладзе. Коррозия цементов в среде сульфатной агрессии.. Химический журнал Грузии. 2007წ. №7(1), с.84-86.

ი. სულაძე, ნ. დევიძე. Коррозия цементов в среде сульфатной агрессии.. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2007წ. №1, ტომი 7, გვ.84-86.

Н. Девидзе, И.Суладзе. Коррозия цементов в среде сульфатной агрессии.. Химический журнал Грузии. 2007წ. №7(1), с.84-86.

ლ. შარაშიძე, Л. B. Надареишвили, Н. С. Топуридзе, И. Я. Павленишвили. Корструктивные решения формирования ГДЛП-элементов,. , GЕN. 2003წ. N1, c. 101-103.

Г. Джанелидзе. Косвенное измерение времени жизни электронов и дирок. Georgian Engineering News . 2009წ. N 1 (49) (18 – 21).

И. Бердзенишвили, Н.В. Бокучава, Д.Г. Джинчарадзе. Косметические шампуни на природном сырье. Известия НАH Грузии, серия химическая. 2010წ. том 36, № 3, стр. 382-384.

Н. Бокучава, И. Бердзенишвили. Косметические шампуни на природном сырье. საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის მაცნე, ქიმიის სერია . 2010წ. ტ. 36, №3, თბილისი, გვ 382-383.

null, Н.Б. Бокучава, И.Г. Бердзенишвили. Косметические шампуни на природном сырье. საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის მაცნე, ქიმიის სერია . 2010წ. ტ.36, №3, გვ.382-384.

Д. Г. ДжинчарадзеН.В. Бокучава, И. Бердзенишвили. Косметические шампуни на природном сырье.. საქ. მეც. ეროვნული აკადემიის ჟურნალი „მაცნე“, ქიმიის სერია . 2010წ. ტ. 36, №3, გვ 382-383.

Д. Г. Джинчарадзе, Н.В. Бокучава, И. Бердзенишвили. Косметические шампуни на природном сырье.. საქ. მეც. ეროვნული აკადემიის ჟურნალი „მაცნე“, ქიმიის სერია . 2010წ. ტ. 36, №3, გვ 382-383.

Н. Бокучава, Д. Джинчарадзе, И. Бердзенишвили. Косметические шампуни на природном сырье.. საქ. მეც. ეროვნული აკადემიის მაცნე, ქიმიის სერია . 2010წ. ტ. 36, №3, თბილისი, გვ 382-383.

Д.Г. Джинчарадзе, И. Бердзенишвили. Косметические шампуни на природном сырье.. საქ. მეც. ეროვნული აკადემიის ჟურნალი „მაცნე“, ქიმიის სერია . 2010წ. ტ. 36, №3, გვ 382-383.

Д.Г. Джинчарадзе, Н.В. Бокучава, И.Г. Бердзенишвили. Косметическике шампуни на природном сырье. საქ. მეც. ეროვნული აკადემიის ჟურნალი „მაცნე“, ქიმიის სერია . 2010წ. ტ. 36, №3, გვ 382-383.

ვ. თევზაძე, Натишвили О.. Косой гидравлический прыжок связного селевого потока . Сборник научных трудов Института водного хозяйства Грузии, Тбилиси, . 2009წ. №64, с.с. 192-196.

Р. Бицадзе, М. Хмиадашвили, К. Схвитаридзе. Краевые задачи моментной теории упругости для шара . Проблемы прикладной механики.. Международный научный журнал,. 2005წ. № 3 (20), 74-79..

Дж. Никурадзе, Г.А. Никурадзе В.Д. Меладзе. Краткая история развития дистанционного образования . Ганатлеба 2011 №1 Тбилиси. 2011წ. .

Д. . краткаяхарактеристика технологии непрерывного бетонирования массивного сооружения. научно-технический журнал "транспорт". 2009წ. №3-4 (35-36).