სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26228 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

Р. Имедадзе, О. Хазарадзе. Корозионая стойкость строительных конструкции. სამეცნიერო–ტექნიკური ჟურნალი ''მშენებლობა" . 2011წ. №2(21).

ო. ხაზარაძე, რ.იმედაძე, ს.ცერცვაძე. Корозионная стойкость стройтельных металических конструкций. სამეცნიერო–ტექნიკური ჟურნალი,, მშენებლობა". 2011წ. ISSN 1512 -3936, N2 (21) .

დ. გორგიძე, Бурджанадзе В.О. Корпоративные механизмы ценообразования. Сборник докладов Международной Научной Конференции «Информационные Технологии в Управлении», том II, Тбилиси, . 2007წ. .

ვ. ხარიტონაშვილი, Р.Турашвили . Корректирование грузоподъемности АТС. Журнал Georgian engineering Nevs, №1. v.i. Press Co LTD. 2004წ. .

Г. Гогичаишвили, Аббасов И.И.. Коррекция макромодели управления семиотической системы принятия решений . В кн.:" Автоматизированные системы управления . Изд. "Сабчота Сакартвело". 1981წ. .

Г. Мурджикнели, გინზბურგი ვ.. Корреляционные функции сигналов систем передачи дис- кретных сообшений. სტუ. 1983წ. 10(267).

Т. Габададзе, Н. Девидзе, И. Суладзе. Коррозия цементов в среде сульфатной агрессии.. Химический журнал Грузии. 2007წ. №7(1), с.84-86.

ი. სულაძე, ნ. დევიძე. Коррозия цементов в среде сульфатной агрессии.. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2007წ. №1, ტომი 7, გვ.84-86.

Н. Девидзе, И.Суладзе. Коррозия цементов в среде сульфатной агрессии.. Химический журнал Грузии. 2007წ. №7(1), с.84-86.

ლ. შარაშიძე, Л. B. Надареишвили, Н. С. Топуридзе, И. Я. Павленишвили. Корструктивные решения формирования ГДЛП-элементов,. , GЕN. 2003წ. N1, c. 101-103.

Г. Джанелидзе. Косвенное измерение времени жизни электронов и дирок. Georgian Engineering News . 2009წ. N 1 (49) (18 – 21).

И. Бердзенишвили, Н.В. Бокучава, Д.Г. Джинчарадзе. Косметические шампуни на природном сырье. Известия НАH Грузии, серия химическая. 2010წ. том 36, № 3, стр. 382-384.

Н. Бокучава, И. Бердзенишвили. Косметические шампуни на природном сырье. საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის მაცნე, ქიმიის სერია . 2010წ. ტ. 36, №3, თბილისი, გვ 382-383.

null, Н.Б. Бокучава, И.Г. Бердзенишвили. Косметические шампуни на природном сырье. საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის მაცნე, ქიმიის სერია . 2010წ. ტ.36, №3, გვ.382-384.

Д. Г. ДжинчарадзеН.В. Бокучава, И. Бердзенишвили. Косметические шампуни на природном сырье.. საქ. მეც. ეროვნული აკადემიის ჟურნალი „მაცნე“, ქიმიის სერია . 2010წ. ტ. 36, №3, გვ 382-383.

Д. Г. Джинчарадзе, Н.В. Бокучава, И. Бердзенишвили. Косметические шампуни на природном сырье.. საქ. მეც. ეროვნული აკადემიის ჟურნალი „მაცნე“, ქიმიის სერია . 2010წ. ტ. 36, №3, გვ 382-383.

Н. Бокучава, Д. Джинчарадзе, И. Бердзенишвили. Косметические шампуни на природном сырье.. საქ. მეც. ეროვნული აკადემიის მაცნე, ქიმიის სერია . 2010წ. ტ. 36, №3, თბილისი, გვ 382-383.

Д.Г. Джинчарадзе, И. Бердзенишвили. Косметические шампуни на природном сырье.. საქ. მეც. ეროვნული აკადემიის ჟურნალი „მაცნე“, ქიმიის სერია . 2010წ. ტ. 36, №3, გვ 382-383.

Д.Г. Джинчарадзе, Н.В. Бокучава, И.Г. Бердзенишвили. Косметическике шампуни на природном сырье. საქ. მეც. ეროვნული აკადემიის ჟურნალი „მაცნე“, ქიმიის სერია . 2010წ. ტ. 36, №3, გვ 382-383.

ვ. თევზაძე, Натишвили О.. Косой гидравлический прыжок связного селевого потока . Сборник научных трудов Института водного хозяйства Грузии, Тбилиси, . 2009წ. №64, с.с. 192-196.