სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26277 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

თ. შაქარაშვილი, Бекаури Н.Г., Шляхов В.И., Митченко Л.У., Дидидзе А.В., Гониашвили А.Ш. Минеральное масло «СПИОЛ-1» из Норийской нефти . Груз.НИИНТИ серия химич. промышлен. №1. 1980წ. .

თ. შაქარაშვილი, Бекаури Н.Г., Андгуладзе Н.К., Гониашвили А.Ш., Дидидзе А.В., Гвенцадзе Э.В. Минеральное масло в качество компонента замасливателя в производстве химических волокон и нитей . Известия АН ГССР, серия Химия, т. 12, №3, Тбилиси . 1986წ. .

Н. Бокучава, Л. Эбаноидзе. Минеральный и органический состав сопочной грязи (пелоида) Полпой-Теби.. საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის მაცნე, ქიმიის სერია. 2012წ. ტ. 38, №4, თბილისი, გვ. 336-340.

Н. Бокучава. Минеральный и органический состав сопочной грязи (пелоида) Полпой-Теби.. საქ. მეც. ეროვნული აკადემიის მაცნე, ქიმიის სერია . 2012წ. ტ. 38, №4, თბილისი, გვ. 336-340.

С. Шарашенидзе, Шарашенидзе Г.С., Куртанидзе П.. Минимизация динамических нагрузок исполнительного механизма компрессора ж/д подвижного состава с учетом неравномерного износа в шарнирных соединениях.. Сборник научных трудов «Транспорт». Изд-во «Транспорт», ISSN 1512-0910.. 2008წ. Тбилиси, № 3-4 (31-32), 2008, с.12-14..

Г. Шарашенидзе, Куртанидзе П., Шарашенидзе С.Г.. Минимизация динамических нагрузок исполнительного механизма компрессора ж/д подвижного состава с учетом неравномерного износа в шарнирных соединениях.. Сборник научных трудов «Транспорт». Изд-во «Транспорт», ISSN 1512-0910.. 2008წ. Тбилиси, № 3-4 (31-32), 2008, с.12-14..

Д. , И.Бедоидзе, А.Оганесян. Минимизация дисперсии средней толщины стенки в партии труб.. Применение математических методов и вычислительной техники в управлении.Сабчота Сакартвело, Тбилиси. 1985წ. стр.71-72.

З. Баиашвили. Минимизация убытка многоканальных систем телетрафика с ограниченной очередью.. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, შრომები, თბილისი, . 2003წ. ¹4 (450), 6 გვ. .

თ. შამათავა, თ. ლაღიძე. Мировые тенденции в использовании биоэтанола и перспективы его производства в Грузии. სამეცნიერო შრომათა კრებული. 2008წ. ტომი 1. №4 (45) გვ. 116.

Т. Мегрелишвили. Мифологема «Сон о собственной смерти» в лирике М.Ю.Лермонтова . „ლიტერატურათმცოდნეობის თანამედროვე პრობლემები“. V საერთაშორისო სამეცნიერო სიმპოზიუმის მასალების კრებული. . 2011წ. თბილისი, შოთა რუსთაველის ქართული ლიტერატურის ინსტიტუტის გამომცემლობა. გვ.282-295.