სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი:

მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  22656 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

И. Бердзенишвили, Н.М. Геладзе, М.Г. Сирадзе. Общие закономерности ферментативных реакций. Georgian Engineering News. 2009წ. № 1, с. 179-180.

მ. სირაძე, Бердзенишвили И.Г, Геладзе Н.М. Общие закономерности ферментативных реакций . Georgian Engineering news. 2009წ. №1 .

М. Мамниашвили. Общие положения следственных действий. международный журнал "кавказ и мир", . 2009წ. N4 გვ. 37-41.

Т. Цабадзе, Ш.Орджоникидзе. Общий подход к автоматизированному профилированию одноканатных подвесных дорог с кольцевым движением. «Марганец», Реф. Сб. – Тбилиси. 1983წ. 6(90). – С.35-37.

Б. Месаблишвили. Объекты Галуа в категории внутренних коммутативных альгебр в элементарном торосе и их плоскостность. Труды института прикладной математики имени И. Н. Векуа. 1990წ. т. 36, 28-44.

ი. სულაძე. Огнеупорные материалы на основе местного сырья и отходов. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2002წ. №16, ტ.2, გვ.67.

И. Маргалитадзе, А. Ш. Мамедов, М. Е. Медзмариашвили. Оголовок береговых водосбросов. GEN 2. 2002წ. #2, c.131-134.

С. Барбачадзе. Один из инженерных методов построения проекций неориентируемой поверхности (листа мебиуса). Международный научно-технический реферированный журнал \"Нефть и Газ\". 2006წ. №16.

З. Баиашвили, კუბეცია ი.,, კუპატაძე თ.. Один из подходов снижения экономических потерь многоканальных систем телетрафика.. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, შრომები, თბილისი, . 0წ. 3 (457), 6 გვ. .

И. Нахуцришвили. Одно следствие уравнения роста испаряющейся окалины. Известия НАН Грузии, сер.хим.. 2006წ. т.32, 1-2, 118-120.

ჯ. შენგელია, И.Кахниашвили, Д.Эквтимишвили. Одновременное электрохими- ческое получение меди и диоксида марганца в одном электролизере из нитратных растворов.. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემის მაცნე, ქიმიის სერია . 2009წ. ტ.35б № 3.

ი. კახნიაშვილი, Дж.Г. Шенгелия, Д.И. Эквтимишвили. Одновременное электрохимическое получение меди и диоксида марганца в одном электролизере из нитратных растворов. Известия Нацональной Академии Наук Грузии, Серия химическая . 2009წ. т.35, №3.

ვ. თევზაძე, Натишвили О.. Одномерные уравнения движения связного селевого потока с переменным расходом вдоль пути. Жур. Метеорология и гидрология . Москва. 2010წ. №2, с.с.101-103..

ვ. თევზაძე, Натишвили О.. Одномерные уравнения движения связного селевого потока с переменным расходом вдоль пути. Жур. Метеорология и гидрология . Москва. 2010წ. №2 с.с.101-103..

უ. ზვიადაძე, Н. И. Меквабишвили. Озакономерностях распространении кадмия в минеральных и нефтяных водах Грузии (экспериментальные исследования). Гидрогеология и Инженерная Геология, Научные Труды №10(366), ст. 49-55. 1990წ. ISSN 0201-1467.

ა. ლეჟავა, Табатадзе Г.С.. Окисление маловольфрамовых твёрдых сплавов типа Т, НТ и ТП . Труды ГТУ, Тбилиси, №8(369). 1990წ. .

Ш. Андгуладзе, ვ. ბახტაძე, ვ. მოსიძე, რ. ჯანჯღავა, დ. ქართველიშვილი, ნ. ხარაბაძე, მ. პაჯიშვილი, ნ.ჩოჩიშვილი. Оксидно-марганцевые катализаторы для окилительной конверсии метана в синтез-газ . საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2009წ. ISSN 1512-0686 ტომი 9, # 6, გვ. 529-533.

გ. მაღალაშვილი. Онновние черты минерагении Грузии. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის გეოლოგიური ინსტიტუტის საიუბილეო კრებული მიძღვნილი აკადემიკოს პეტრე გამყრელიძის 100 წლისთავისადმი. 2004წ. გვ. 743-749.

Н. . Опальный русский поэт 19 века -Александр Полежаев и его произведения о Кавквзе. Т.Г.У. Институт русистики; Грузинская Русистика. 2011წ. ISBN 978-9941-17-456-8 стр 92-99.

А. Неверов. Опасность применения малых напряжений. Информационные технологии и управление. 2008წ. .