სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26281 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

З.Д. Читидзе, И. Н. Гелашвили. "Кинематика механизма осцилляции станка для шлифования сложнопрофильных поверхностей". საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, საქართველოს საინჟინრო აკადემია, სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი ჰიდროინჟინერია . 2008წ. №1(5), გვ. 78-82.

Е. Чристесиашвили, З. Г. Баламцарашвили, Т. Ф. Мчедлидзе, З. Д. Читидзе, И. Н. Гелашвили, А. Ш. Леквинидзе. "Кинематическое исследования механизма слежения шлифовального станка для обработки сложнопрофильных деталей". შრომები, სტუ, თბილისი. 2009წ. #2(472), გვ.3.

Е. Чристесиашвили, З. Г. Баламцарашвили, З. Д. Читидзе, И. Н. Гелашвили. "Киностатика механизма осцилляции станка для шлифования сложнопрофильных поверхностей". საქართველოს საინჟინრო აკადემია, ჰიდროინჟინერია, სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი. 2008წ. #1(5), გვ. 5.

ლ. ზამბახიძე, ჯ. ბახტაძე, ლ. აბრამიძე, ი. კირცხალია. "Мониторинг структурной целосности плотин с применением волоконно-ортических датчико". პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი "ინტელექტი". 2001წ. №1(10).

Д. Чуткерашвили, ცერცვაძე ლ.,ძაძამია თ., პეტრიაშვილი შ., კაკულია ზ. , ღლონტი ლ.. "Некоторые результаты экспериментальных исследований экстракции металлов и их геоэкологическое значение". ენერგია“. 2014წ. N1(69) გვ.78-81.

მ. ფოჩხუა, Цихелашвили З .И. , Григолашвили А .Р.. "О дескриптивной модели мутности р. Куры в створе г Тбилиси". "Georgian Engineering News". 2000წ. N1 стр.62-65.

მ. ფოჩხუა. "Провлемы поперечных связей территорий прилегаюших к реке Кура в Твилиси". Georgian Engineering News. 2002წ. N3, стрю185-187.

Е. Чристесиашвили, З. Г. Баламцарашвили, З. Д. Читидзе, И. Н. Гелашвили, А. Ш. Леквинидзе. "Разработка структурной схемы механического следящего привода шлифовальной линии для криволинейных деталей". შრომები, სტუ, , თბილისი. 20008წ. #2(468), გვ. 4 .

З.Д. Читидзе, И. Н. Гелашвили, А. Ш. Леквинидзе, Е. Кристесиашвили. "Разработка структурной схемы механического следящего привода шлифовальной линии для криволинейных деталей". საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, შრომები. 2008წ. №2(468), გვ. 79-82.

ე. ფანცხავა, გ. ჩიტაშვილი, ქ. მჭედლიძე. "Расчет экономии топлива в энергосистеме с поротурбинными тэц". სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი "ენერგია".. 0წ. "ენერგია".№2(50), ნაწ.2/2009 წ. 8-13 გვ..

Б. Мхеидзе, გ. ბუაჩიძე. "Ресурсы и перспективы освоения Уцерского месторождения углекислых минеральных вод". საქართველოს მეცნ. აკადემიის ჰ/გ და ს/გ ინსტიტუტის შრომათა კრებული, “მეცნიერება”, . 2005წ. XV.

Е. Чристесиашвили, Цхведадзе Р. М.,, Кипиани Г. О.,, Нареклишвили Т. Г. "Решение некоторых простанственных задач механики сплошных сред в обыкновенных диференциальных уравнениях". V Белорусский конгресс по теоретической и прикладной механике, Минск, 2012. 2012წ. გვ.8.

ა. მანაგაძე. "Роль различных механизмов интеркомбинационных переходов и магнитные эффекти при елементарной рекомбинации радикальных пар". . 0წ. .

ზ. გურამიშვილი. "Смешение" стилей в художественной литературе. განათლება, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, თბილისი. 2011წ. #3, გვ.144–147.

Е. Чристесиашвили, З.Д. Читидзе, И. Н. Гелашвили, А. Ш. Леквинидзе. "Уровновешивание механизма копирования шлифовальной линии криволинейных древесных деталей" . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, შრომები. 2008წ. №3(469), gv. 59-61.

ჯ. ბახტაძე, მ. სამადაშვილი, Е. Кристесиашвили. "Устпроиство для мониторинга стуктурной целостности магистрального трубопровода" .. საერთაშორისო სამეცნიერო-ტექნიკური, საინფორმაციო-ანალიტიკური რეფერირებული ჟურნალი "საქართველოს ნავთობი და გაზი". 2006წ. №19, გვ. 23-24.

ნ. ფიფია. "აბორტი - დანაშაული თუ უფლება". ჟურნალი - ინტელექტუალი. 2013წ. N24, გვ. 117-124.

მ. ბაძაღუა, მიხეილ ბაძაღუა. "აგრესიული სეპარატიზმი- პოლიტიკური კრიმინოლოგიის კვლევის საგანი". ჟურნალი "კრიმინოლოგი". 2007წ. #1 გვერდი 4, თბილისი.

ვ. შავერდოვა, ი. ჩაგანავა, ნ. ობოლაშვილი. "აზოსაღებარების ფოტოქიმიური ქცევები სხვადასხვა პოლიმერულ მატრიცებში". კონფერენცია "ინფორმაციის ჰოლოგრაფიული და ოპტიკური ჩაწერა, შენახვა და დამუშავება, HOLOOPTO-2008", თეზისების კრებული. 2008წ. გვ. 21-24.

ლ. ვერბი. "ამერიკული ლიტერატურა- შედარება მხატვრულ პროზაში". მოამბე. 1996წ. .