სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26296 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

Н. Инвия, Кевхишвили Н., Чубинидзе З.. Моделирование процесса розжига низкотемпературного кипящего слоя и алгоритм управления. Georgian Engineering News. 2011წ. №.1, сс. 29-32.

Т. Маграквелидзе. Моделирование процесса теплоотдачи при турбулентном течении расплавленных металлов . Институт системи управления им. А.И.Елиашвил Сборник трудов. 2002წ. Тбилиси. N6, с.76-85.

В. Радзиевский, А. Мирзоев. Моделирование процессов восприятия и распознавания объектов при двушаговой базисной иерархии. ВИНИТИ. 1972წ. Депонировано ВИНИТИ №5562-73, стр. 2 – 5..

И. Бердзенишвили, კ.კამკამიძე, დ. კიკნაძე. Моделирование процессов коррозии трубопроводов с целью прогнозирования надежности работы систем водоснабжения. Гидроинженерия. 2011წ. #1–2(11–12), с. 34–39.

ო. ვერულავა. Моделирование процессов принятия решений при рекомендаций вида работы и режима труда. Тр. ГПИ «Техническая кибернетика», №12 (282), Тбилиси. 1984წ. 3 გვერდი.

თ. ტროყაშვილი, დ.გრიგორაშვილი. Моделирование пуска малой ГЭС. სსიპ არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული. 2009წ. # 13, გვერდი 129.

. Моделирование пуска малой ГЭС. სსიპ არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული. 0წ. № 12, გვერდი 124.

Т. Сухиашвили. Моделирование систем на разных уровнях абстракции . МУЖДУНАРОДНАЯ ИНЖЕНЕРНАЯ АКАДЕМИЯ ,“Georgian Injeneering News”. . 2005წ. №3(456) ,47 – 50..

Д. Натрошвили, Б Басилашвили Н Зангаладзе. Моделирование эксплуатационных показателей комбинированного агрегата для посева кукурузы. Груз. Гау, Проблемы аграрнои науки. 2006წ. т. XXXIV, .

გ. ბედუკაძე, Чилингаришвили Г.. Моделирования нагружено-деформиро-ванного стану гидротехничных споруд при температурных пливах. Моделирования при достижении будивильних констр. Общ «Знания» Укр.ССР, Киев, 1976. 1976წ. .

И. Джавахишвили, А.Квиташвили. Моделированый алгоритм стохастической аппроксимации с коррекцией ошиибки. Труды ИКАГССР. 1986წ. .

А. Чадунели, Г.Глонти. Моделы экспертного документа, используемого при организации статистических наблюдений.. Труды ГТУ N3 , Тбилиси, 2004 (А. Чадунели, Г.Глонти) стр.82-88.. 2004წ. N3 , Тбилиси, 2004 стр.82-88.

დ. მაგრაქველიძე, ფ. ღურწკაია. Модель Блэка с нулевой «бетой» и многофакторная CAPM Мертона. საქართველოს საინჟინრო აკადემია საქართველოს საინჟინრო სიახლენი. 2013წ. #1.

. Модель Блэка с нулевой «бетой» и многофакторная CAPM Мертона. Georgian Engineering News. 2013წ. #1 .

ი. ნინიძე, ზ.სურმავა. Модель гидролизного "тромбоза". სტუ-ს შრომები. 1992წ. №8 (391) გვ. 20-23.

В. Радзиевский, Д. Радзиевский. Модель интеллектуальной системы анализа и оценки экологического состояния окружающей среды с целью управления её качеством. სსიპ არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული. 2007წ. № 11, თბილისი, გვ. 228 – 234..

С. Почовян, Г. Гогичаишвили. Модель исследования динамики процессов прогнозирования режимов орошения и урожая в виде модифицированной сети Петри. თბილისი, სტუ, ”ტექნიკური უნივერსიტეტი”, შრომები (ISSN 1512-0996). 2004წ. №4(454); 133-135 გვ.

Г. Гогичаишвили, Аббасов И.И.. Модель общения в семиотической системе принятия решений. Тезисы докладов III-ей Всесоюзной школы-семинара " Интелектуальные банки информации" . 1982წ. .

Д. Маграквелидзе. Модель определения цен основных активов. Georgian Engineering News. 2011წ. #1 (vol.57).

. Модель определения цен основных активов. Georgian Engineering News. 2011წ. #1 (vol.57).