სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26296 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

Г. Бедукадзе, Меладзе Ф.. Некоторые результаты модельных исследований арочной плотины Ингури ГЭС. Материалы конф.молодых научн.раб.по гидроэнерг. стр-ву, Сухуми, 1969. 1969წ. .

О. Намичейшвили, Ш. Бебиашвили , Д. Гаскаров , Дж. Гугушвили . Некоторые результаты прогнозирования состояний полупроводниковых триодов по шумовым признакам на основе статистической теории распознавания образов. Сообщения АН ГССР, т.71, №1 . 1973წ. С.81-84.

თ. ძაძამია, Церцвадзе Л.А, Какулия З.Г., Петриашвили Ш.Г., Глонти Л.Е. Чуткерашвили Д.Г.. Некоторые результаты экспериментальных исследований экстракции металлов и их геоэкологическое значение . სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი „ენერგია“. 2014წ. N1(69) გვ.78-81 .

Л. Глонти, Дзадзамия Т. Д., Церцвадзе Л.А., Какулия З.Г., Петриашвили Ш.Г., Чуткерашвили Д.Г.. Некоторые результаты экспериментальных исследований экстракции металлов и их геоэкологическое значение. ჟურნალი „ენერგია“. 2014წ. #1(69), გვ. 78-81.

З. Какулия, Дзадзамия Т. Д., Церцвадзе Л.А, Чуткерашвили Д.Г., Петриашвили Ш.Г., Глонти Л.Е.. Некоторые результаты экспериментальных исследований экстракции металлов и их геоэкологическое значение. რეფერირებადი სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი „ენერგია“,. 2014წ. 1(69), გვ.78-81.

გ. ბერუაშვილი, კ.მირაზანაშვილი. Некоторые реологические характеристики молотых пряностей. Georgian engineering news.Tbilisi. Georgian Federation for Information and Documentation. 2008წ. №1 175-177 p..

Н. Мачарашвили. Некоторые свойства ин-теграла Валле-Пуссена . Труды ГПИ. 1985წ. № 3(285), 32-42.

Ш. Зазашвили. Некоторые смещанные граничные задачи для одного варианта моментной теории упругости.. Труды ТГУ,. 1978წ. т. 5-6, 176-185.

გიორგაშვილი ლევანი. Некоторые смещанные граничные задачи для одного варианта моментной теории упругости.. Труды ТГУ, . 1978წ. т. 5-6,176-185.

С. Карипидиси-Карибови, Дж. Саникидзе, Л. Трапаидзе, А. Азикури. Некоторые соображения по усавершенствованию тяговых расчетов. სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნ. „ტრანსპორტი“ ISSN 1512-0910.. 2007წ. #1(25). 2007..

პ. ქენქაძე, Карипидис С.И., Трапаидзе Л.В., Маглакелидзе Т.А., Азикури А.А.. Некоторые соображения по усовершенствованию тяговых расчётов.. Тбилиси, Журнал «Транспорт» ISSN 1512-0910. 2007წ. №1, 2007, стр.3-9..

Г. Гогичаишвили, Каджаров М. В. Клементъева М.. Некоторые способы разделения разрядности числа в логических системах. Труды Грузинского политехнического института. 1966წ. № 5 (110).

Г. Kирмелашвили, Махарадзе Л.И., Джваршеишвили А.Г. Некоторые средства для измерения гидродинамических параметров в напорных пульповодах . Техн. информ.: Серия горноpудная промышленность, № 7 . 1973წ. 12 с.

Г. Тодуа. Некоторые теоремы о замене и приведении. სტუ-ს შრომები. 1999წ. # 3 (427). 9-12..

ხ. კიკნაძე, Л.Итриашвили. К.Дадиани. Некоторые теоретические подходы по расчету надежности гибких защитных покритий. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტი. 2011წ. სამეცნიერო შრომათა კრებული # 66 გვ.110-113.

П. Явич. Некоторые технологические характеристики и методика стандартизации субстанции и лекарственной формы потенциального радиозащитного средства. Сб. Научн. Тр. Института фармакохимии. 2009წ. 1 (17), 82-89.

Г. Гафриндашвли, С.Санадзе, М.Кекелидзе. Некоторые физико-химические особенности художественных эмалей восстановительного огня.. Georgian Enginering News. . 2010წ. No/4(vol.56), ст.68-72.

С. Санадзе, М. кекелидзе. Некоторые физико-химические особенности художественных эмалей восстановительного огня.. Georgian Enginering News. . 2010წ. No/4(vol.56), ст.68-72.

Т. Чеишвили, Хуцианидзе М.Г.. Некоторые физико-химические свойства композиций на основе марганецсодержащих материалов и борной кислоты. ჟურნალი კერამიკფ. 2008წ. #1(18), გვ.21-23.

Хуцинидзе М.. Некоторые физико-химические свойства композиций на основе марганецсодержащих материалов и борной кислоты. კერამიკა. 2008წ. №1(18), გვ.21-23.