სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26296 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

Е. Чристесиашвили, З. Г. Баламцарашвили, Т. Ф. Мчедлидзе, З. Д. Читидзе, И. Н. Гелашвили, А. Ш. Леквинидзе. "Кинематическое исследования механизма слежения шлифовального станка для обработки сложнопрофильных деталей". შრომები, სტუ, თბილისი. 2009წ. #2(472), გვ.3.

Е. Чристесиашвили, З. Г. Баламцарашвили, З. Д. Читидзе, И. Н. Гелашвили. "Киностатика механизма осцилляции станка для шлифования сложнопрофильных поверхностей". საქართველოს საინჟინრო აკადემია, ჰიდროინჟინერია, სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი. 2008წ. #1(5), გვ. 5.

ლ. ზამბახიძე, ჯ. ბახტაძე, ლ. აბრამიძე, ი. კირცხალია. "Мониторинг структурной целосности плотин с применением волоконно-ортических датчико". პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი "ინტელექტი". 2001წ. №1(10).

Д. Чуткерашвили, ცერცვაძე ლ.,ძაძამია თ., პეტრიაშვილი შ., კაკულია ზ. , ღლონტი ლ.. "Некоторые результаты экспериментальных исследований экстракции металлов и их геоэкологическое значение". ენერგია“. 2014წ. N1(69) გვ.78-81.

მ. ფოჩხუა, Цихелашвили З .И. , Григолашвили А .Р.. "О дескриптивной модели мутности р. Куры в створе г Тбилиси". "Georgian Engineering News". 2000წ. N1 стр.62-65.

მ. ფოჩხუა. "Провлемы поперечных связей территорий прилегаюших к реке Кура в Твилиси". Georgian Engineering News. 2002წ. N3, стрю185-187.

Е. Чристесиашвили, З. Г. Баламцарашвили, З. Д. Читидзе, И. Н. Гелашвили, А. Ш. Леквинидзе. "Разработка структурной схемы механического следящего привода шлифовальной линии для криволинейных деталей". შრომები, სტუ, , თბილისი. 20008წ. #2(468), გვ. 4 .

З.Д. Читидзе, И. Н. Гелашвили, А. Ш. Леквинидзе, Е. Кристесиашвили. "Разработка структурной схемы механического следящего привода шлифовальной линии для криволинейных деталей". საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, შრომები. 2008წ. №2(468), გვ. 79-82.

ე. ფანცხავა, გ. ჩიტაშვილი, ქ. მჭედლიძე. "Расчет экономии топлива в энергосистеме с поротурбинными тэц". სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი "ენერგია".. 0წ. "ენერგია".№2(50), ნაწ.2/2009 წ. 8-13 გვ..

Б. Мхеидзе, გ. ბუაჩიძე. "Ресурсы и перспективы освоения Уцерского месторождения углекислых минеральных вод". საქართველოს მეცნ. აკადემიის ჰ/გ და ს/გ ინსტიტუტის შრომათა კრებული, “მეცნიერება”, . 2005წ. XV.

Е. Чристесиашвили, Цхведадзе Р. М.,, Кипиани Г. О.,, Нареклишвили Т. Г. "Решение некоторых простанственных задач механики сплошных сред в обыкновенных диференциальных уравнениях". V Белорусский конгресс по теоретической и прикладной механике, Минск, 2012. 2012წ. გვ.8.

ა. მანაგაძე. "Роль различных механизмов интеркомбинационных переходов и магнитные эффекти при елементарной рекомбинации радикальных пар". . 0წ. .

ზ. გურამიშვილი. "Смешение" стилей в художественной литературе. განათლება, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, თბილისი. 2011წ. #3, გვ.144–147.

Е. Чристесиашвили, З.Д. Читидзе, И. Н. Гелашвили, А. Ш. Леквинидзе. "Уровновешивание механизма копирования шлифовальной линии криволинейных древесных деталей" . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, შრომები. 2008წ. №3(469), gv. 59-61.

ჯ. ბახტაძე, მ. სამადაშვილი, Е. Кристесиашвили. "Устпроиство для мониторинга стуктурной целостности магистрального трубопровода" .. საერთაშორისო სამეცნიერო-ტექნიკური, საინფორმაციო-ანალიტიკური რეფერირებული ჟურნალი "საქართველოს ნავთობი და გაზი". 2006წ. №19, გვ. 23-24.

ნ. ფიფია. "აბორტი - დანაშაული თუ უფლება". ჟურნალი - ინტელექტუალი. 2013წ. N24, გვ. 117-124.

მ. ბაძაღუა, მიხეილ ბაძაღუა. "აგრესიული სეპარატიზმი- პოლიტიკური კრიმინოლოგიის კვლევის საგანი". ჟურნალი "კრიმინოლოგი". 2007წ. #1 გვერდი 4, თბილისი.

ვ. შავერდოვა, ი. ჩაგანავა, ნ. ობოლაშვილი. "აზოსაღებარების ფოტოქიმიური ქცევები სხვადასხვა პოლიმერულ მატრიცებში". კონფერენცია "ინფორმაციის ჰოლოგრაფიული და ოპტიკური ჩაწერა, შენახვა და დამუშავება, HOLOOPTO-2008", თეზისების კრებული. 2008წ. გვ. 21-24.

ლ. ვერბი. "ამერიკული ლიტერატურა- შედარება მხატვრულ პროზაში". მოამბე. 1996წ. .

მ. ბაძაღუა, მიხეილ ბაძაღუა. "არასრულწლოვანთა დანაშაულობის პრევენციის ზოგადი კრიმინოლოგიური ხედვები". ჟურნალი "კრიმინოლოგი". 2015წ. #1 (9-10) გვერდი 4, თბილისი.