სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26241 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ჟ. მამასახლისი. Метод определения оптимальных схем осушения с механическим водоподъемом (в условиях Колхидской низменности). Труды Института Гидрометеорологии. 2009წ. № 116.

К. კვინიხიძე. Метод определения первичной структуры транспортных РНК. Материалы 2 Симпозиум по кибернетике. Тбилиси. 1965წ. .

. Метод определения первичной структуры транспортных РНК. Материалы 2 Симпозиума по кибернетике. Тбилиси. 1965წ. .

К. Квинихидзе, ვ.ჭავჭანიძე. Метод определения разрешеных замещений аминокислот в белках. . Сообщения АН ГССР. 1972წ. т.65, №3 (0,25)..

. Метод определения степени деформации с помощью деформированного со стружкой цилиндрического стержня. სტუ. შრომები. "ტექნიკური უნივერსიტეტი" . 2004წ. 2(452), გვ. 57 – 60.

К. Квинихидзе. Метод определения структуры транспортных РНК по их фрагментам. , т.44, №2,1966(0,4).. Сообщения АН ГССР. 1966წ. т.44, №2,.

ო. ლაბაძე, И. Абурджания. Метод оптимизации топологии магнитопровода первичного измерительного преобразователя с постоянным магнитом. Измерительная техника. 1992წ. №11, с.50-51.

О. Гелашвили, Н. Бутхузи. Метод организации экспрессных автобусных рейсов на междугородных маршрутах . Международный научный журнал ,,Проблемы механики”, Тбилиси, . 2007წ. №1(26), с. 87-90.

ლ. ქადაგიშვილი, Иосава М .Д.. Метод отбора для рынка со множеством критериев. Georgian Engineering News. 2004წ. № 2, . 61-64..

Д. Радзиевский. Метод отображения движения сложных фигур в трёхмерном пространстве в реальном масштабе времени. საქ. მეცნიერებათა აკადემიის ა. ელიაშვილის სახ. მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული. 1999წ. №3, თბილისი, გვ. 214 – 216..

Д. Радзиевский, Ф.Г.Коган. Метод отображения движения сложных фигур в трёхмерном пространстве в реальном масштабе времени. საქ. მეცნიერებათა აკადემიის ა. ელიაშვილის სახ. მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული. 1998წ. №2, თბილისი, გვ. 184 -185.

М. Моисцрапишвили, Харитонашвили В.А.; Придонашвили Д.Н.. Метод оценки экономической эффективности автотранспотрных средств. Georgian Engineering News. 2000წ. #1.

ვ. ხარიტონაშვილი, Д.Придонашвили . Метод оценки экономической эффективности АТС. Журнал Georgian engineering Nevs, №1. v.i. Press Co LTD. 2000წ. №1..

Д. Эристави, Бибилури Н.Ш., Гогишвили А.Р., Андгуладзе Ш.Н., Куциава Н.А., Кавтарадзе М.Л., Гугешидзе М.К., Керкадзе Д.В., Рачвелишвили Н.Д. . Метод очистки грунтовых карьерных вод Маднеульского полиметаллического месторождения от сульфатов тяжелых металлов, с последующим селективным извлечением металлов в чистом виде. Известия национальной академии наук Грузии. 2017წ. серия химическая № 3, т.43, Тбилиси, с. 336-341..

Дж. Керкадзе, Бибилури Н.Ш.,, Эристави Д.В.,, Гогишвили А.Р.,, Андгуладзе Ш.Н.,, Куциава Н.А.,, Кавтарадзе М.Л.,, Гугешидзе М.К.,, Рачвелишвили Н.Д.. Метод очистки грунтовых карьерных вод Маднеульского полиметаллического месторождения от сульфатов тяжелых металлов, с последующим селективным извлечением металлов в чистом виде. საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის მაცნე, ქიმიის სერია. 2017წ. ტ.43,№3, გვ.336-341.

null. Метод очистки грунтовых карьерных вод Маднеульского полиметаллического месторождения от сульфатов тяжелых металлов, с последующим селективным извлечением металлов в чистом виде. საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის მაცნე, ქიმიის სერია. 2017წ. ტ.43,№3, გვ.336-341.

Бибилури Н.Ш.,, Эристави Д.В.,, Гогишвили А.Р.,, Андгуладзе Ш.Н.,, Куциава Н.А.,, Кавтарадзе М.Л.,, null, Гугешидзе М.К.,, Рачвелишвили Н.Д. Метод очистки грунтовых карьерных вод Маднеульского полиметаллического месторождения от сульфатов тяжелых металлов, с последующим селективным извлечением металлов в чистом виде. საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის მაცნე, ქიმიის სერია. 2017წ. ტ.43,№3, გვ.336-341.

Бибилури Н.Ш.,, Эристави Д.В.,, Гогишвили А.Р.,, Андгуладзе Ш.Н.,, Куциава Н.А.,, Кавтарадзе М.Л.,, Гугешидзе М.К.,, Рачвелишвили Н.Д.. Метод очистки грунтовых карьерных вод Маднеульского полиметаллического месторождения от сульфатов тяжелых металлов, с последующим селективным извлечением металлов в чистом виде. საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის მაცნე, ქიმიის სერია. 2017წ. ტ.43, №3, გვ.336-341.

Н. Хомерики, О. Комурджишвили. Метод переменных направлений для численного решения многомерных параболических уравнений общего вида. Периодический научный журнал Интелект . 2008წ. №3 (32), 21-25.

С. Хоштария, Ж.В. Эбаноидзе, Т.ДЖ. Лабарткава. Метод повышения уровня подготовленности операторов-диспетчеров. Международный научный журнал "Воздушный транспорт". 2008წ. №2(2), Тбилиси.