სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26243 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

К. Чурадзе, Грзелишвили М.В., Понамарёв А.С., Папелашвили Д. О.. Методика учёта влияния забоя на процесс нагружения подземных конструкцийю. "Труды ГТУ"N3 (436) - Тбилиси: "Технический Университет" 2001, с.79-83. 2001წ. Труды ГТУ"N3 (436) - Тбилиси: "Технический Университет" 2001, с.79-83.

Г. Бедукадзе, Н. , Бюс И.. Методика экспериментального исследования наземного перебазируемого радиотелескопа НПР-15 и его укрытия.. Сборник №1 Научных трудов СКБ при ГПИ им.Ленина, Тб.1988. 1988წ. .

რ. ზუკაკიშვილი. Методикка експерименталъного определения момента трения в шарнирной опоре. Проблемы механики. 10წ. №2(23)2006 ISSN 1512-0740.

Р.Шониа. Методические аспекты применения функционально-стройтельного анализа в проектируемых и выпускаемых изделиях стройтельных конструкций. Сборник статьей международной научно-технической конференции, . 2000წ. .

А. Прангишвили, Р. Самхарадзе, А. Кевхишвили. Методические указания по правильному использованию форматов команд операторов и функции при составлении программ на беисике. ГТУ, Тбилиси. 1992წ. ст.52.

Н. , Робиташвили Г.А. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ АНАЛИЗА ПРИОРИТЕТНОГО УПРАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫМИ ПОТОКАМИ ДЛЯ КОМПЬЮТЕРНЫХ СЕТЕЙ. გამომცემლობა "უნივერსალი"; GEORGIAN ENGINEERING NEWS. 2005წ. №2, 2005; page 107-110;.

Т. Гвелесиани, Цихелашвили З.. Методологические аспекты ингредиентного монито-ринга загрязнения поверхностных вод.. Ин-т Водного хо-ва. Сб. науч. трудов . 2010წ. №65. (ISNN 1512-2344) №65. (ISNN 1512-2344) .

ზ. ციხელაშვილი, Т.Л.Гвелесиани. Методологические аспекты ингредиентного мониторинга загрязнения поверхностных вод. Институт водного хозяйства, сборник научных трудов № 65 , 9 стр -посвященной памяти Ц.Е. Мирцхулава, Тбилиси. 2010წ. .

К. Махашвили, Цихелашвили З.И., Читиашвили Г.Б., Закуташвили Г.Г., Арахамиа Н.З.. Методологические аспекты мониторинга загрязнения поверхностных вод. Строительтво. 2010წ. №3(18), с.69-77.

ზ. ციხელაშვილი, Г.Г.Закуташвили, Н.З.Арахамия, К.А. Махашвили. Методологические аспекты мониторинга загрязнения поверхностных вод. ГТУ, научно-технический журнал “Стротельство ” http://www.sheneba.ge. 2010წ. № 3(18), 9 стр. Тбилиси.

Г. , Цихелашвили З.И., Закиташвили Г.Г., Ачихамия Н.З., Махашвили К.А.,. Методологические аспекты мониторинга загрязнения поверхостных вод. СТРОИТЕЛЬСТВО. 2010წ. No 3 (18), .

И. Хомерики, Л.И.Абросимов. Методология организации эффективного использования гипертекстовых систем для корпоративных вычислительных сетей. "Вестник МЭИ" № 6. Москва. 2002წ. .

С. Почовян, Г. Майсурадзе, О. Шония. Методы анализа информации при построении экспертной системы учебного процесса. თბილისი, Merani-3, Международный научный журнал "Проблемы прикладной механики" (ISSN 1512-0740). 2001წ. №1(2), 106-107 გვ.

С. Почовян. Методы анализа информации при построении экспертной системы учебного процесса. თბილისი, Merani-3, Международный научный журнал "Проблемы прикладной механики" (ISSN 1512-0740). 2001წ. №1(2), 106-107 გვ.

О. Шония, Майсурадзе Г.Г. Почовян С.М. . Методы анализа информации при построении экспертной системы учебного процесса. Международный научный журнал „Проблемы прикладной механики“, Тбилиси, . 2001წ. №1(2), с.106-107.

М. Кахетелидзе, П. Явич. методы аналитического определения йода. исследования в области естественных наук. 2014წ. №1,გვ. 20-27.

В. Радзиевский, Н. Джалябова, Д. Радзиевский, М. Хачидзе. Методы и алгоритмы распознавания состояния эритроцитов на основе анализа их электронных микрофотографий. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ა. ელიაშვილის სახ. მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული. 2005წ. №9, თბილისი, გვ. 307 – 311.

А. Прангишвили, З. Азмайпарашвили, Н. Чхаидзе. Методы и способы определения резонансной частоты низкодобротных колебательных систем. Проблемы автоматизации технологических процессов. Сб. док. Тбилиси . 1996წ. გვ. 5.

Т. Kурашвили, Мчедлишвили К.. Методы и средства прогнозирования явлении развивающихся в транспортном процессе . Ж. «Транспорт» № 1-6 (61-64), Тбилиси. 2016წ. с.34-37. ISSN 1512-0910.