სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26243 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

М. Бережиани, Таварткиладзе Я.Н.. Математическое моделирование процесса массовой кристаллизации с учетом коалесценции.. Сообщения АН Груз. ССР. 1984წ. 1984, т.115, N 2, с. 317-320..

Т. Дзиграшвили, Д.И. Могилянский. Матрицы поворота для общего триклиного случая. Труды Тбилисского государственного университета. Т 28(291) 1989г. стр. 93-99. 1989წ. Т 28(291), стр. 93-99.

მ. მიქაუტაძე, К.Ушверидзе. Машина для изготовления автомобилъных газовых баллонов.. Гр АДИ, сб. трудов . 2009წ. №4, 7ст..

К. Авалишвили. Машинная имитация автомобильных перевозок грузов . Техническая кибернетика, Труды ГПИ им. В.И. Ленина . 1979წ. .

Г. Джанелидзе. Машинное конструирование высоконадёжных микро и оптоэлектронных приборов специального назначения. Georgian Engineering News . 2000წ. №1, (42 –44 стр).

Т. Дзиграшвили, Кутелия Э.Р.. Машинное построение стерео проекций двухфазных кристаллов с заданным ориентационным оотношением.. Труды ГПИ, Структура и свойство твердых тел. . 1986წ. №4(301), стр. 48-49.

ი. ჟორდანია, Кевхишвили Г. , Чубинидзе Т.. Машины непрерывного литья ферросплавов роторного типа. Проблемы сварки, металлургии и родственных технологий. 2003წ. 6 стр..

Л. Джикидзе. МГД-течение слабопроводящей жидкости вблизи пористой пластины при одновременном вращении пластины и окружающей среды с учетом слабого магнитного поля и теплопередачи.. ГТУ. Труды международной конференции "Проблемы механики сплошных сред". 2007წ. стр.135-139.

თ. ბონდარენკო. Межкультурная коммуникация в процессе преподавания русского языка. განათლება №3. 2011წ. №3.

ა. სულაძე, В.И.Гелеишвили , И.О.Сирбиладзе. Межправительственный совет по разведке, использованию и охране недр (официальные документы и рабочие материалы к УШ сессии), Тбилиси. . 2004წ. стр 1-68.

თ. ბონდარენკო. Межтекстовые связи романа А. Белого «Петербург». Грузинская русистика (лингвистика, литературоведение, культурология). Сб. научных трудов. Тбилиси, изд. ТГУ им. Джавахишвили. 2005წ. Грузинская русистика (лингвистика, литературоведение, культурология). Сб. научных трудов. Тбилиси, изд. ТГУ им. Джавахишвили გვ.. 95-109.

მ. სირაძე, ნ. ნეფარიძე , ი. გოქსაძე , ო. დიოგიძე. Межфазная активность сопутствующих веществ хлопковых масел . საქართველოს მეც-ნიერებათა ეროვნული აკადემიის მაცნე . 2015წ. N1-2, გვ. 66 .

Е. Чхаидзе, ნ. ნეფარიძე, მ. სირაძე, ი. გოქსაძე. Межфазная Активность Сопутствующих Веществ Хлопковых Масел. საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის მაცნე. 2015წ. Т.41 N4 С.366-369.

Н. Непаридзе, ე. ჩხაიძე, მ. სირაძე, ი. გოქსაძე, ვ. თვალიაშვილი, ო. დიოგიძე. Межфазная Активность Сопутствующих Веществ Хлопковых Масел. საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის მაცნე. 2015წ. Т.41 N4 С.366-369.

Х. Кикнадзе, ლ.მაისაია. Мелиорация, рекультивация и охрана земель. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ცოტნე მირცხულავას სახელობის წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტი. 2014წ. სამეცნიერო შრომათა კრებული # 69 .

Л.Маисая. Мелиорация, рекультивация и охрана земель. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ცოტნე მირცხულავას სახელობის წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტი. 2014წ. სამეცნიერო შრომათა კრებული # 69 გვ.141-144.

ტ. მეგრელიშვილი. Мемуарная функция одного стихотворения Г.Иванова . "Серебряный век в русской литературе". სამეცნიერო ნაშრომების კრებული. თბილისი, თსუ-ს გამომცემლობა. 2004წ. გ.109-120.

ტ. მეგრელიშვილი. Мемуары: художественность и документальность. "სწავლების აქტუალური პრობლემები"/ ს-ს. ორბელიანის სახ. სახელმწიფო პედაგოგიური უნივერსიტეტის გამომცემლობა. თბილისი.. 1999წ. გ.57-59.

გ. კოხრეიძე, Н.Гогинашвили, А.Сихарулидзе, И.Курашвили. Менеджмент расщета и анализа допустимых значении комерческих и нагрузочных потерь в замкнутых сетях электроэнергетических систем . სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი. 2009წ. №3(51)2009.

პ. ქენქაძე, М.Морчиладзе, Д.Морчиладзе, М.Копалейшвили.. Мероприятия по улучшению эксплуатационной работы Грузинской железной дороги в свете современных требований.. Тбилиси, научно-технический журнал «Транспорт»ISSN 1512-0910.. 2009წ. №3-4, 2009, стр.14-15..