სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26296 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

Т. Цинцадзе, Н.И. Лазришвили, Д.С. Метревели, Н.П. Митагария . Нарущение способности к обучению у потомства крыс с дефицитом иода. Физиологичний журнал НАНУ. . 2006წ. т. 52 №1. с. 82-88 .

Л. Имнаишвили. Натрошвили О.Г., Камкамидзе К.Н., Гиоргобиани Т.М. К вопросу синтеза оптоэлектронного операционного устройства суммирования. Мат. Всесоюзной конференции "Оптоэлектронные методы и средства обработки изображений", Винница-Тбилиси, 1987 г., с. 237-242. . . 1987წ. .

П. Явич. Натуральные лекарственные мази. South Caucasian Dermatology and Venerology,. 2006წ. №1, 85-88 .

И. Круашвили, Круашвили И.. Натурные исследования водной эрозии в земляных каналах. Грузинский аграрный университет , Научные труды "Вопросы инженерной экологии в гидротехнической мелиорации" . 1996წ. Тбилиси, сс. 15-19.

ზ. გურამიშვილი. Научно педагогический компонент в идеалогии и практике еретических общин. ინტელექტი. 2005წ. №19, 241-244.

. Научные открытия и религия. Труды Международной конференции "Наука и Религия", . 2005წ. .

ტ. მეგრელიშვილი. Национальная аксиоматика в мемуарах Марии Германовой. შრომები 1 (13). საქართველოს განათლების მეცნიერებათა აკადემიის ჟურნალ "მოამბე"-ს დამატება. თბილისი. 2009წ. გ. 96-100.

Т. Габададзе, И. Суладзе, Т. Робакидзе. Невзрывчатые разрушающие вещества на основе местных материалов.. Химический журнал Грузии. 2010წ. №10(1), с.4-6.

ი. სულაძე, თ. რობაქიძე. Невзрывчатые разрушающие вещества на основе местных материалов.. . 2010წ. №10(1), გვ. 4-6 .

Г. Тодуа. Некoторые вопросы геометрии поверхности векторных расслоений Lm(Vn). . საქ. პრეზიდენტის სტიპენდიანტ ახალგაზრდა მეცნიერთა შრომები.თსუ. 2001წ. #3, 48-50..

Т. Чубинишвили, ბეგიაშვილი გ.,ეფრემოვა ე., სამსონაძე ნ.. Некоторые задачи определения перспективных направлений развития науки в региональном разрезе на основе фактографических баз данных ГРУЗНИИНТИ. Тезисиы докладов конференции, посвященной 30-летию ГРУЗНИИНТИ- «Информационная деятельность в новых условиях хозяйствования» Тбилиси. 1989წ. Тбилиси, 4-9 декабря 1989 г. Часть1 –стр. 13..

З. Пиранашвили. Некоторые методы вероятностного описания стационарных процессов. Труды XIV научной конференции аспирантов и молодых научных сотрудников, Тбилиси. 1974წ. стр. 73-77.

Т. Качарава. Некоторые Особенности Углеводного обмена в Годичном Цикле Мандарина Уншиу на Разном Фоне Минерального Питания при Естественных Условиях Зимовки. . 1979წ. №1, С- 21-2.

Ш. Зазашвили. Некоторые смещанные граничные задачи плоской моментной теории упругости. . Сообщ. АН ГССР, . 1976წ. 83, № 1, 49-52.

ნ. მაისურაძე, Мцкерадзе Г.Ш., Саная Е.Е., Гачечиладзе Дж.Т., Зибзибадзе М.Р., Майсурадзе Н.И.. Некоторые аспекты реализации и эксплуатации жидкокристаллических оптоэлектронных коммутаторов света.. Georgian Engineering News. 2005წ. №3, 2005, pp.28-30..

Г. Купрашвили. Некоторые аспекты интеллектуальной поддержки национальной безопасности грузии. ჟურნ. “საისტორიო ვერტიკალები”. 2005წ. #8, გვ. 155-167.

თ. გორშკოვი. Некоторые аспекты логистики грузовых перевозок. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი . 2017წ. #2 (39) 2017 წ. 6 გვ..

ვ. ზვიადაური, Т. Дгебуадзе, М. Челидзе. Некоторые аспекты образования защитного, антифрикционного слоя на поверхностях трения металлов. . Проблемы прикладной механики. 2006წ. # 2(23)/2006, с.37-43..

თ. კაჭარავა, ვ. ესვანჯია. Некоторые Аспекты по Возделиванию Лекарственных и Ароматических Растений. აგრარული მეცნიერების პრობლემები, სამეცნიერო შრომათა კრებული. 2005წ. საქართველოს სასოფლო - სამეურნეო უნივერსიტეტი, ტ. XXXIII, თბილისი, გ. 38-39.

О. Шония. Некоторые аспекты применения современной информационной технологии в решении проблем устойчивого развития государственной системы. სტუ-ს შრომები, . 2002წ. N7(446), გვ. 119-124.