სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26230 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

მ. მიქაუტაძე, Е.Ушверидзе. Новая конструкция машины для заковки трубных заготовок перед волочением. Проблемы металлургии, сварки и материаловедения . 2004წ. №4, 3ст..

მ. შილაკაძე, З.Кашиашвили. Новая конструкция опорного узла гидротурбин с модульными элементами . Труды ГТУ . 2001წ. №6 (439), .

რ. კლდიაშვილი, null, Т.Цивцивадзе,Н.Чигогидзе,Р.Схиртладзе,Г.Сулаквелидзе,Е.Чигогидзе,Г.Габричидзе. Новая технология производства копченных крепких алкогольных напитков, предотвращающая попадание концерогенныч веществ в готовую продукцию.. Georgian engineering news. №3, (vol.67) 2013. 2013წ. №3, (vol.67) 60-62.

გ. ცინცაძე. Новие этапы развития Химии координационных соединении . Химический журнал Грузии, т.5 №5. 2005წ. т.5 №5.

И. Нахуцришвили. Новое кинетическое уравнение окалинообразования с уменьшающейся реакционной поверхностью. Georgian Engineering News. 2006წ. N4, 134-136.

М. Джикия, Г. Эрадзе. Новое направление в пневмовибрационной технике. International Scientific Journal;. 2005წ. 4 (21).

რ. კილაძე. Новы метод использования опытных данных по инфильтрации при компьютерной имитации поливов . საქართველოს წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტის შრომათა კრებული. გამომცემლობა - . 2003წ. .

ო. დუდაური, В.А.Лебедев, Г.Т.Вашакидзе, А.В.Чугаев, М.Г.Тогонидзе. Новые данные о возрасте магматических пород Кутаисского района (Западная Грузия).. Труды ИГ. Нов. сер. . 2008წ. Вып.124. С. 268-273..

ო. დუდაური, В.А.Лебедев, Г.Т.Вашакидзе, А.В.Чугаев, М.Г.Тогонидзе. Новые данные о возрасте магматических пород Кутаисского района (Западная Грузия).. Труды ИГ. Нов. сер. . 2008წ. Вып.124. С. 268-273..

შ. კელეპტრიშვილი. Новые данные о лейасских белемнитидах Грузии.. Горный журнал. 2010წ. №1(24), стр. 21-24.

Ломинадзе Т.А., Шарикадзе М.З., А. Квернадзе, Г. Дзвелая. Новые данные о стратиграфии акамаркской (пестроцветной) свиты Центральной Абхазии. Нефть и газ Грузии. . 2005წ. №15, с.36-43 .

მ. შარიქაძე, Квернадзе А.В., Келептришвили Ш.Г., Ломинадзе Т.А., Дзвелая Г.М.. Новые данные о стратиграфии акамаркской (пестроцветной) свиты Центральной Абхазии. Нефть и газ Грузии. . 2005წ. №15, с.36-43 .

Ш. Келептришвили, ა. კვერნაძე, გ. ძველაია. Новые данные о стратиграфии акармарской (пестроцветной) свиты центральной Абхазии. საქართველოს ნავთობი და გაზი. 2005წ. № 15, გვ. 36 - 43.

Шарикадзе М.З., А. Квернадзе, Г. Дзвелая. Новые данные о стратиграфии баррем-апских отложений ущелья р.Хашупсе (Западная Абхазия). Нефть и газ Грузии. . 2005წ. №13, с. 57-60.

მ. შარიქაძე, Квернадзе А.В., Келептришвили Ш.Г.. Новые данные о стратиграфии баррем-апских отложений ущелья р.Хашупсе (Западная Абхазия). Нефть и газ Грузии. . 2005წ. №13, с. 57-60.

Ш. Келептришвили, ა. კვერნაძე. Новые данные о стратиграфии баррем-аптских отложении р.Хашупсе (Западная Абхазия). საქართველოს ნავთობი და გაზი. 2005წ. № 13, გვ. 57- 60.

თ. ხოხობაშვილი. Новые данные о Тбилисской Клдисубанской церкви св. Гиорги. კაკავკასიის არქეოლოგია, ეთნოლოგია, ფოლკლორისტიკა. 2011წ. გვ. 249-251.

Н. . Новые конструктив-ные схемы сборно-разборных временных мостов, быстроразвер-тываемых в условиях экстремальных обс-тоятельств. Международный научный журнал «Проблемы механики». 2005წ. №4(21).

გ. ბედუკაძე, e.meZmariaSvili, r.CikvaiZe, n.siraZe,. Новые конструктивные схемы сборно-разборных временных мостов , быстровозводимых в условиях экстремальных обстоятельств. samecniero-teqn. angariSi, saqarTvelos kosmosur nagebobaTa instituti (samsaxurebrivi moxmarebisTvis) . 1998წ. .

ე. მეძმარიაშვილი, Н. Цигнадзе, Г.Бедукадзе. Новые конструктивные схемы сборно-разборных временных мостов быстроразвертываемых в условиях экстремальных обстоятельств. Проблемы механики, Международный Журнал. 2005წ. №4(21) .