სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26277 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ნ. ღონღაძე, Гелиашвили З.Э.,, Чиракадзе Г.Г., , Н.Гонгадзе, Элизбарашвили Э.Н... Новые кремнийорганические композиционные материалы. Грузинский химический журнал.. 2005წ. 2005, 5, 5, 512-515..

რ. სვანიძე, К. Местиашвили, М. Чхаидзе, Д. Попов . Новые способы вычисления энергетических спектров линейных сигналов в цифровых волоконно-оптических системах передачи. Georgian Engineering News. 2014წ. .

მ. ჩხაიძე, Местиашвили К.В., Сванидзе Р.Г., Попов Д.Б.. Новые способы вычисления энергетических спектров линейных сигналов в цифровых волоконно-оптических системах передачи. Georgian Engineering News. 2014წ. №2, с. 51-57.

ო. ისაკის ძე მიქაძე, Г.Ш.Дарсавелидзе, Н.И.Майсурадзе, М.Д.Дарчиашвили. Новые структуры и свойства оксида хрома в системе металл-оксид-полупроводник. Труды ГТУ. №1(479). 2011წ. .

ნ. მაისურაძე, О.И. Микадзе, Г.Ш. Дарсавелидзе, Н.И. Майсурадзе. Новые структуры и свойства оксидов хрома в системе металл-оксид-полукпрводник.. Труды Грузинского Технического Университета. 2011წ. №1(479), 2011, с. 42-45..

ო. ისაკის ძე მიქაძე, Л.Рухадзе, Т.Дзиндзибадзе, Б.Булия. Новые технологические процессы получения чистых металлов. Georgian Engineerign News(GEN),№1. 2000წ. .

И. Лагвилава, Оболашвили Н.З., Элизбарашвили Э.Н., Топурия Х.Д.. Новые флюоресцентные маркеры на основе аминопиридонсодержащих соединений. . Georgian Engineering News. 0წ. No. 4 (vol. 52), c. 103-106..

ზ. ეზუგბაია. Новые энергосберегающие материалы и технологии.. ჟურნალი ,,მშენებლობა. 2011წ. .

. Новый взгляд на структуру Вселенной. Часть 2. Georgian Scientific Electronic Journal. 2011წ. .

. Новый взгляд на структуру Вселенной.Часть 1. Georgian Scientific Electronic Journal. 2011წ. .

მ. მამისეიშვილი, М.Г. Цинцадзе И.Р. Шария М.М. Чантурия Д.В. Гулбани Ц.Г. Долидзе Т.Г. Цинцадзе И.О. Гвелесиани Д.М. Лочошвили. Новый гидразон мета-нитробензоил-гидразона парадиметиламинобензальдегида (синтез, строение, свойства). Химический журнал Грузии. 2007წ. №3(7). გვ.255-258.

მ. ცინცაძე, И.Р.Шария,М.М.Мамисеишвили , М.М.Чантурия,Д.В.Гулбани,Ц.Г.Долидзе,, Т.Г.Цинцадзе,И.О.Гвелесиани,, Д.М.Лочошвили. Новый гидразон- метанитробензоилгидразон пара-диметиламинобензальдегида. Химический журнал Грузии Т.7 №3 С. 255-258. 2007წ. .

Т. Цинцадзе, И.Р. Шария, М.М. Мамисеишвили, М.М. Чантурия, Д.В. Гулбани , Ц.Г. Долидзе, И.О. Гвелесиани, Д.М. Лочошвили . Новый гидразон-метанитробензоилгидразон пара-диметиламинобензальдегида. Химический журнал Грузии . 2007წ. Т.7 №3 С. 255-258 .

ნ. მღებრიშვილი. Новый метод выявления дефектов воздушной магистрали автоматического тормоза подвижного состава. ,,Траснпорт,,. 2009წ. №3, с. 8-10.

Г. Шарашенидзе, Бикашвили Д., Куртанидзе П.Р. . Новый метод выявления дефектов воздушной магистрали автоматического тормоза подвижного состава.. Сборник научных трудов «Транспорт». Изд-во ООО «Транспорт». ISSN 1512-0910. . 2009წ. №3. Тбилиси, 2009, c. 8-10..

М. Вепхвадзе, А. Б. Герасимов, Г. Д. Чирадзе, Т. К. Ратиани. НОВЫЙ МЕХАНИЗМ ИНДЕНТИРОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ ПРИ НАНОМЕТРОВОМ И СУБМИКРОННОМ УРОВНЕ. Nano Studies. 2013წ. 8, 327-332.

М. Вартанов. Новый подход к методологии экономической оценки земельных ресурсов Грузии. Институт водного хозяйства Грузинского техническоко университета. 2011წ. Сборник научных трудов №66 стр.53-56.

. Новый подход к методологии экономической оценки земельных ресурсов Грузии . Институт водного хозяйства Грузинского технического университета С. 2011წ. Сборник научных трудов №66 стр.53-56.

Г. Лежава, И. Камкамидзе, З. Берикишвили, А. Вардосанидзе, Е. Мкртичян. Новый подход к созданию гибридных интеллектуальных систем . „Georgian Engineering News“. 2014წ. #2,.

Г. , მირუაშვილი ვლადიმერი. Новый принцип дробления материала. Annals of Agrarian Science. 2010წ. том 8, ном. 1. стр.83-88.