სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26198 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

З. Чачхиани. Лабораторные работы по физике (для слушателей подготовительного отделения).. Изд-во ГПИ. . 1975წ. 40 c..

И. Цомая. Лабораторный регламент по производстве препарата ,,ТИОЛ".. Министерство здравоохранения, Республика Грузия, Тбилиский Гос. Мед. Универ-ситет. 1994წ. ст. 1-46.

М. Салуквадзе, К.Абдушелишвили, Л.Калдани. Лавиноопасные районы Грузии. Тр.ЗакНИИ. 1988წ. Вып. 88(95), Ленинград, с71-88.

М. Салуквадзе, К.Абдушелишвили, Л.Калдани. Лавины бассеина рек Цхенисцкали. Тр.ЗакНИИ. 1980წ. Вып.72(78), Ленинград, с.75-82.

Т. Бжалава, З.А. Давитaдзе, В.В. Фадеев . Лазерная диагностика органических примесей и взвеси в Тихом океане, в районе добычи железо- марганцевых конкреций. Труды ГТУ, Тбилиси. 1994წ. № 1 (403) .

ნ. ბაქრაძე, Семилетова Е.Ф.. Лазерное порошковое легирование конкретных деталей. международный научный журнал "Проблеми механики". 2005წ. № 2 (19). Тбилиси; 63-68.

Т. Дадиани. Легирование токих плё¬нок полуторного суль¬фида самария кадмием.. Сообщения АНГССР. 1981წ. т.104, №3, с.669.

Г. Кайшаури. Лежкоспособность тыквы сорта Миндальная-35. Научные труды Грузинского Государственного Аграрного Университета .Тб. . 2011წ. т. 4. N 2 (55). с . 24 – 27.

Г. Белтадзе. Лексикографические матричные игры со случайными выборами критериев игры. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, შრომები, მართვის ავტომატიზებული სისტემები. თბილისი. . 2011წ. გვ. 71-74.

Г. Белтадзе. Лексикографические многошаговые игры с полной информацией. აკადემიკოს ი. ფრანგიშვილის დაბადების 80 წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია “საინფორმაციო და კომპიუტერული ტექნოლოგიები, მოდელირება, მართვა“. შრომები, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, თბილისი. 2011წ. გვ. 219-221. ISBN: 978-9941-14-942-9. .

М. Зораниани. Лексикографическое изучение прилагательных с суффиксом – like. Грузинский технический университет. Приложение к журналу «Вестник» Академия образовательных наук Грузии. Тбилиси. 2007წ. Труды, 10, стр. 93-97.

ნ. პევნაია. Лексическое наполнение кластера «Интимность – интимное» . Материалы МАПРЯЛ. 2006წ. т. III, გვ. 21-26..

Ж. Вардзелашвили, პევნაია ნატალია. Лексическое содержание субкластера «религиозный» . შრომების კრებული ,,უნივერსიტეტი”, თბ.. 2006წ. გვ. 208-212.

ტ. მეგრელიშვილი. Лермонтов и Макс Штирнер (опыт типологического анализа) . «Русское слово», თბილისი.. 1997წ. №1-2, გ. 51-59.

გ. ჯინჭარაძე, М.Салуквадзе. Лес и лавин. Кавказский географический журнал. 2009წ. №10 ст.110-112.

მ. სალუქვაძე, Г.Джинчарадзе. Лес и лавины. Кавказский географический журнал. 2009წ. № 10, 110-112.

Л. Ебаноидзе, Н. Бокучава, Д. Джинчарадзе. Лечебно-профилактические зубные пасты на природном сырье. Известия национальной академии наук Грузии. Серия химическая. 2010წ. т.36, №3, Тбилиси с. 373-377.

Н. Бокучава, Д. Джинчарадзе . Лечебно-профилактические зубные пасты на природном сырье. Известия национальной академии наук Грузии. Серия химическая . 2010წ. т.36, №3, Тбилиси с. 373-377.

Н. Бокучава, Д. Джинчарадзе, Л. Эбаноидзе. Лечебно-профилактические зубные пасты на природном сырье. საქ. მეც. ეროვნული აკადემიის მაცნე, ქიმიის სერია . 2010წ. ტ.36, №3, თბილისი, გვ 373-377 .

Н.В. Бокучава, Л.О. Эбаноидзе. Лечебно-профилактические зубные пасты на природном сырье. საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის მაცნე, ქიმიის სერია . 2010წ. ტ.36, №3, გვ.373-377.