სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26243 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

М. Вепхвадзе, А. Б. Герасимов, Г. Д. Чирадзе, Т. К. Ратиани. НОВЫЙ МЕХАНИЗМ ИНДЕНТИРОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ ПРИ НАНОМЕТРОВОМ И СУБМИКРОННОМ УРОВНЕ. Nano Studies. 2013წ. 8, 327-332.

М. Вартанов. Новый подход к методологии экономической оценки земельных ресурсов Грузии. Институт водного хозяйства Грузинского техническоко университета. 2011წ. Сборник научных трудов №66 стр.53-56.

. Новый подход к методологии экономической оценки земельных ресурсов Грузии . Институт водного хозяйства Грузинского технического университета С. 2011წ. Сборник научных трудов №66 стр.53-56.

Г. Лежава, И. Камкамидзе, З. Берикишвили, А. Вардосанидзе, Е. Мкртичян. Новый подход к созданию гибридных интеллектуальных систем . „Georgian Engineering News“. 2014წ. #2,.

Г. , მირუაშვილი ვლადიმერი. Новый принцип дробления материала. Annals of Agrarian Science. 2010წ. том 8, ном. 1. стр.83-88.

ი. ირემაშვილი, Итриашвили И.А., Иремашвили И.Р., Хосрошвили Е. З.. Новый противоэрозионный биоковер. სტუ-ს ც. მირცხულავას სახელობის წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტის სამეცნიერო შრომათა კრებული. 2015წ. #70, გვ.3.

ლ. იტრიაშვილი. Новый противоэрозионный биоковер.. ც.მირცხულავას სახ.წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტის შრ.კრებული. 2015წ. # 70, გვ.77–78.

ნ. ღონღაძე, Ахлоури Л. Н.. Новый протравной нитрозоазокраситель. Синтез, свойства, применение.. Химическая Технология. 2006წ. 2006, №1, 13-16.

გ. ყიფიანი, Сагинадзе И.С., Абрамишвили Г.С. , Иосебидзе Д.С. . Новый численный подход к решению задачи течения смазки в зубчатом зацеплении методом конечных элементов . Problems of Applied Mechanics, Tbilisi,. 2002წ. №4(9). –С.85-88. (ISSN 1512-0740.

ვ. შუბითიძე. Ное Жордания - политический лидер I Грузинской республики. Кантеx, Ереван . 2003წ. კრებული.

ზ. ციხელაშვილი, П.Ш.Гиоргадзе. О "водной индустрии" Грузии . ж."Georgian Engineering News", http://www.mmc.net.ge/grn, #4, 1 стр.Тбилиси. 2003წ. .

К. Авалишвили. О задаче выбора оптимальной маршрутной сети . Техническая кибернетика, Труды ГПИ им. В.И. Ленина . 1977წ. .

გ. ცინცაძე, М.Г. Цинцадзе, Э.С. Топурия, Р.П. Джорбенадзе, М.М. Абашидзе,М.Б. Петриашвили , Ц. Деканозишвили. О координации изоникотиноил-гидразона в метанитробензальде-гида комплексах кобальта и никеля. Инжинерные новости Грузии №3 C. 104-105 . 2002წ. №3 C. 104-105 .

დ. ბლუაშვილი, ნ. ქაჯაია. О проблемах подготовки горных инжинер-геологов в условиях глобализации системы высшего образования. სამთო ჟურნალი 1(14) . 2005წ. .

Н. Мачарашвили, Чикобава Н. О (С, 1) суммируемости рядов Фурье по обобщен-ным сферическим функ-циям. Труды ГПИ. 1980წ. № 1(282), 32-38..

Н. Мачарашвили. О (С,a) сум-мируемости рядов Фурье по обобщенным сферичес- ким функциям. Труды ГПИ. 1981წ. № 5(237), 43-48.

Г. Тодуа. О F-структурах касательного пространства Lm(Vn) . სტუ-ს შრომები. 2009წ. №2 (472). 82-85..

ვ. ხარიტონაშვილი, Л.Гоголашвили , З.Члачидзе. О безопасности движения ,,праворульных” автомобилей. Журнал Georgian engineering Nevs, №2. v.i. Press Co LTD. 2006წ. .

ვ. ხარიტონაშვილი, В.Церцвадзе. О безопсности дорожного движения . Журнал Georgian engineering Nevs, №1. v.i. Press Co LTD. 2008წ. .

З. Богвелишвили, Густомясов А.Н., Бородин В.П., Верещака В.А.. О влиянии встроенного амортизатора на динамические характеристики пневморессор. Georgian Engineering News, Tbilisi. 1998წ. №1(5), pp.74-75, ISSN 1512-0287 .