სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26296 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ე. ფანცხავა, ქ.ვეზირიშვილი-ნოზაზე, მ.ჯიხვაძე, ქ.მჭედლიძე. "გეოთერმული ენერგიის რაციონალური გამოყენება საცხოვრებელი შენობების თბომომარაგებისათვის". მეცნიერება და ტექნოლოგიები. 2019წ. N1(730) ISSN 0130-7061 გვ.63-70.

ქ. ვეზირიშვილი-ნოზაძე, ე.ფანცხავა, მ.ჯიხვაძე. "გეოთერმული ენერგიის რაციონალური გამოყენება საცხოვრებელი შენობების თბომომარაგებისათვის". მეცნიერება და ტექნოლოგიები. 2019წ. N1(730) ISSN0130-7061 გვ.63-70.

ე. ფანცხავა, ქ. ვეზირიშვილი-ნოზაძე, ქ. მჭედლიძე, მ. ჯიხვაძე. "გეოთერმული წყლები ენერგოდამზოგი პოლიტიკის გატარების ჭრილში".. ჟურნალი "საქართველოს საინჟინრო სიახლენი"(სსს). 0წ. №3 (vol.75)2015 GEN ISSN 1512-0287 62-65 გვ..

ნ. ხვედელიანი, ნ. ხაბეიშვილი. "გეომეტრიული აკუსტიკის მეთოდის გამოყენება რუსთაველის სახელობის თეატრის მცირე დარბაზში“ . საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი "ინტელექტუალი". 2014წ. N 26 (გვ. 212-217).

ე. ფანცხავა, ნ.არაბიძე, ა.გრიგალაშვილი. "გეოსათბობის გამოყენების ეკოლოგიური ეფექტიანობის ანალიზი". საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი,განათლება.. 2016წ. N1(15) გვ.5.

ე. ფანცხავა, ნ. არაბიძე, ა.გრიგალაშვილი. "გეოსათბობის გამოყენების ეკოლოგიური ეფექტიანობის ანალიზი". საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, განათლება . 0წ. №1(15). თბილისი. 2016 წ. 190-194 გვ..

გ. ინანიშვილი, ბ. მაისურაძე. "გვიანბრინჯაოს ხანის სამთამადნო წარმოების ძეგლების ისტორიულ–ეკონომიკური შესწავლის საკითხი". ძიებანი, დამატებანი. 2001წ. თბილისი (140–142).

. "გიორგი მელიქიშვილი"(რეზიუმე ინგლისურ-რუსულ ენებზე). ჟურნალი "მაცნე", ისტორიის, არქეოლოგიის, ეთნოლოგიის და ხელოვნების ისტორიის სერია. 2014წ. N 1, 11-14.

ნ. ლომიძე. "გლობალიზაცია: დადებითი თუ უარყოფითი მოვლენა". საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი " ბიზნესი და კანონმდებლობა". 2011წ. N1, გვ.59-63 ISSN 1987-6041.

მ. მეტრეველი. "გლობალური ეკონომიკური კრიზისი და მსოფლიო ტურისტული რეგიონები". აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისის სამართლისა და ეკონომიკის უნივერსიტეტი, საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მოხსენებათა კრებული „რეგიონალიზაცია, თანამედროვე რეგიონული ეკონომიკური და სოციალური პროცესები“. 2010წ. გვ. 52-59.

ნ. ლომიძე. "გლობალური ეკონომიკური კრიზისი და საქრთველო". საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი "საისტორიო ვერტიკალები". 2008წ. N17, გვ.102-108 ISSN 1512 4959.

მ. დათუკიშვილი. "გრ.ვეშაპელი – გაზეთ "ახალი საქართველოს" რედაქტორი.. საქ.ტექნ.უნ., ჟურნ."განათლება".. 2014წ. N2 /11/, გვ.52–57.

ლ. ვერბი. "გრძნობა და ხატი". მოამბე. 2012წ. .

ნ. კუციავა, გ. სვანიძე, ს.გუგულაშვილი, მ.ხომასურიძე. "დამლექავი აგენტების ზეგავლენა "ხვანჭკარას" ღვინომასალის ფიზიკურ-ქიმიურ პარამეტრზე.. საქაrთველოს ქიმიური ჟურნალი. 2014წ. N1 (14) გვ. 124-129.

ჯ. გაბელია. "დანაშაული- მოტივისა და მიზნის დაკმაყოფილების ხერხი". სამეცნიერო პრაქტიკული ჟურნალი „თემიდა“ . 2012წ. #6(8).

მ. ღვინიაშვილი. "დანაშაულითა და ადმინისტრაციული სამართალდარღვევით გამოწვეული ზიანის ანაზღაურება(ცვლილებები სამოქალაქო საპროცესო კოდექსში". "საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი- კერძო სამართლის პრობლემატიკა ". 2013წ. გვერდი(5). თბილისი.

შ. ფაფიაშვილი. "დანაშაულის გახსნის ტაკტიკა". გამომცემლობა "მერიდიანი" . 2007წ. ტომი მე2 გვერდი 1-606 თბილისი.

მ. ბაძაღუა. "დანაშაულის პრევენციის მექნიზმები". საქართველოს განათლების მეცნიერებათა აკადემია „მოამბე“. 2012წ. #12 გვერდი 5,თბილისი.

მ. ბაძაღუა. "დანაშაულობა და კრიმინოლოგია თანამედროვე საზოგადოებაში". ჟურნალი "კრიმინოლოგი". 2010წ. #1(5) გვერდი 4, თბილისი.

მ. ბაძაღუა. "დანაშაულობის თემის გამოყენება პოლიტიკაში". გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტი სამეცნიერო შრომები. 2009წ. #1 გვერდი 2, თბილისი.