სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26296 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

Т. Шарабидзе. Мониторинг загрязне-ния свинцом атмосферного воздуха и оценки степени загрязнения по среднесуточных концентрациях городов Рустави и Тбилиси . Международный журнал "Проблемы сварки, металлургии и машиноведения". . 2004წ. №3.

ზ. ციხელაშვილი, И.З. Цихелашвили, Н.В.Чхеидзе, В.К. Джапаридзе. Мониторинг степени загрязнения поверхностных водных источников. ж. ГТУ, научно-технический журнал “Стротельство”. http://www.shenebage, 11,5 стр.Тбилиси. 2006წ. .

ჟ. წიკლაური-შენგელია. Моральное старение техники в сфере нематериального производства . ჟურნ. ”ეკონომიკა”. 2007წ. №3-4.

ჟ. წიკლაური-შენგელია. Моральное старение техники в сфере нематериального производства . ჟურნ. ”ეკონომიკა” . 2007წ. №3-4.

თ. კაჭარავა. Морфо-биологические и Качественные Параметры Citrus Unshiu Mar. на Фоне Азотного Питания. საქართველოს სახელმწიფო აგრარული უნივერსიტეტის შრომათა კრებული. 2009წ. N3 (48), თბილისი, გ.12-15,.

შ. კელეპტრიშვილი. Морфо-функциональный анализ ростров раннемеловых белемнитид. Горный журнал. 2011წ. №1(26), стр. 4-7.

М. Шарикадзе, И.В. Кванталиани. Морфогенез раковины представителей рода Holcodiscus Uhlig (Ammonoidea). Труды Инс-та геологии им. А. И. Джанелидзе. Нов. сер. . 2008წ. Вып. 124. С. 184-189.

მ. შარიქაძე, Кванталиани И.В.. Морфогенез раковины представителей рода Holcodiscus Uhlig (Ammonoidea). Труды инс-та геологии. 2008წ. Нов.сер.вып.124, с.184-189.

И. Чхеидзе, Харатишвили Н.Г.. Морфологические пос-троения в кодировании изображений. Издательский дом «Технический университет», . 2009წ. ISBN 978-9941-14-379-3.

Г. Чикоидзе. Морфологические трансформации. Труды Института Систем Управления им. А Элиашвили. 2003წ. N7 Тбилиси, стр. 161–168.

Г. Гогичаишвили, null. Морфологический анализ текстов на естественном языке с помощью ЭВМ. Труды ГПИ, "Техническая кибернетика". 1980წ. .

ზ. გოგილაშვილი, ხარატიშვილი ნოდარი. Морфологическое пирамидальное кодирование изображений в условиях действия случайных ошибок.. საქართველოს განათლების, მეცნიერებათა აკადემიის ჟურნალ "მოამბის" დამატება.. 2005წ. შრომები 5. 252-257გგ..

ა. გორდეზიანი, Микадзе Г. , Курашвили С., Майсурадзе Н.. Морфология роста окалины на жаростойких сплавох формирующих оксиды хрома и алюминия. Труды Грузинского Технического Университета . 2009წ. №2 (472), стр. 62-65.

ნ. მაისურაძე, Микадзе Г.О., Курашвили С.Я., Гордезиани А.Г., Микадзе О.И., Майсурадзе Н.И.. Морфология роста окалины на жаростойких сплавах, формирующих оксиды хрома и алюминия.. Труды Грузинского Технического Уни верситета. 2009წ. №2(472), 2009, c.62-65..

ო. ისაკის ძე მიქაძე, С.Курашвили, А.Гордезиани, Н.Майсурадзе. Морфология роста окалины на жаростойких сплавах, формирующих оксиды хрома и алюминия. Труды ГТУ. №2(472). 2009წ. .

М. Кахиани, Варсимашвили Р.Ш.. Мотовило с планетарным радуктором.. Труды ГПИ,Тбилиси. 1988წ. №11(340) стр.34-38..

ი. ღარიბაშვილი, ს. ბლიაძე, მ. მოხევიშვილი. мохевишвили, Вейвлет- спектральный анализ переходных процессов. საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი “Problem’s of mechanics“. 2008წ. .

ტ. მეგრელიშვილი. Н.Н.Берберова и Г. Иванов: история одного стихотворения. სამეცნიერო კონფერენციის პროფ. ვ.შადურის მიზღვნილი მასალები. თბილისი. თსუ-ს გამომცემლობა. 1998წ. გ.35-37.

ო. ლაბაძე. Н.С.Кабанов, А.В.Пискунов, Н.А.Стрекалин, Д.М.Ляхов. Приближенная математическая модель стыковой сварки оплавлением полос. Автоматическая сварка. 1979წ. №1, с.14-17.

პ. სტავრიანიდი. Н.Ш. Киладзе, Д.Н. Чубинашвили. Разработка, создание и внедрение электронных систем отображения информации. Мецниереба . 1991წ. стр.210-211.