სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26241 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

Л. Надареишвили. Метод получения градана гамма-облучением изотактического полипропилена. Georgian Engineering News. 1999წ. #4, 83-86.

И. Схиртладзе. Метод получения полимерных цилиндрических длиномерных заготовок с градиентом показателья преломления . Известия АН Грузии (сер. химическая). 1991წ. 17, №2 стр.139-145.

Л. Надареишвили. Метод получения полимерных цилиндрических длиномерных заготовок с градиентом показателя преломления. საქართველოს მეცნ. აკადემიის მაცნე. 1991წ. ტ.17,#2, 439-445.

ო. ვერულავა. Метод построения эталонов в бинарном пространстве признаков и их применения к распознаванию образов. VIII Всесоюзная школа-семинар по адаптивным системам, Батуми. 1976წ. 4 გვერდი.

Д. Радзиевский. Метод причинно-следственного анализа в экспертной системе медицинской диагностики. Сборник трудов Института Систем управления Арчила Элиашвили Грузинского Технического университета. 2014წ. №18, стр.258 - 262.

ლ. ქადაგიშვილი, Эрадзе Е.Г.. Метод прогнозирования заболеваний путём применения сенсорной энергии. Georgian Engineering News. 2003წ. №1,стр, 216-218,.

Г. Гогичаишвили, Бичинашвили М.Н.. Метод прямой адресаций с рациональным распределением памяти. Научные труды ГПИ.Проектирование и эксплуатация АСУ.Тбилиси.. 1989წ. № 4 (346).

თ. ობგაძე. МЕТОД РЕГУЛЯРНЫХ ИСТОЧНИКОВ ДЛЯ РЕШЕНИЯ СТАЦИОНАРНЫХ ЗАДАЧ ОБТЕКАНИЯ ТЕЛ ВЯЗКОЙ НЕСЖИМАЕМОЙ ЖИДКОСТЬЮ. Сб. науч. тр. ГТУ, сер. АСУ. 2017წ. № 1(24).

ლ. გელიაშვილი, null, Н.Киладзе, Ф.Коган. Метод формирования гладкой сложной кривой по её отдельным точккам. სსიპ არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული. 2007წ. #11, გვერდი 205-207.

С. Почовян. Методика автоматизированного расчёта водопотребления сельскохозяйственных культур. თბილისი, სტუ, ”ტექნიკური უნივერსიტეტი”; სამეცნიერო შრომები საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის, კომპიუტერულ მეცნიერებათა და სისტემების საერთაშორისო აკადემიის საქართველოს განყოფილების, მართვის პრობლემების ინსტიტუტის (ქ, მოსკოვი) საერთაშორისო კონფერენცია ”მართვის ავტომატიზებული სისტემები”. 1996წ. 189-190 გვ.

ხ. ირემაშვილი, Т.Гвелесиани. Методика быстрого прoгноза длины прогресивной волни на воде при действии волнопродуктора.. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი „მშენებლობა“. . 2014წ. №4 (35) გვ,48-51, ISSN 1512-3936.

Т. Гвелесиани. Методика быстрого прогноза длины прогресивной волни на воде при действии волнопродуктора.. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი „მშენებლობა“. . 2014წ. №4 (35) გვ.48-51..

Г. Чачанидзе, Г. Чоговадзе. Методика выбора оптимального множества индексов при проектировании систем реляционных банков информации. ГПИ им. В.И. Ленина . 1979წ. Науч. тр. №05(206) Технич. кибернетика Тбилиси.

ტ. კვიციანი, Руруа Л.Г. Методика исследования кинематики ниспадающей струй. Научно-технический журнал «Строительство», . 2010წ. №4(19), с42-48..

Т. Мегрелидзе, Хведелидзе М.Г., Цуцкиридзе Н.Р.. Методика определения коффеина в чайных липидах . Инженерные новости Грузии . 2005წ. № 4.

Т. Kурашвили, Тархнишвили В., Грдзелишвили М. Методика определения напряжений вокруг тоннельных выработок. Труды ГТУ № 4(415). 1997წ. с. 59-61.

ვ. ხარიტონაშვილი, Р.Турашвили . Методика определения периодичности и эксплуатационных расходов на технические воздействия АТС. Журнал Georgian engineering Nevs, №1. v.i. Press Co LTD. 2004წ. .

Р. Самхарадзе. Методика оптимизации многокритериального планирования краткосрочных режимов энергосистем. Труды ГТУ. 1992წ. №8 (391), Тбилиси, ISSN 0201-1467, 2 стр..