სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  25219 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ჯ. ბახტაძე, მ. სამადაშვილი, Е. Кристесиашвили. "Устпроиство для мониторинга стуктурной целостности магистрального трубопровода" .. საერთაშორისო სამეცნიერო-ტექნიკური, საინფორმაციო-ანალიტიკური რეფერირებული ჟურნალი "საქართველოს ნავთობი და გაზი". 2006წ. №19, გვ. 23-24.

ნ. ფიფია. "აბორტი - დანაშაული თუ უფლება". ჟურნალი - ინტელექტუალი. 2013წ. N24, გვ. 117-124.

მ. ბაძაღუა, მიხეილ ბაძაღუა. "აგრესიული სეპარატიზმი- პოლიტიკური კრიმინოლოგიის კვლევის საგანი". ჟურნალი "კრიმინოლოგი". 2007წ. #1 გვერდი 4, თბილისი.

ვ. შავერდოვა, ი. ჩაგანავა, ნ. ობოლაშვილი. "აზოსაღებარების ფოტოქიმიური ქცევები სხვადასხვა პოლიმერულ მატრიცებში". კონფერენცია "ინფორმაციის ჰოლოგრაფიული და ოპტიკური ჩაწერა, შენახვა და დამუშავება, HOLOOPTO-2008", თეზისების კრებული. 2008წ. გვ. 21-24.

ლ. ვერბი. "ამერიკული ლიტერატურა- შედარება მხატვრულ პროზაში". მოამბე. 1996წ. .

მ. ბაძაღუა, მიხეილ ბაძაღუა. "არასრულწლოვანთა დანაშაულობის პრევენციის ზოგადი კრიმინოლოგიური ხედვები". ჟურნალი "კრიმინოლოგი". 2015წ. #1 (9-10) გვერდი 4, თბილისი.

ლ. ზამბახიძე, ნ. მურღულია, რ. შელია, ვ. ივანიშვილი. "არმირების გავლენა ფირფიტის ღუნვისას". საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, შრომები. 2004წ. №4(454) .

ნ. ფიფია. "არჩევნები და პოლიტიკური სოციალიზაცია". ჟურნალი - ცხოვრება და კანონი. 2012წ. N2(18), გვ. 48-54.

ნ. ფიფია. "არჩევნები და ფინანსები". ჟურნალი - სოციალური ეკონომიკა XXI საუკუნის აქტუალური პრობლემები. 2012წ. N2(20), გვ. 28-30.

ე. ფანცხავა, ლ. პაპავა, მ.რაზმაძე, ნ. კეჟრაძე. "ატმოსფეროში გამოტყორცნილი მავნე მინარევების დასაშვები ნორმები".. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი "ენერგია".. 0წ. 2007 წ. №1(41). 44-49 გვ..

მ. დავითაია, ს.გაბადაძე. "ახალი მშენებლობები თბილისის „ვარდების რევოლუციის“ მოედნის მიმდებარე ტერიტორიებზე”. სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი „მშენებლობა“ . 2014წ. .

ე. გვენეტაძე. "ბეწვის ხიდზე" მოსიარულე სახელმწიფო მოღვაწე. . საისტორიო ვერტიკალები. 2013წ. .

მ. კელენჯერიძე. "ბიოეკონომიკა "- ტურიზმში და მისი სოციალურ-ეკონომიკური ეფექტურობა საქართველოში. ჯურნალი - ტურიზმი - 2011 წლის ივნისი. 2011წ. 2011 წ-ის № 4-5 გვ 550-554.

დ. ჩუტკერაშვილი, თ.ძაძამია., უ.ზვიადაძე., მ.მარდაშოვა., ზ.კაკულია., ლ.ღლონტი. "ბიოკოროზიის გამომწვევი მიკროორგანიზმების ფიზიოლოგიური ჯგუფების განსაზღვრა სარეაბილიტაციო მილსადენის ლითონის მილზე და მათი განთავსების გრუნტში " (დიღმის ველზე). "მეცნიერება და ტექნოლოგიები". 2017წ. ISSN 0130-7061 N1(724), გვ. 45-54,.

ა. ტალიაშვილი. "ბუნებითი სამართლის იდეები ქართულ ენციკლოპედიურ ნაწარმოებში "კალმასობა". ჟურნალი "ცხოვრება და კანონი". 2009წ. #2(6), თბილისი.

ი. გაბისონია. "გადამხდელთა უფლებების დაცვის პრობლემატიკული საკითხები სამართალდარღვევათა საქმეებზე". საერთაშორისო რეფერირებადი ჟურნალი :იურისტი". 2016წ. #1 ISSN 2449-2701.

ი. გაბისონია. "გადამხდელის უფლებები ახალ საგადასახადო კოდექსში". "ინტელექტუალი". 2011წ. #15 99-105.

ი. გაბისონია, მ. მამნიაშვილი. "გადამხდელის უფლებები საგადასახადო და სისხლისსამართლებრივი პასუხისმგებლობის დაკისრებისას". "სოციალური ეკონომიკა". 2011წ. #5(17) გვ.113-118.

ი. გაბისონია. "გადასახადის გადამხდელის უფლებების დაცვის საკანონმდებლო გარანტიები". თემიდა. 2012წ. #6(8).

. "გაენათი" თხუთმეტი წელი.. საერო უნივერსიტეტ "გაენათის" გამოცემა. თბილისი.. 2006წ. 154 ნ.თ..