სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26296 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

თ. შაქარაშვილი, Бекаури Н.Г., Андгуладзе Н.К., Гониашвили А.Ш., Дидидзе А.В., Гвенцадзе Э.В. Минеральное масло в качество компонента замасливателя в производстве химических волокон и нитей . Известия АН ГССР, серия Химия, т. 12, №3, Тбилиси . 1986წ. .

Н. Бокучава, Л. Эбаноидзе. Минеральный и органический состав сопочной грязи (пелоида) Полпой-Теби.. საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის მაცნე, ქიმიის სერია. 2012წ. ტ. 38, №4, თბილისი, გვ. 336-340.

Н. Бокучава. Минеральный и органический состав сопочной грязи (пелоида) Полпой-Теби.. საქ. მეც. ეროვნული აკადემიის მაცნე, ქიმიის სერია . 2012წ. ტ. 38, №4, თბილისი, გვ. 336-340.

С. Шарашенидзе, Шарашенидзе Г.С., Куртанидзе П.. Минимизация динамических нагрузок исполнительного механизма компрессора ж/д подвижного состава с учетом неравномерного износа в шарнирных соединениях.. Сборник научных трудов «Транспорт». Изд-во «Транспорт», ISSN 1512-0910.. 2008წ. Тбилиси, № 3-4 (31-32), 2008, с.12-14..

Г. Шарашенидзе, Куртанидзе П., Шарашенидзе С.Г.. Минимизация динамических нагрузок исполнительного механизма компрессора ж/д подвижного состава с учетом неравномерного износа в шарнирных соединениях.. Сборник научных трудов «Транспорт». Изд-во «Транспорт», ISSN 1512-0910.. 2008წ. Тбилиси, № 3-4 (31-32), 2008, с.12-14..

Д. , И.Бедоидзе, А.Оганесян. Минимизация дисперсии средней толщины стенки в партии труб.. Применение математических методов и вычислительной техники в управлении.Сабчота Сакартвело, Тбилиси. 1985წ. стр.71-72.

З. Баиашвили. Минимизация убытка многоканальных систем телетрафика с ограниченной очередью.. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, შრომები, თბილისი, . 2003წ. ¹4 (450), 6 გვ. .

თ. შამათავა, თ. ლაღიძე. Мировые тенденции в использовании биоэтанола и перспективы его производства в Грузии. სამეცნიერო შრომათა კრებული. 2008წ. ტომი 1. №4 (45) გვ. 116.

Т. Мегрелишвили. Мифологема «Сон о собственной смерти» в лирике М.Ю.Лермонтова . „ლიტერატურათმცოდნეობის თანამედროვე პრობლემები“. V საერთაშორისო სამეცნიერო სიმპოზიუმის მასალების კრებული. . 2011წ. თბილისი, შოთა რუსთაველის ქართული ლიტერატურის ინსტიტუტის გამომცემლობა. გვ.282-295.

Т. Мебуке. Мифологические архетипы в романе Энтони Берджесса «Заводной апельсин». – Кавказоведение. . Российская Академия Наук. Ин-т Языкознания, Москва. 2006წ. Москва, 2006 с.230-248.

Т. Мебуке. Мифологические основы мистических рассказов Э.А.По. . შრომები. საქართველოს განათლების მეცნიერებეთა აკადემიის ჟურნალ „მოამბის“ დამატება. . 2008წ. № 12б თბილისი, 2008, გ.103-112.

მ. დარჩაშვილი. Михако Церетели о европейском политическом курсе Грузии. КавКаз и Мир - Международный научный журнал. 2016წ. .

Г. Лежава. Многоагентная система управления режущим инструментом чаесборочного аппарата.. Georgian Engineering News. 2012წ. # 2, vol. 62,.

З. Богвелишвили, Густомясов А.Н., Арчвадзе Г.Г., Богвелишвили В.З.. Многоаспектное моделирование систем подрессоривания многоосных транспортных машин. Сб.трудов Грузинского автомобильно-дорожного института «Проблемы развития автомобильного транспорта и автодорожной инфраструктуры», Тбилиси . 2009წ. №4, с.63-67, ISSN 1512-1003 .

ი. ბერძენიშვილი. Многовековая история искусства художественной эмали . Известия НАН Грузии, серия химическая 2008, том 34, № 1.. 2008წ. том 34, № 1, стр. 114-117.

ლ. ასათიანი. Многогранники. ჟურნალი #3 (34) ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა. 2015წ. 1512 3537.

В. Майсурадзе, М. Салуквадзе, Н.Джибладзе. Многокритериальные задачи оптимального проектирования экологически опасных объектов. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ა.ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული. 2004წ. №8.

Г. Гогичаишвили, Каджаров М.В.. Многопрограммное устройство для управления производственными прогрессами во времени. Тезисы докладов У1-ой Тбилисской научно-производственной конференции по новой технике и технологии в машиностроении, приборостроении и электронике.. 1968წ. .

И. Бердзенишвили. Многослойные композиционные покрытия для трубопроводов и резервуаров. Georgian Engineering News. 2008წ. № 3, стр. 116-117.

დ. გორგიძე, В.В. Кульба, Т.В. Карсанидзе, И.А. Горгидзе, Р. А. Хуродзе, Г.С.Джавахадзе. Многоуравневая система резервирония данных в локальных вычислительных сетях . Georgian Engineering News . 2001წ. №2.