სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26175 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

გ. ინანიშვილი, ბ. მაისურაძე. "გვიანბრინჯაოს ხანის სამთამადნო წარმოების ძეგლების ისტორიულ–ეკონომიკური შესწავლის საკითხი". ძიებანი, დამატებანი. 2001წ. თბილისი (140–142).

ნ. ხაზარაძე. "გიორგი მელიქიშვილი"(რეზიუმე ინგლისურ-რუსულ ენებზე). ჟურნალი "მაცნე", ისტორიის, არქეოლოგიის, ეთნოლოგიის და ხელოვნების ისტორიის სერია. 2014წ. N 1, 11-14.

ნ. ლომიძე. "გლობალიზაცია: დადებითი თუ უარყოფითი მოვლენა". საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი " ბიზნესი და კანონმდებლობა". 2011წ. N1, გვ.59-63 ISSN 1987-6041.

მ. მეტრეველი. "გლობალური ეკონომიკური კრიზისი და მსოფლიო ტურისტული რეგიონები". აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისის სამართლისა და ეკონომიკის უნივერსიტეტი, საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მოხსენებათა კრებული „რეგიონალიზაცია, თანამედროვე რეგიონული ეკონომიკური და სოციალური პროცესები“. 2010წ. გვ. 52-59.

ნ. ლომიძე. "გლობალური ეკონომიკური კრიზისი და საქრთველო". საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი "საისტორიო ვერტიკალები". 2008წ. N17, გვ.102-108 ISSN 1512 4959.

მ. დათუკიშვილი. "გრ.ვეშაპელი – გაზეთ "ახალი საქართველოს" რედაქტორი.. საქ.ტექნ.უნ., ჟურნ."განათლება".. 2014წ. N2 /11/, გვ.52–57.

ლ. ვერბი. "გრძნობა და ხატი". მოამბე. 2012წ. .

ნ. კუციავა, გ. სვანიძე, ს.გუგულაშვილი, მ.ხომასურიძე. "დამლექავი აგენტების ზეგავლენა "ხვანჭკარას" ღვინომასალის ფიზიკურ-ქიმიურ პარამეტრზე.. საქაrთველოს ქიმიური ჟურნალი. 2014წ. N1 (14) გვ. 124-129.

ჯ. გაბელია. "დანაშაული- მოტივისა და მიზნის დაკმაყოფილების ხერხი". სამეცნიერო პრაქტიკული ჟურნალი „თემიდა“ . 2012წ. #6(8).

მ. ღვინიაშვილი. "დანაშაულითა და ადმინისტრაციული სამართალდარღვევით გამოწვეული ზიანის ანაზღაურება(ცვლილებები სამოქალაქო საპროცესო კოდექსში". "საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი- კერძო სამართლის პრობლემატიკა ". 2013წ. გვერდი(5). თბილისი.

შ. ფაფიაშვილი. "დანაშაულის გახსნის ტაკტიკა". გამომცემლობა "მერიდიანი" . 2007წ. ტომი მე2 გვერდი 1-606 თბილისი.

მ. ბაძაღუა. "დანაშაულის პრევენციის მექნიზმები". საქართველოს განათლების მეცნიერებათა აკადემია „მოამბე“. 2012წ. #12 გვერდი 5,თბილისი.

მ. ბაძაღუა. "დანაშაულობა და კრიმინოლოგია თანამედროვე საზოგადოებაში". ჟურნალი "კრიმინოლოგი". 2010წ. #1(5) გვერდი 4, თბილისი.

მ. ბაძაღუა. "დანაშაულობის თემის გამოყენება პოლიტიკაში". გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტი სამეცნიერო შრომები. 2009წ. #1 გვერდი 2, თბილისი.

მ. ბაძაღუა. "დანაშაულობის კვლევისა და პროგნოზირების ცენტრი ხუთი წლისაა". ჟურნალი "კრიმინოლოგი". 2007წ. # 1 გვერდი 6, თბილისი.

ნ. ბებიაშვილი. "დანახარჯი-მოცულობა-მოგების" ანალიზი. ჟურნალი ბიზნესი და კანონმდებლობა. 2010წ. #10, გვ. 13-19.

მ. დუნდუა. "დელიქტური პასუხისმგებლობისა და სახელშეკრულებო პასუხისმგებლობის ურთიერთ- თანაფარდობა.". . 2013წ. .

მ. ძიძიგური. "დინამოს" სტადიონის არქიტექტურის მნიშვნელობა 30–იანი წლების ქართულ საზოგადოებაში ეროვნული თვითშეგნების განვითარებისათვის. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, შრომები. 1994წ. № 3 (405), 200–206.

მ. ძიძიგური. "დინამოს" სტადიონის არქიტექტურულ–ესთეტიკური ანალიზი. საქართველოს მეცნიერებისა და საზოგადოების განვითარების ფონდი, ინტელექტი. 2003წ. № 1(15), 245-247.

ნ. ბებიაშვილი. "დირექტ-კოსტინგი" და საწარმოს ფასების პოლიტიკა. ჟურნალი ბიზნეს-მაცნე. 2011წ. #3, გვ.15-18.