სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26296 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

null, Н.Б. Бокучава, И.Г. Бердзенишвили. Косметические шампуни на природном сырье. საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის მაცნე, ქიმიის სერია . 2010წ. ტ.36, №3, გვ.382-384.

Д. Г. ДжинчарадзеН.В. Бокучава, И. Бердзенишвили. Косметические шампуни на природном сырье.. საქ. მეც. ეროვნული აკადემიის ჟურნალი „მაცნე“, ქიმიის სერია . 2010წ. ტ. 36, №3, გვ 382-383.

Д. Г. Джинчарадзе, Н.В. Бокучава, И. Бердзенишвили. Косметические шампуни на природном сырье.. საქ. მეც. ეროვნული აკადემიის ჟურნალი „მაცნე“, ქიმიის სერია . 2010წ. ტ. 36, №3, გვ 382-383.

Н. Бокучава, Д. Джинчарадзе, И. Бердзенишвили. Косметические шампуни на природном сырье.. საქ. მეც. ეროვნული აკადემიის მაცნე, ქიმიის სერია . 2010წ. ტ. 36, №3, თბილისი, გვ 382-383.

Д.Г. Джинчарадзе, И. Бердзенишвили. Косметические шампуни на природном сырье.. საქ. მეც. ეროვნული აკადემიის ჟურნალი „მაცნე“, ქიმიის სერია . 2010წ. ტ. 36, №3, გვ 382-383.

Д.Г. Джинчарадзе, Н.В. Бокучава, И.Г. Бердзенишвили. Косметическике шампуни на природном сырье. საქ. მეც. ეროვნული აკადემიის ჟურნალი „მაცნე“, ქიმიის სერია . 2010წ. ტ. 36, №3, გვ 382-383.

ვ. თევზაძე, Натишвили О.. Косой гидравлический прыжок связного селевого потока . Сборник научных трудов Института водного хозяйства Грузии, Тбилиси, . 2009წ. №64, с.с. 192-196.

Р. Бицадзе, М. Хмиадашвили, К. Схвитаридзе. Краевые задачи моментной теории упругости для шара . Проблемы прикладной механики.. Международный научный журнал,. 2005წ. № 3 (20), 74-79..

Дж. Никурадзе, Г.А. Никурадзе В.Д. Меладзе. Краткая история развития дистанционного образования . Ганатлеба 2011 №1 Тбилиси. 2011წ. .

Д. . краткаяхарактеристика технологии непрерывного бетонирования массивного сооружения. научно-технический журнал "транспорт". 2009წ. №3-4 (35-36).

Х. Тодадзе. Краткий обзор Грузинских монастырских порядковю. მესამე საერთაშორისო კონფერენცია, рდა რელიგია, მოხსენებათა კრებული. 2014წ. გვ.227-236.

К. Чкуасели, რ.გოგალაძე,თ.კოკაია,ბ.ჭურჭელაური. Краткий обзор существующих методов профилирования сопряженных поверхностей. . ტრანსპორტი. 2007წ. N1(2) გვ.33-34.

ა. მამულაშვილი, Цинцадзе Г.В., Энделадзе И.О., Чубинидзе А.А.. Кристалическая структура Ba2(CH3COO)2H2∙ ∙ [( CH3COO)3] H2∙ ∙ [( CH3COO)3] . საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის მაცნე, ქიმიის სერია, . . 2009წ. ტ. 35 #3, 5გვ.

М. Цинцадзе, А.М.Магеррамов Р.А.Алиева Г.Г.Назарова Ф.Н.Бахманова Ф.С.Алиева Р.К.Аскеров Ф.М.Чырагов. Кристаллическая молекулярная структура комплекса никеля (II) с 3-[4-карбоксифенильазо]- пентадионом-2,4. . Вестник Бакинского Университета", Т.15. 2016წ. .

Т. Дзиграшвили, Э.Р. Кутелия Г.И. Церцвадзе М.В.кобахидзе. Кристаллогеометрия самоакомодирующихсякристалловбейнитной фазы в сплавах медь-цынк. Изд. Мецниереба. Сообщения а АН ГССР. 1987წ. Т.126, №2, стр.297-300.

ნ. ჩხაიძე. Критерии зффенктивнлости и условия зксперимента для исследования систем приклавных задач. Известия аграрной науки. 2008წ. ტ. 1N2 გვ. 62-65.

Т. Kурашвили, Мчедлишвили К.А. Критерий оценки процесса автомобилизации в странах Южнокавказского региона. Труды ГТУ № 2(456). 2005წ. с. 181-185.

Л. Итриашвили. Критическая влажность почвогрунтов и метод ее определения.. Сб. научных тр. "Экологическое состояние природной среды и научно-практические аспекты современных мелиоративных технологии".. 2016წ. Выпуск 7. Рязань. ст.87-92..

თ. ყიფიანი. Критическая частота вращения сортирующего цилиндра . საერთაშორისო-სამეცნიერო ჟურნალი „ინტელექტი“ 3(35). 2009წ. გვ. 33-34.