სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26296 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

Т. Цинцадзе, С.Л. Кузнецов, Л.Д. Напетваридзе, Н.А. Куциава. Координационные соединения металлов с етиленмочевиной и бициклическими бисмочевинами. Изд.-во «Технический университет» . . 1995წ. 235 стр. .

М. Цинцадзе, Н.Г.Гегешидзе, Н.Б.Жоржолиани, И.А.Бешкенадзе, Т.Г.Цинцадзе, И.О.Гвелесиани, Л.И.Схиртладзе. Координационные соединения некоторых d-эле ментов с1[2(бен илкарбамо-ил)]-2изоникотиноилгидразоном(ниаламидом). . Химический журнал Грузии. 2008წ. Т.8 #3, С.215-216.

Т. Цинцадзе, И.А. Бешкенадзе, И.О. Гвелесиани, Л.И. Схиртладзе . Координационные соединения некоторых d-элементов с 1-[2 (бензи лкарбамоил)]-2-изоникотиноилгидразоном (ниаламидом). Химический журнал Грузии . 2008წ. Т.8 №3, С.215-216 .

Н.Б.Жоржолиани, И.А.Бешкенадзе, Т.Г.Цинцадзе. Координационные соединения некоторых d-элементов с 1-[2-бензилкарбамоил)-этил]-2-изоникотиноилгидразидом. Химический журнал Грузии Т.8 №3 с.215-216. 2008წ. .

ნ. გელოვანი, Киласония Н.О.,, Эприкашвили Л.Г.,, Джорбенадзе Р.П.,. координационных соединений хлорида и тиоционата кобальта (II) с бензоилгидразоном парадиметил-аминобензальдегида. “Georgian Engineering News” . 2002წ. №3, стр. 101-103.

И. Кашакашвили, В. Копалеишвили, З. Копалеишвили, И. Абдушелишвили. Копалеишвили 3. В., Квирикадзе Ю. Л., Кашакашвили И. Г., Абдушелишвили И.Т., Копалеишвили В. П. Производство гладких (свариваемых) бесшовных труб контролируемой прокаткой на агрегате "400". Издательство „Моазровне“, Научно-технический журнал „Транспорт и машиностроение“. 2007წ. №1, С. 45-56.

თ. შაქარაშვილი, Андгуладзе М.К. и др. Кормовые дрожжи на основе н-парафинов из грузинской нефти . Сообщения АН ГССР, 133, № 2 . 1989წ. с. 333-336.

Р. Имедадзе, О. Хазарадзе. Корозионая стойкость строительных конструкции. სამეცნიერო–ტექნიკური ჟურნალი ''მშენებლობა" . 2011წ. №2(21).

ო. ხაზარაძე, რ.იმედაძე, ს.ცერცვაძე. Корозионная стойкость стройтельных металических конструкций. სამეცნიერო–ტექნიკური ჟურნალი,, მშენებლობა". 2011წ. ISSN 1512 -3936, N2 (21) .

დ. გორგიძე, Бурджанадзе В.О. Корпоративные механизмы ценообразования. Сборник докладов Международной Научной Конференции «Информационные Технологии в Управлении», том II, Тбилиси, . 2007წ. .

ვ. ხარიტონაშვილი, Р.Турашвили . Корректирование грузоподъемности АТС. Журнал Georgian engineering Nevs, №1. v.i. Press Co LTD. 2004წ. .

Г. Гогичаишвили, Аббасов И.И.. Коррекция макромодели управления семиотической системы принятия решений . В кн.:" Автоматизированные системы управления . Изд. "Сабчота Сакартвело". 1981წ. .

Г. Мурджикнели, გინზბურგი ვ.. Корреляционные функции сигналов систем передачи дис- кретных сообшений. სტუ. 1983წ. 10(267).

Т. Габададзе, Н. Девидзе, И. Суладзе. Коррозия цементов в среде сульфатной агрессии.. Химический журнал Грузии. 2007წ. №7(1), с.84-86.

ი. სულაძე, ნ. დევიძე. Коррозия цементов в среде сульфатной агрессии.. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2007წ. №1, ტომი 7, გვ.84-86.

Н. Девидзе, И.Суладзе. Коррозия цементов в среде сульфатной агрессии.. Химический журнал Грузии. 2007წ. №7(1), с.84-86.

ლ. შარაშიძე, Л. B. Надареишвили, Н. С. Топуридзе, И. Я. Павленишвили. Корструктивные решения формирования ГДЛП-элементов,. , GЕN. 2003წ. N1, c. 101-103.

Г. Джанелидзе. Косвенное измерение времени жизни электронов и дирок. Georgian Engineering News . 2009წ. N 1 (49) (18 – 21).

И. Бердзенишвили, Н.В. Бокучава, Д.Г. Джинчарадзе. Косметические шампуни на природном сырье. Известия НАH Грузии, серия химическая. 2010წ. том 36, № 3, стр. 382-384.

Н. Бокучава, И. Бердзенишвили. Косметические шампуни на природном сырье. საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის მაცნე, ქიმიის სერია . 2010წ. ტ. 36, №3, თბილისი, გვ 382-383.