სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26240 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

პ. ქენქაძე, М.Морчиладзе, Д.Морчиладзе, М.Копалейшвили.. Мероприятия по улучшению эксплуатационной работы Грузинской железной дороги в свете современных требований.. Тбилиси, научно-технический журнал «Транспорт»ISSN 1512-0910.. 2009წ. №3-4, 2009, стр.14-15..

Дж. Морчиладзе, Кенкадзе П., Морчиладзе Д.. Мероприятия по улучшению эксплуатационной работы грузинской железной дороги в свете современных требований.. Сб. научных трудов Транспорт Изд-во 000 “Транспорт” Тбилиси, 2009. ISSN 1512-0910.. 2009წ. №3-4, 2с..

Н. Бокучава, Б. Гогичайшвили. Местные глинистые материалы в косметических. საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის მაცნე, ქიმიის სერია. 2013წ. ტ. 39, №3-4, თბილისი, გვ..

Н. Бокучава, Д. Джинчарадзе, Б. Гогичайшвили. Местные глинистые материалы в косметических.. საქ. მეც. ეროვნული აკადემიის მაცნე, ქიმიის სერია . 2013წ. ტ.39, №3-4, თბილისი, გვ..

თ. მაღრაძე, Т. Б. Маградзе. . Металлические рамы с преднапряженными одно-или двухстоечными шпренгельными стоиками. . Научно-технический журнал «Строительство». 2006წ. №1 c. 55-59. .

მ. ხუციშვილი, Г. Дадианидзе А., Суламанидзе . Металлографический анализ Сварных швов некоторых сталей . GEORGIAN ENGINEERING NEWS. -. 2008წ. # 4.(vol.48) – 2008.ст.112-117. .

ა. სულამანიძე, Хуцишвили М.Г , Дадианидзе Г.А. . Металлографический анализ сварных швов некоторых сталей. Georgian Engineering News. 2008წ. N4.გვ.112-118 .

თ. ბონდარენკო. Метафизика пола и любви (Проза А. Белого и "Детство" и "Юность" Л. Толстого). Славистика в Грузии, Тбилиси, изд. Тбилисский государственный университет. 2008წ. №9, გვ.31-39.

დ. კერესელიძე. метеорологический режим водохранилищ грузии и их прилегающих территории. . «Кавказский географический журнал», . 2009წ. №10, стр.26-30.

ნ. ბუთხუზი, ნ. ბუთხუზი. Метод организации экспрессных автобусных рейсов на междугородных маршрутах. Gorgian Committee of IFToMM PROBLEMS OF MECHANICS. 2007წ. 1(26) /2007 87-90 c..

Л. Чхартишвили. Метод анализа энергетического спектра электронов в кристалле, основанный на квазиклассически рассчитываемые характеристики атомных орбиталей. Тр. ГТУ. 1997წ. 3(414) – Юб. изд. ГТУ–75, 205 213.

ნ. ტყემალაძე, др. Метод взносов для оценки параметров объектов . Некоторые задачи распознавания образов и теории графов. Сб. стат. “Мецниереба”, Тбилиси. 1972წ. .

ნ. ტყემალაძე, др. Метод взносов в задаче идентификации объектовМетод взносов. Некоторые задачи распознавания образов и теории графов. Сб. стат. “Мецниереба”, Тбилиси. 1972წ. .

З. Пиранашвили, Сванидзе Г.Г.. Метод группового моделирования гидрологических рядов при немарковской модели речного стока. Сообшения АН ГССР. 1981წ. Т.104 , №3, стр.641-644 .

Н. Мчедлишвили. Метод идентификации объектов с нелинейной статической характеристикой. Сб. Трудов Тбилисского научн-иссл. Института строит. мат. Тбилиси. 1975წ. вып. IХ, 160-165.

თ. ყიფიანი. Метод итерации и Ньютона в исследовании движения частицы на вибрирующей плоскости . საქ. ტექნ. უნივერსიტეტი, შრომები. მართვის ავტომატიზებული სისტემები. N2(7). თბილისი. 2009წ. გვ. 239-244.

А. Мгеладзе. Метод кластеринга, индуцированный монотонными системами. Georgian Electronic Scientific Journal, Computer science and Telecommunications. 2008წ. #1 (18), p. 8.

К. Чурадзе. Метод контроля качества тоннельных сооружений и обустройств.. "Труды ГТУ" N7 (363) Рост пропускной способности железнодорожного транспорта. 1990წ. "Технический Универсаитет" 1990, с. 93-95.

ნ. ტყემალაძე, И. Банкгальтер, З. Киквидзе, М. Куридзе. Метод обобщения априорных данных для алгоритма логической селекции цели. Вопросы оборонной техники, научной-технический сборник. 1984წ. Серия 5 выпуск1 (183), Мослва.