სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26230 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ე. კოზლოვა. Необходимость дифференциации зрительской аудитории с целью формирования навыков перевода в ходе просмотра учебного видеофильма. საქართველოს განათლების მეცნიერებათა აკადემია. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. საქართველოს განათლების მეცნიერებათა აკადემიის ჟურნალ „მოამბის“ დამატება. 2006წ. შრომები, 8. თბილისი, 2006. გვ.. 109-112..

В. Хуцишвили, И.Гогодзе, Н.Маркозашвили. Необходимые условия оптимальности для одного класса управляемых систем, неразрешённых относительно старшей производной. В кн.: Теория систем автоматического управления. 1977წ. Тбилиси.

М. Тананашвили. Неовходимость систем управления технологическими процессами автодорожных тоннелей. транспорт. 2009წ. №1-2 . 44-45.

А. Давитадзе. Непреривность в теории морфизмов пучков . Тезисы докладов высшых учебных заведений ГССР Батуми. 1981წ. 1.

ხ. მღებრიშვილი. Неравномерность угловой скорости вращения вала транспортного дизеля, ее причины и последствия. . Международный научный журнал ,,Проблемы механики”, Тбилиси, . 2006წ. №1(22), 140-144 გვ..

В. Майсурадзе, М. Салуквадзе, В. Габисония. Нескалярная оптимизация и дифференциальные игры в смысле Парето. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ა.ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული. 2006წ. №10.

ვ. მაისურაძე, მ. სალუქვაძე, ვ. გაბისონია. Нескалярная оптимизация и дифференциальные игры в смысле Парето. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ა.ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული. 2006წ. №10.

В. Майсурадзе, М. Салуквадзе, В. Габисония. Нескалярная оптимизация и дифференциальные игры в смысле Парето. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ა. ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული . 2006წ. .

. Нескалярная оптимизация и дифференциальные игры в смысле Парето. არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული. 2006წ. №10,გვ.7-21.

გ. ბაღათურია. Нестационарная задача распространения трещины в бесконечной упругой полосе в условиях антиплоской деформаций. Доклады рассширенных заседаний семинара института прикладной математики им. И.Н. Векуа. . 1991წ. Т.6, №2, Тбилиси.

Г. Багатурия. Нестационарная антиплоская задача распостранения трещины вдоль границы соединения двух упругих полуплоскостей с различными упругими характеристиками. საერთაშორისო კონფერენცია "უწყვეტ ტანთა მექანიკის პრობლემები". შრომები. 2007წ. გვ. 47–50.

გ. ბაღათურია. Нестационарная антиплоская задача распространения трещины вдоль границы соединения двух упругих полуплоскостей с различными упругими характеристиками. საერთაშორისო კონფერენცია "უწყვეტ ტანთა მექანიკის პრობლემები" შრომები. 2007წ. გვ.47-50.

Г. Багатурия. Нестационарная задача распостранения трещины в бесконечной упругой составной полосе в условиях антиплоской деформации. Доклады расширенных заседании семинара института прикладной математики им. И.Н. Векуа. 1991წ. Т. 6, №2.

გ. ბაღათურია. Нестационарная задача распространения трещины в упругой составной полосе в условиях антиплоской деформации. საქ.ტექნიკური უნივერსიტეტის 75 წლისთავისადმი მიძღვნილი პროფ.მასწავლებელთა სამეცნიერო ტექნიკური კონფერენცია,მოხსენებათა თეზისები. 1997წ. .

Г. Заликашвили, Д. Намгаладзе, А. Джваршеишвили. Нестационарное истечение через шель, образованное при разрыве нефтепровода. . В кн. горная электромеханика и автоматика.(сб. науч. трудов ГПИ).№5(287). 1985 г. . 1985წ. ст. 64-66;.

ჰ. წულაია, М.M. Тедошвили, М.A. Челидзе. Низкочастотная электровибрационная машина и проблемы виброзащиты оператора. Проблемы механики №4 (25), 68-72 . 2006წ. №4 (25)стр. .

ნ. ღონღაძე, Чиракадзе Г.Г., , Элизбарашвили Э.Н.. Нитрозоазокрасителы, Синтез, свойства, применение.. Грузинский химический журнал. . 2005წ. 2005, 5, 5, 422-426..

Б. Маисурадзе. нО некоторых технологических параметров марганцевого концентрата, полученного после обогащения бедных марганцевых руд с применением раствора хлористого кальцияекоторых . ,,Марганец,, реф. сб/Груз. НИИНТИ. Тбилиси, . 1983წ. , 4(88), с. 7-11.

თ. წივწივაძე, N.Chigogidze, Zh.Gabrichidze, R.Kldiashvili, R.Sxiladze, G.Sulaqvelidze, E.Chigogidze. Новая безопасная технология производства копченых крепких алкогольных напитков, предотвращающая попадание канцерогенных веществ в готовую пролдукцию . Georgian engineering news . 2013წ. N 3(vol.67) p.60-62.

Л. Бочоидзе, Хоштария.Т., Джаши. Т., Ананиашвили .В.. Новая гетероциклическая система-а-пироно(4,5-е)индол и его производные. Georgian Engineering. 2002წ. Nevs, №3 с.137-139.