სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  25219 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ნ. ბებიაშვილი. "დანახარჯი-მოცულობა-მოგების" ანალიზი. ჟურნალი ბიზნესი და კანონმდებლობა. 2010წ. #10, გვ. 13-19.

მ. დუნდუა. "დელიქტური პასუხისმგებლობისა და სახელშეკრულებო პასუხისმგებლობის ურთიერთ- თანაფარდობა.". . 2013წ. .

მ. ძიძიგური. "დინამოს" სტადიონის არქიტექტურის მნიშვნელობა 30–იანი წლების ქართულ საზოგადოებაში ეროვნული თვითშეგნების განვითარებისათვის. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, შრომები. 1994წ. № 3 (405), 200–206.

მ. ძიძიგური. "დინამოს" სტადიონის არქიტექტურულ–ესთეტიკური ანალიზი. საქართველოს მეცნიერებისა და საზოგადოების განვითარების ფონდი, ინტელექტი. 2003წ. № 1(15), 245-247.

ნ. ბებიაშვილი. "დირექტ-კოსტინგი" და საწარმოს ფასების პოლიტიკა. ჟურნალი ბიზნეს-მაცნე. 2011წ. #3, გვ.15-18.

ე. ქრისტესიაშვილი, ლ. ზამბახიძე, ლ. ქრისტესიაშვილი. "დრეკადი ინერციის ფუძის გავლენა ნეგებობის სეისმომედეგობაზე". სამეცნიერო–ტექნიკური ჟურნალი ''მშენებლობა" . 2013წ. #2(29), .

ბ. შერაზადიშვილი, გ.იაშვილი. "დროის მენეჯმენტის ძირითადი პრინციპები". სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა - თანამედროვე მენეჯმენტის თეორია და პრაქტიკა. 2017წ. II საერთაშორისო სამეცნ.კონფ.მასალები. გვ 208–212.

გ. იაშვილი, ბ. შერაზადიშვილი. "დროის მენეჯმენტის ძირითადი პრინციპები". სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა - თანამედროვე მენეჯმენტის თეორია და პრაქტიკა. 2017წ. #1. გვ 5.

მ. ჯავახიშვილი, გ. სალუქვაძე. "ეკოლოგიის ოთხი კანონის შესახებ". საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი "ინტელექტუალი". 2010წ. N 14 (გვ. 95-100).

მ. ჯავახიშვილი. "ეკოლოგიური ამოცანების ინტერპრეტაცია ქალაქის "უნიკალური" და "ლოკალურად" მნიშვნელოვანი უბნებისთვის" . სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი "მშენებლობა". 2010წ. N3 (18) გვ.98-100.

ლ. გვაჯაია. "ეკონომიკის მართვის მეთოდები". ჟ. "ბიზნეს-ინჟინერინგი". 2015წ. #3, გვ.გვ. 54-56, გვ.გვ. 119-123.

ლ. გვაჯაია. "ეკონომიკის მართვის ხარისხი და ეფექტიანობა". ჟ. "სოციალური ეკონომიკა". 2015წ. #4, გვ.გვ.58-62.

მ. სოსელია. "ეკონომიკური უსაფრთხოების ზოგიერთი საკითხი". . 2006წ. სტატია, ჟურნალი "მეცნიერება და ტექნოლოგიები" 2006წ. №10-12..

ლ. გვაჯაია. "ეკონომკის მართვის ინსტრუმენტები". ჟ. "სოციალური ეკონომიკა". 2015წ. .

ე. ფანცხავა, მ. ჯიხვაძე. "ელასტიკურმილებიანი თბოგადამცემი დანადგარის ეფექტურობა".. ჟურნალი "მშენებლობა". 0წ. №2(29). 2013 წ. ISSN 1512-3936. 117-120-გვ..

ვ. შავერდოვა, ი. ჩაგანავა, ნ. ობოლაშვილი. "ელიფსომეტრული გაზომვები საღებარი-პოლიმერის ასიმეტრიულ სისტემებში". კონფერენცია "ინფორმაციის ჰოლოგრაფიული და ოპტიკური ჩაწერა, შენახვა და დამუშავება, HOLOOPTO-2008". თეზისების კრებული. 2008წ. გვ. 24-25.

ე. ფანცხავა, ო. ვეზირიშვილი, ქ. მჭედლიძე. "ენერგოეფექტურობის გაზრდის სტრატეგია და მისი მართვის მეთოდოლოგიური საფუძვლები". საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის ყოველთვიური სამეცნიერო ჟურნალი "მეცნიერება და ტექნოლოგიები".. 0წ. №1-3, 2007 წ. ISSN 0130-7061. 34-38 გვ..

მ. დარჩაშვილი. "ეროვნულ-დემოკრატიული პარტია ეროვნული ურთიერთობების შესახებ XX საუკუნის დასაწყისში". თბილისის იურდიულ-ფსიქოლოგიური ინსტიტუტი,. 2005წ. 11 გვერდი.

გ. გეგელია. "ეროვნულისა და ინტერნაციონალურის მიმართების შსახებ თანანმედროვე არქიტექტურაში '. მოხსენება ბაკურიანის სიმპოზიუმზე .. 1982წ. .