სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26296 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

Дж. . МАТЕМАТИКА В СТРОИТЕЛЬСТВЕ, МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ И СИСТЕМЫ АТОМАТИЗИРОВАННОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ/К 55 летию программных комплексов семейства «ЛИРА»/. . Научно-технический журнал «СТРОИТЕЛЬСТВО». . 2017წ. №4 (47). 2017. Стр. 6-13. .

ლ. თოფურია, Гахокидзе Р., Купатадзе К., Гиердтители М.. Математико-Химическое иследование неразветвленных карбоновых кислот. Georgian Enginiering News.N4 (vol 56) 2010. 2010წ. Georgian Enginiering News.N4 (vol 56) 2010.

ნ. ოვსიანიკოვა, H.O. Купатадзе, K.Т. Купатадзе, М.И.Гвердцители . Математико-химическое исследование некоторых тетрагидрофурановых производных ферроцена в рамках метода квази-ПНС-матриц . საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის მაცნე. 2008წ. ტ.34, #4, გვ.435-436.

О. Гелашвили. Математическая модель внутреннего смесeобразования в газодизелях. . საქართველოს საინჟინრო სიახლენი. . 2001წ. თბილისი. N 2. გვ.5 .

გ. ცხომელიძე, პ.მერაბიშვილი. математическая модель динамики электропривода возвратно-поступательного движения. სტუ-ს შრომების კრებული. 2003წ. N4(598) გვერდი 73-79..

К. Квинихидзе, В.Чавчанидзе. Математическая модель для описания замещений аминокислот в белках. Сообщения АН ГССР, , 1972 . Сообщения АН ГССР, . 1972წ. т.66, №1.

თ. მუსელიანი, თ. მუსელიანი, Е.Рочикашвили. Математическая модель индуктивно связанных электрических цепей. Georgian Engineering News. 2008წ. #3,118-125.

Е. Рочикашвили, Т. Муселиани, З. Цвераидзе. Математическая модель индуктивно связянных электрических цепей. Georgian Enginering News . 2008წ. №3 118-124.

К. Бзиава, И. Круашвили, Е. , ინაშვილი ირმა, კლიმიაშვილი ირინა. Математическая модель неравномерного движения связного селя. საგამომცემლო სახლი „ტექნიკური უნივერსიტეტი“, სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი „ჰიდროინჟინერია“. 2014წ. №1-2(17-18), сс. 42-45.

ნ. ამილახვარი, ამილახვარი გიორგი. Математическая модель обоснования целесообразности резерва в сложной системе. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის მართვის ავტომატიზებული სისტემების შრომები. 2013წ. #2(15), – თბილისი; გვ. 15-19.

Д. Кохреидзе. Математическая модель пе-реходных процессов сверх-проводящей электрическаой системы постоянного тока. Приборы и системы.ООО изд-во «Науч-техлитиздат» г. Москва,. 2011წ. #5,с.91-97.

Т. Шерозия. Математическая модель разработки оптимального состава смеси. Сборник статьей АСУ."Сабчота Сакартвело". 1981წ. .

რ. კილაძე. Математическая модель растекания прерывной волны после ее выхода на береговой откос . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. გამომცემლობა - "ჰიდროინჟინერია". 2011წ. No. 11-12.

О. Гелашвили, Дж. Иосебидзе. Математическая модель расхода сжатого природного газа редуктора автомобильного газодизеля . საქართველოს საინჟინრო სიახლენი. . . 2001წ. თბილისი. N 2. გვ.3 ..

Т. Kурашвили, Мчедлишвили К., Гелашвили О. Математическая модель расчета потребности в кадрах различной квалификации в автотран¬спортной отрасли . Ж. «Транспорт» №1-2 (49-50), Тбилиси. 2013წ. c. 117-120. ISSN 1512-3936.

ზ. ბაიაშვილი, გულუა დ.,, მანია ს.,, ქიმოსტელი მ.. Математическая модель системы приоритетного обслуживания с двумя типами операций.. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, შრომები, თბილისი, . 2006წ. 2 (460), 6 გვ. .

Г. Гогичаишвили, Макаров Ш.А. Гогишвили З.Г.. Математическая модель текущего планирования мукомельного производства на уровне территориально-производственного комплекса. ГрузНИИНТИ, серия " АСУ и вычислительная техника". 1979წ. № 1.

Н. Джибладзе, М.Салуквадзе, Т.Марьянович, П.Кнопов, А.Голодников,В.Маисурадзе. Математическая модель эффективного обслуживания системы защиты экологических опасных объектов. Сборник трудов Института систем управления А.Элиашвили. 2003წ. №7, стр.11-16.

В. Майсурадзе, М. Салуквадзе, Т.Марьянович,П.Кнопов.А.Голодников,Н.Джибладзе. Математическая модель эффективнолго обслуживания системы защиты экологически опасных объектов. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ა.ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული. 2003წ. №7.