სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26198 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

გ. ცინცაძე, ლ.ამბროლაძე, ი.ბენიძე, ნ.მოსეშვილი. Мn(II), Co(II), Ni(II) ციანურატების სინთეზი და ანალიზი. ქუთაისის ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომები. N1(11) გვ.253-259. 2002წ. N1(11) გვ.253-259.

З. Чачхиани. Магнетизм системы U-Gd. Тезисы XVII юбилейн. науч.-техн. конфер. 1972წ. .

З. Чачхиани. Магнетизм соединений тория. Тезисы докл. 24 Республ. науч.-техн. конференц проф.-препод. состава. ГПИ, . 1983წ. 15-16/12.

З. Чачхиани. Магнетизм сплавов и соединений тория.. Изд-во "Мецниереба", . 1986წ. 305 c..

Т. Берикашвили. Магнитная природа низкотемпературных ГЦКГЦТ превращений в сплавах -Mn-Co. spi-s samecniero Srome-bi, "myari tanis struq-tura da Tvisebebi". 1989წ. #2(344), 1989.

Т. Берикашвили. Магнитная природа сплавов марганца с переходными 3d-металлами . Georgian Engineering News. 2007წ. №4, 2007.

Л. Махарадзе, Гавашели Л.Ш., Первов К.М.. Магнитно-импульсная обработка деталей горных машин с целью их упрочнения . «Горный журнал», #2(37), Тбилиси, . 2016წ. N2(37), Тбилиси, с. 45-49.

З. Чачхиани. Магнитные свойства U и Th.. Международ. конференц. по магнетизму. Тезисы докладов. 1973წ. .

З. Чачхиани. Магнитные свойства некоторых сплавов тория. . XIX Респуб. научн.-техн. конфер. проф.-препод. состава ГПИ и работ. произ-ва. Ч.II. . 1975წ. .

З. Чачхиани. Магнитные свойства смешанных халькогенидов РЗЭ и урана. . Physika status solidi, (a), . 1984წ. N82, K53-K56..

З. Чачхиани. Магнитные свойства сплавов системы Th-Ce. Сообщ. АН ГССР. . 1976წ. 90. №2, .

З. Чачхиани. Магнитные свойства сплавов торий-гадолиний. . Научные труды ГПИ. №8(164). Сб. "Физика". 1973წ. с.119-122..

З. Чачхиани. Магнитные свойства сплавов торий-испрозий.. Академии наук СССР. ФММ. . 1973წ. .

Н. Kавлашвили. Магнито-оптический преобразователь электромагнитного момента. Академия наук Грузии, Институт систем управления им А.И.Элиашвили, Сборник материалов международной нучной конференции «Проблемы управления и энергетики». 2004წ. #7 с.210 – 215.

Т.П.Саанишвили, Н.В.Кавлашвили. Магнито-оптический преобразователь электромагнитного момента. Академия наук Грузии, Институт систем управления им А.И.Элиашвили, Сборник материалов международной нучной конференции «Проблемы управления и энергетики». 2004წ. #7 с. 210 – 215.

З. Гаситашвили, И. Родоная, А. Прангишвили, Д.Верулава. Макромодели реагирования на чрезвычайные ситуации и восстановительных мероприятий. Georgian Engineering News №4, . 2005წ. .

დ. გორგიძე, Гаситашвили З.А., Горгидзе И.А., Джавахадзе Г.С., Бурджанадзе В.О.. Макромодели реагирования на чрезвычайные ситуации и восстановительных мероприятий . Georgian Engineering News №4, . 2005წ. .

ლ. ქადაგიშვილი, Б. Жуковин. Макромодель локальной системы ,,Покупатель-Продавец. XIV Международный симпозиум. Труды Симпозиума. 2000წ. Тбилиси, с. 110-113.

З. Гаситашвили, Р. Самхарадзе, А. Прангишвили. Макросеть базы данных. Сборник научных трудов. Издательство «Интелект», Тбилиси, . 1995წ. .

Р. Самхарадзе, З. Гаситашвили, А. Прангишвили. Макросеть базы знаний. Фонд возраждения наук "Интеллект". Груз. техн. университет. Сб. научных трудов. Изд. "Интеллект".. 1997წ. Тбилиси, 2 стр..