სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26277 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

გ. ბედუკაძე. Модельные исследования напряжен-ного состояния арочной плотины под воздействием сезонных колебаний температур. Гидротехн.стр-во в горных условиях. Сб.н.т. статей ГрузНИИЭГС, вып.3 «Энергия», М, 1973. 1973წ. .

Г. Бедукадзе, Чилингаришвили Г.. Модельные исследования напряжен-ного состояния арочной плотины под воздействием сезонных колебаний температур. VIII Объед.сессия НИИ Закавк. респ. по стр-ву, Тбилиси,АН ГССР,1973. 1973წ. .

Г. Телиа, Ш. Гелашвили Б. Дидебашвили Т. Котрикадзе М. Чаладзе Л. Ломсадзе. Модернизация – развитие действующих участковых станции в грузовые и мощные промежуточные станций. Научно-технический журнал «Транспорт», . 2017წ. №1-2 (65-66), 2017, ГТУ, г. Тбилиси. с. 11-13..

О. Тавдишвили. Модовая теория и бинокулярное зрение. Техническая кибернетика, Труды ИК АН ГССР, Тбилиси. 1986წ. с.90-94.

ტ. მეგრელიშვილი. Можно ли управлять конфликтами? . «Русский клуб», თბილისი . 2007წ. №5, გ. 40-41..

Р. Бакурадзе, Вашакидзе Э. Я., Сепашвили Н. О., Майсурадзе Д. П., Дзапаридзе К. Г.. Молекулирние диаграммы некоторых органичских оснований. Известия АН ГССР, серия химмическая. 1983წ. т. 10, №1,ст.41-45.

Вашакидзе Э. Я., Сепашвили Н.О., Майсурадзе Д. П., Джапаридэе К. Г.. Молекулярные диаграмы некоторых органических оснований. Известия АН ГССР, серия Химическая. 1983წ. т. 10, №10.

Г. Каландадзе. Молодёжь в зоне риска. სამეცნიერო ჟურნალი ,,ბიზნეს-ინჟინერინგი“. . 2017წ. .

გ. მურჯიკნელი, გინზბურგი ვ.. Моментные функции сигналов с фазовой модуляцией. სტუ. 1984წ. 12(282) - 6 გვ..

თ. ბუჩუკური, М.Ф.Маршания. Мониторинг загриязнения воздушного басеина металлургическими предприятиями городов Рустави и Зестафони. Проблеми сварки металлургии и родственных технологии. 2005წ. №1 .

Б. Гогичаишвили, З. С. Сванидзе, Т. И.Шарабидзе, Л. С. сванидзе. Мониторинг загряз-нения свинцом атмо-сферного воздуха и оценка степени загря-знения по среднесу-точным концентрациям городов Рустави и Тбилиси. Проблемы металлургии сварки и металоведения №1 (3) Тбилиси, 2004 . 2004წ. 20-23ст.

Т. Шарабидзе. Мониторинг загрязне-ния свинцом атмосферного воздуха и оценки степени загрязнения по среднесуточных концентрациях городов Рустави и Тбилиси . Международный журнал "Проблемы сварки, металлургии и машиноведения". . 2004წ. №3.

ზ. ციხელაშვილი, И.З. Цихелашвили, Н.В.Чхеидзе, В.К. Джапаридзе. Мониторинг степени загрязнения поверхностных водных источников. ж. ГТУ, научно-технический журнал “Стротельство”. http://www.shenebage, 11,5 стр.Тбилиси. 2006წ. .

ჟ. წიკლაური-შენგელია. Моральное старение техники в сфере нематериального производства . ჟურნ. ”ეკონომიკა”. 2007წ. №3-4.

ჟ. წიკლაური-შენგელია. Моральное старение техники в сфере нематериального производства . ჟურნ. ”ეკონომიკა” . 2007წ. №3-4.

თ. კაჭარავა. Морфо-биологические и Качественные Параметры Citrus Unshiu Mar. на Фоне Азотного Питания. საქართველოს სახელმწიფო აგრარული უნივერსიტეტის შრომათა კრებული. 2009წ. N3 (48), თბილისი, გ.12-15,.

შ. კელეპტრიშვილი. Морфо-функциональный анализ ростров раннемеловых белемнитид. Горный журнал. 2011წ. №1(26), стр. 4-7.

М. Шарикадзе, И.В. Кванталиани. Морфогенез раковины представителей рода Holcodiscus Uhlig (Ammonoidea). Труды Инс-та геологии им. А. И. Джанелидзе. Нов. сер. . 2008წ. Вып. 124. С. 184-189.

მ. შარიქაძე, Кванталиани И.В.. Морфогенез раковины представителей рода Holcodiscus Uhlig (Ammonoidea). Труды инс-та геологии. 2008წ. Нов.сер.вып.124, с.184-189.

И. Чхеидзе, Харатишвили Н.Г.. Морфологические пос-троения в кодировании изображений. Издательский дом «Технический университет», . 2009წ. ISBN 978-9941-14-379-3.