სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26263 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

მ. სალუქვაძე, Л.Калдани, Т.Симония, Г.Джинчарадзе. Методы прогноза снежных лавин. Кавказский географический журнал. 2006წ. № 6, 122-125.

პ. სიჭინავა. Методы реабилитационного-укрепительныч работ русел водостоков с учетом экологически безопасных, энерго и ресурсоэкономных мероприятий. Международнная конференция аспирантов и молодых ученых. Республика Грузия г. . 2010წ. с. 14-22 авгута ст. 66-71.

Н. , Робиташвили Г.А.. МЕТОДЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ТРАФИКА КОМПЬЮТЕРНЫХ СЕТЕЙ В УСЛОВИЯХ "ПУЛЬСАЦИИ" ИНФОРМАЦИОННЫМИ ПОТОКАМИ ВЫСОКОЙ ИНТЕНСИВНОСТИ. გამომცემლობა "უნივერსალი"; GEORGIAN ENGINEERING NEWS. 2005წ. №2, 2005; page 111-114;.

მ. ვართანოვი, К.Т.Иорданишвили. Методы тарификации водных ресурсов, используемых в орошаемом земледелии. Известия аграрной науки. 2008წ. том 6, №4 стр.114-116.

ა. სულაძე. Метоморфизм углей Ткварчельского месторождения. В кн.: Тр. Горно-геологической секции Межд. научно-инженерной конференции "Новейшие технологии и Грузия". Тбилиси . 2002წ. стр. 19-22.

Ш. , К.И. Бериашвили Ш.К. Гигилашвили. Г. В. Осепаишвили И.Ш.Шатиришвили. Метрология хроматографического анализа вин. Международный научный журнал «Известия аграрной науки» . 2009წ. Т. 7, №3 Тб. 144-148 с..

И. , Ш.И.Шатиришвили К.И. Бериашвили Ш.К. Гигилашвили. Г. В. Осепаишвили. Метрология хроматографического анализа вин. . 2009წ. Т. 7, №3 Тб. 144-148 с..

მ. მორბედაძე. Механизация посева овощных и других культур на малых земельных участках . სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი N 1(13), ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა, თბილისი. 2009წ. .

ჯ. ლომსაძე, В.Чеишвили. Механизир. свойства арматры из амортизированных ж.д. рельсов. Труды Гр. АДИ . 2001წ. №1, 3ст..

მ. წურწუმია, ვ. ხითარიშვილი. Механизм ингибирования торможения процесса увлажнения и гидратации глинистых материалов комплексом солей электолитов. Труды Грузинского Технического Университета. 1992წ. №8(391).

Т. Цинцадзе, Г.В. Цитланадзе, З.И. Алавидзе, Р.Д. Кацарава. Механизм ранозажи-вляющего действя сре-дства «Фагобиодерм». Georgian Medical News . 2000წ. №6 (63) C 41-44 .

Т. Цинцадзе, М. Моисцрапишвили, З. Алавидзе, М. Годердзишвили , Р. Кацарава. Механизм ранозаживля ющего действия сред ства ”Фагобиодерм”. Georgian Medical News . 2000წ. 6 (63) P.44-46 .

Т. Цинцадзе, Е. Туския, Г. Цитланадзе, М. Моисцрапишвили, Р. Кацарава. Механизм ранозаживля ющего действия сред ства ”Фагобиодерм”. Georgian Medical News #6 (63) . 2000წ. 6 (63), P.44-46 .

რ. ქაცარავა, Т.Г.Цинцадзе, Г.В.Цитланадзе, М.Г.Годердзишвили. Механизм ранозаживляющего действия средства «ФагоБиоДерм». Georgian Medical News, # 6(63), 41-44 . 2000წ. .

В. Квинтрадзе, Т. Кокрашвили М. Цирекидзе. Механизм тушения поляр-ных эксиплексов аромати-ческими донорами атома водорода. Georgian engineering news №3 2008. 0წ. 2.

ზ. გასიტაშვილი, В.Бурков, Г.Джавахадзе, И.Агеев, М.Павлов и др.. Механизмы стимулирования в иерархических системах. Georgian Engineering News №4, . 2005წ. .

დ. გორგიძე, Павлов М.Л., Горгидзе И.А., Гаситашвили , Бурджанадзе В.О.. Механизмы стимулирования в иерархических системах. Georgian Engineering News №4, . 2005წ. №4, .

Т. Мегрелишвили. Мечта и реальность: мировоззренческая позиция . «Русский язык, литература и культура в инонациональной среде» სამეცნიერო ნაშრომების კრებული. აკაკი წერწთლის სახელმწიპო უნივერსიტეტი. 2007წ. ,გვ. 127-133 ISNN 15112-09-53.

ე. შენგელია, Л. Гвасалия.. Миграция тяжелых металлов в окружающей среде и прогнозирование ее состояния в результате поступления аккумулирующих веществ. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი,თბილისი.. 2008წ. ტ.8, №1, გვ.73-75 .

Г. Джапаридзе, Г.М. Мревлишвили, В.М. Сохадзе, З.И. Чанчалашвили, Д.А. Татишвидт. Микрокалориметрическое исследование трехкомпонентной системы ДНК-Н2О-MgCl2. ,,Конформационные изменения биополимеров в растворах",,Мецниереба", Тбилиси. 1980წ. 1.