სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26198 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ე. შენგელია, Л. Гвасалия.. Миграция тяжелых металлов в окружающей среде и прогнозирование ее состояния в результате поступления аккумулирующих веществ. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი,თბილისი.. 2008წ. ტ.8, №1, გვ.73-75 .

Г. Джапаридзе, Г.М. Мревлишвили, В.М. Сохадзе, З.И. Чанчалашвили, Д.А. Татишвидт. Микрокалориметрическое исследование трехкомпонентной системы ДНК-Н2О-MgCl2. ,,Конформационные изменения биополимеров в растворах",,Мецниереба", Тбилиси. 1980წ. 1.

Г. Джохадзе, Сирадзе М.Г., Бердзенишвили И.Г., Непаридзе Н.С., Твалиашвили В.Б., Диогидзе О.Ш.. Микроколоночная высокоэффективная жидкостная хроматография фосфолипидов подсолнечного масла. საქართველოს საინჟინრო სიახლენი, Georgian Engeering news. 2016წ. № 2, p.100-1001.

И. Бердзенишвили, Сирадзе М.Г., Непаридзе Н.С., Джохадзе Г.А., Твалиашвили В.Б., Диогидзе О.Ш.. Микроколоночная высокоэффективная жидкостная хроматография фосфолипидов подсолнечного масла. Georgian Engineering News. 2016წ. №2,с. 100-101.

მ. სირაძე, И. Бердзенишвили , Н. Непаридзе , О. Диогидзе . Микроколоночная высокоэффективная жидкостная хроматография фосфолипидов подсолнечного масла .. Georgian Engineering news. . 2016წ. № 2, p.100.

Т. Шарашенидзе. Микроконтроллер ПС-306 для управления лазерного аттомно-флуоресцентного спектрофотоиетра. ОТД НПО ТНИИСА Элва. 1982წ. .

А. Прангишвили, З. Азмайпарашвили. Микропроцессорный контроль границы двух сред. Проблемы автоматизации технологических процессов. Сб. док. Тбилиси . 1996წ. ст.3.

З. Вардосанидзе, Ш.Д.Какичашвили. Микроструктура неполяризованного света при прохождении анизотропных и гиротропных пластин. Векторная и трехмерная голография, Тбилиси, "МЕЦНИЕРЕБА. 1990წ. с.97-108.

Т. Хачидзе, Khachidze N.I. Микроэлектронный сенсор для контроля уровня жидкостей. GEORGIAN ENGINEERING NEWS (GEN) . 2009წ. №2, p.p.154-155, 2009 .

ე. მიმინოშვილი. Миминошвили Э.Б., Беридзе Л.А., Зазашвили С.Р. Структурные особенности некоторых сульфамидсодержащих координационных соединений. . Georgian engineering news.. 2013წ. № 1, C. 120-121..