სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26243 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ე. კოზლოვა. Некоторые вопросы теории перевода научно-технического текста учебного видеофильма. საქართველოს განათლების მეცნიერებათა აკადემია. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. საქართველოს განათლების მეცნიერებათა აკადემიის ჟურნალ „მოამბის“ დამატება. 2007წ. შრომები, 10. თბილისი, 2007. გვ. 152-157..

ნ. კერესელიძე, ნ. ძაგანია. Некоторые вопросы технологических процессов в производстве электрических машин. . "ბიზნეს ინჟინერინგი" IEC ,. 2013წ. 4, 158-160 გვ..

ი. ცომაია, Калатозишвили Л.А. , Хананашвили Л.М. , Берошвили М.Г., Кварцхава Г.Р.. Некоторые вопросы триметилсилилирования природных силикатов. Georgian Engineering News, Tbilisi, №1, стр.92-94 . 2002წ. .

В. Картвелишвили, Н. Навадзе, Р. Турманидзе. Некоторые вопросы управления работы пунктов погрузки-разгрузки и движением автомобилей на маршрутах перевозки массовых грузов . Научно-технический журнал . 2008წ. №1-2 (29-30).

А. Джагмаидзе. Некоторые гранично-контактные задачи моментной теории упругости для шаровых областей . Изд-во ТГУ. 1976წ. 30с.

А. Джагмаидзе. Некоторые граничные задачи моментной теории упругости для шаровых областей.Задачи теории упругости . Изд-во ТГУ,. 1975წ. 65-67с.

Ш. Зазашвили. Некоторые граничные задачи плоской теории термоупругости. Анитации доклад. сем. ИПМ ТГУ . 1971წ. № 5, 13-18.

И. Бежуашвили, Р.Рухадзе. Некоторые граничные задачи термодиффузии решаемих в квадратурах. Georgian Engineering News. 2010წ. №4 (vol.56) 25-28.

А. Джагмаидзе. Некоторые задачи динамики для неоднородных упругых тел . Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата физико-математических наук. Тбилиси . 1980წ. .

В. Гогичаишвили, Т. мхеидзе. Некоторые задачи определения электрофизических параметров элементов интегральных микросхем. Georgian Engineering News(International Engineering Academy) . 2005წ. №3, p.68-70 .

Т. мхеидзе. Некоторые задачи определения электрофизических параметров элементов интегральных микросхем. Georgian Engineering News(International Engineering Academy). 2005წ. №3, p.68-70 .

null, т. мхеидзе. Некоторые задачи определения электрофизических параметров элементов интегральных микросхем. Georgian Engineering News(International Engineering Academy). 2005წ. №3, p.68-70 .

ა. კაპანაძე. Некоторые замечания о бесконтактном методе измерения удельного сопротивления. . 2010წ. .

З. Пиранашвили, Буркадзе Ю.Г.. Некоторые классы распределений и их применение при моделировании одного класса случайных процессов. Труды ГПИ, Математика , Механика. 1977წ. №9, (200) , стр.30-32 .

З. Пиранашвили. Некоторые методические вопросы моделирования случайных процессов. Труды ИК АН ГССР. 1977წ. Т.1 ,Тбилиси, стр. 227-233.

М. Тушишвили. Некоторые методы статистического анализа временной структуры речевого сигнала. Мецниереба, Языковые процессоры и распознавание речи. 1980წ. .

С. Хоштария, Ж.В. Эбаноидзе. Некоторые направления повышения эффективности обеспечения безопасности аэропорта. Международный научный журнал "Воздушный транспорт". 2008წ. №2(2), Тбилиси.

კ. ოდიშარია, Хоштариа С., Эбаноидзе Ж.. Некоторые направления повышения эффективности обеспечения безопасности аэропорта. Международный научный журнал "Воздушный транспорт". 2008წ. №2(2). стр.89-96.

О. Намичейшвили, Ш. Бебиашвили , К. Хомасуридзе . Некоторые немарковские модели надёжности. Труды ТГУ, серия: Физика и кибернетика, т.168 . 1976წ. С.111-114.

З. Пиранашвили, Харатишвили Н.Г., Элизбарашвили М.И.. Некоторые общие оценки помехоустойчивости ортогонального разложения сигналов. Научные труды ГПИ, Приборостроение. 1974წ. №9 (173), стр.203-205 .