სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  25219 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

დ. ჩუტკერაშვილი, ლ.ცეცვაძე., შ.პეტრიაშვილი., თ.ძაძამია. "გამოფიტვის ბიოქიმიური პროცესების გამოყენება გარემოს გეოეკოლოგიური გაჯანსაღების მიზნით". "მეცნიერება და ქექნიკა".. 2000წ. N1-3, გვ.69-72.

მ. მეტრეველი. "გარემოსდაცვითი განათლება, როგორც ტურიზმის მდგრადი განვითარების საფუძველი". საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ბიზნეს-ინჟინერისნგის ფაკულტეტი, მეოთხე საერთაშორისო ეკონომიკური კონფერენცია - IEC 2017 ,,ეროვნული ეკონომიკის განვითარების მოდელები: გუშინ, დღეს, ხვალ“, სამეცნიერო ჟურნალი “ბიზნეს-ინჟინერინგი”. 2017წ. #3.

ე. ფანცხავა, ქ. ვეზირიშვილი-ნოზაძე, ქ. მჭედლიძე, მ. ჯიხვაძე. "გეოთერმული წყლები ენერგოდამზოგი პოლიტიკის გატარების ჭრილში".. ჟურნალი "საქართველოს საინჟინრო სიახლენი"(სსს). 0წ. №3 (vol.75)2015 GEN ISSN 1512-0287 62-65 გვ..

ნ. ხვედელიანი. "გეომეტრიული აკუსტიკის მეთოდის გამოყენება რუსთაველის სახელობის თეატრის მცირე დარბაზში“ . საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი "ინტელექტუალი". 2014წ. N 26 (გვ. 212-217).

ე. ფანცხავა, ნ. არაბიძე, ა.გრიგალაშვილი. "გეოსათბობის გამოყენების ეკოლოგიური ეფექტიანობის ანალიზი". საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, განათლება . 0წ. №1(15). თბილისი. 2016 წ. 190-194 გვ..

გ. ინანიშვილი, ბ. მაისურაძე. "გვიანბრინჯაოს ხანის სამთამადნო წარმოების ძეგლების ისტორიულ–ეკონომიკური შესწავლის საკითხი". ძიებანი, დამატებანი. 2001წ. თბილისი (140–142).

ნ. ხაზარაძე. "გიორგი მელიქიშვილი"(რეზიუმე ინგლისურ-რუსულ ენებზე). ჟურნალი "მაცნე", ისტორიის, არქეოლოგიის, ეთნოლოგიის და ხელოვნების ისტორიის სერია. 2014წ. N 1, 11-14.

ნ. ლომიძე. "გლობალიზაცია: დადებითი თუ უარყოფითი მოვლენა". საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი " ბიზნესი და კანონმდებლობა". 2011წ. N1, გვ.59-63 ISSN 1987-6041.

მ. მეტრეველი. "გლობალური ეკონომიკური კრიზისი და მსოფლიო ტურისტული რეგიონები". აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისის სამართლისა და ეკონომიკის უნივერსიტეტი, საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მოხსენებათა კრებული „რეგიონალიზაცია, თანამედროვე რეგიონული ეკონომიკური და სოციალური პროცესები“. 2010წ. გვ. 52-59.

ნ. ლომიძე. "გლობალური ეკონომიკური კრიზისი და საქრთველო". საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი "საისტორიო ვერტიკალები". 2008წ. N17, გვ.102-108 ISSN 1512 4959.

მ. დათუკიშვილი. "გრ.ვეშაპელი – გაზეთ "ახალი საქართველოს" რედაქტორი.. საქ.ტექნ.უნ., ჟურნ."განათლება".. 2014წ. N2 /11/, გვ.52–57.

ლ. ვერბი. "გრძნობა და ხატი". მოამბე. 2012წ. .

ნ. კუციავა, გ. სვანიძე, ს.გუგულაშვილი, მ.ხომასურიძე. "დამლექავი აგენტების ზეგავლენა "ხვანჭკარას" ღვინომასალის ფიზიკურ-ქიმიურ პარამეტრზე.. საქაrთველოს ქიმიური ჟურნალი. 2014წ. N1 (14) გვ. 124-129.

ჯ. გაბელია. "დანაშაული- მოტივისა და მიზნის დაკმაყოფილების ხერხი". სამეცნიერო პრაქტიკული ჟურნალი „თემიდა“ . 2012წ. #6(8).

მ. ღვინიაშვილი. "დანაშაულითა და ადმინისტრაციული სამართალდარღვევით გამოწვეული ზიანის ანაზღაურება(ცვლილებები სამოქალაქო საპროცესო კოდექსში". "საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი- კერძო სამართლის პრობლემატიკა ". 2013წ. გვერდი(5). თბილისი.

შ. ფაფიაშვილი. "დანაშაულის გახსნის ტაკტიკა". გამომცემლობა "მერიდიანი" . 2007წ. ტომი მე2 გვერდი 1-606 თბილისი.

მ. ბაძაღუა. "დანაშაულის პრევენციის მექნიზმები". საქართველოს განათლების მეცნიერებათა აკადემია „მოამბე“. 2012წ. #12 გვერდი 5,თბილისი.

მ. ბაძაღუა. "დანაშაულობა და კრიმინოლოგია თანამედროვე საზოგადოებაში". ჟურნალი "კრიმინოლოგი". 2010წ. #1(5) გვერდი 4, თბილისი.

მ. ბაძაღუა. "დანაშაულობის თემის გამოყენება პოლიტიკაში". გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტი სამეცნიერო შრომები. 2009წ. #1 გვერდი 2, თბილისი.

მ. ბაძაღუა. "დანაშაულობის კვლევისა და პროგნოზირების ცენტრი ხუთი წლისაა". ჟურნალი "კრიმინოლოგი". 2007წ. # 1 გვერდი 6, თბილისი.