სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი:

მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  21728 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

მ. დათუკიშვილი. "გრ.ვეშაპელი – გაზეთ "ახალი საქართველოს" რედაქტორი.. საქ.ტექნ.უნ., ჟურნ."განათლება".. 2014წ. N2 /11/, გვ.52–57.

ლ. ვერბი. "გრძნობა და ხატი". მოამბე. 2012წ. .

ნ. კუციავა, გ. სვანიძე, ს.გუგულაშვილი, მ.ხომასურიძე. "დამლექავი აგენტების ზეგავლენა "ხვანჭკარას" ღვინომასალის ფიზიკურ-ქიმიურ პარამეტრზე.. საქაrთველოს ქიმიური ჟურნალი. 2014წ. N1 (14) გვ. 124-129.

ჯ. გაბელია. "დანაშაული- მოტივისა და მიზნის დაკმაყოფილების ხერხი". სამეცნიერო პრაქტიკული ჟურნალი „თემიდა“ . 2012წ. #6(8).

შ. ფაფიაშვილი. "დანაშაულის გახსნის ტაკტიკა". გამომცემლობა "მერიდიანი" . 2007წ. ტომი მე2 გვერდი 1-606 თბილისი.

მ. ბაძაღუა. "დანაშაულის პრევენციის მექნიზმები". საქართველოს განათლების მეცნიერებათა აკადემია „მოამბე“. 2012წ. #12 გვერდი 5,თბილისი.

მ. ბაძაღუა. "დანაშაულობა და კრიმინოლოგია თანამედროვე საზოგადოებაში". ჟურნალი "კრიმინოლოგი". 2010წ. #1(5) გვერდი 4, თბილისი.

მ. ბაძაღუა. "დანაშაულობის თემის გამოყენება პოლიტიკაში". გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტი სამეცნიერო შრომები. 2009წ. #1 გვერდი 2, თბილისი.

მ. ბაძაღუა. "დანაშაულობის კვლევისა და პროგნოზირების ცენტრი ხუთი წლისაა". ჟურნალი "კრიმინოლოგი". 2007წ. # 1 გვერდი 6, თბილისი.

ნ. ბებიაშვილი. "დანახარჯი-მოცულობა-მოგების" ანალიზი. ჟურნალი ბიზნესი და კანონმდებლობა. 2010წ. #10, გვ. 13-19.

მ. ძიძიგური. "დინამოს" სტადიონის არქიტექტურის მნიშვნელობა 30–იანი წლების ქართულ საზოგადოებაში ეროვნული თვითშეგნების განვითარებისათვის. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, შრომები. 1994წ. № 3 (405), 200–206.

მ. ძიძიგური. "დინამოს" სტადიონის არქიტექტურულ–ესთეტიკური ანალიზი. საქართველოს მეცნიერებისა და საზოგადოების განვითარების ფონდი, ინტელექტი. 2003წ. № 1(15), 245-247.

ნ. ბებიაშვილი. "დირექტ-კოსტინგი" და საწარმოს ფასების პოლიტიკა. ჟურნალი ბიზნეს-მაცნე. 2011წ. #3, გვ.15-18.

ე. ქრისტესიაშვილი, ლ. ქრისტესიაშვილი. "დრეკადი ინერციის ფუძის გავლენა ნეგებობის სეისმომედეგობაზე". სამეცნიერო–ტექნიკური ჟურნალი ''მშენებლობა" . 2013წ. #2(29), .

ბ. შერეზადიშვილი, გ. იაშვილი. "დროის მენეჯმენტის ძირითადი პრინციპები". სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა - თანამედროვე მენეჯმენტის თეორია და პრაქტიკა. 2017წ. #1. გვ 5.

მ. ჯავახიშვილი. "ეკოლოგიის ოთხი კანონის შესახებ". საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი "ინტელექტუალი". 2010წ. N 14 (გვ. 95-100).

მ. ჯავახიშვილი. "ეკოლოგიური ამოცანების ინტერპრეტაცია ქალაქის "უნიკალური" და "ლოკალურად" მნიშვნელოვანი უბნებისთვის" . სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი "მშენებლობა". 2010წ. N3 (18) გვ.98-100.

ლ. გვაჯაია. "ეკონომიკის მართვის მეთოდები". ჟ. "ბიზნეს-ინჟინერინგი". 2015წ. #3, გვ.გვ. 54-56, გვ.გვ. 119-123.

ლ. გვაჯაია. "ეკონომიკის მართვის ხარისხი და ეფექტიანობა". ჟ. "სოციალური ეკონომიკა". 2015წ. #4, გვ.გვ.58-62.

ლ. გვაჯაია. "ეკონომკის მართვის ინსტრუმენტები". ჟ. "სოციალური ეკონომიკა". 2015წ. .