სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26296 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

Ш. Келептришвили, ა. კვერნაძე, გ. ძველაია. Новые данные о стратиграфии акармарской (пестроцветной) свиты центральной Абхазии. საქართველოს ნავთობი და გაზი. 2005წ. № 15, გვ. 36 - 43.

Шарикадзе М.З., А. Квернадзе, Г. Дзвелая. Новые данные о стратиграфии баррем-апских отложений ущелья р.Хашупсе (Западная Абхазия). Нефть и газ Грузии. . 2005წ. №13, с. 57-60.

მ. შარიქაძე, Квернадзе А.В., Келептришвили Ш.Г.. Новые данные о стратиграфии баррем-апских отложений ущелья р.Хашупсе (Западная Абхазия). Нефть и газ Грузии. . 2005წ. №13, с. 57-60.

Ш. Келептришвили, ა. კვერნაძე. Новые данные о стратиграфии баррем-аптских отложении р.Хашупсе (Западная Абхазия). საქართველოს ნავთობი და გაზი. 2005წ. № 13, გვ. 57- 60.

თ. ხოხობაშვილი. Новые данные о Тбилисской Клдисубанской церкви св. Гиорги. კაკავკასიის არქეოლოგია, ეთნოლოგია, ფოლკლორისტიკა. 2011წ. გვ. 249-251.

Н. . Новые конструктив-ные схемы сборно-разборных временных мостов, быстроразвер-тываемых в условиях экстремальных обс-тоятельств. Международный научный журнал «Проблемы механики». 2005წ. №4(21).

გ. ბედუკაძე, e.meZmariaSvili, r.CikvaiZe, n.siraZe,. Новые конструктивные схемы сборно-разборных временных мостов , быстровозводимых в условиях экстремальных обстоятельств. samecniero-teqn. angariSi, saqarTvelos kosmosur nagebobaTa instituti (samsaxurebrivi moxmarebisTvis) . 1998წ. .

ე. მეძმარიაშვილი, Н. Цигнадзе, Г.Бедукадзе. Новые конструктивные схемы сборно-разборных временных мостов быстроразвертываемых в условиях экстремальных обстоятельств. Проблемы механики, Международный Журнал. 2005წ. №4(21) .

მ. მიქაუტაძე, Д.Деметрадзе . Новые конструкции вспомогательных механизмов трубопрокатных станов. Научн.тр.ГТУ,Прикла-дная механика (100-летие Д.С.Тавхелидзе). 2010წ. 8ст..

ზ. გელიაშვილი, Гонгадзе Н.П., Чиракадзе Г.Г., Элизбарашвили Э.Н.. Новые кремнеорганические композиционные материалы. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. ISSN 1512-0686 . 2005წ. N5(5) 512-515.

ნ. ღონღაძე, Гелиашвили З.Э.,, Чиракадзе Г.Г., , Н.Гонгадзе, Элизбарашвили Э.Н... Новые кремнийорганические композиционные материалы. Грузинский химический журнал.. 2005წ. 2005, 5, 5, 512-515..

რ. სვანიძე, К. Местиашвили, М. Чхаидзе, Д. Попов . Новые способы вычисления энергетических спектров линейных сигналов в цифровых волоконно-оптических системах передачи. Georgian Engineering News. 2014წ. .

მ. ჩხაიძე, Местиашвили К.В., Сванидзе Р.Г., Попов Д.Б.. Новые способы вычисления энергетических спектров линейных сигналов в цифровых волоконно-оптических системах передачи. Georgian Engineering News. 2014წ. №2, с. 51-57.

ო. ისაკის ძე მიქაძე, Г.Ш.Дарсавелидзе, Н.И.Майсурадзе, М.Д.Дарчиашвили. Новые структуры и свойства оксида хрома в системе металл-оксид-полупроводник. Труды ГТУ. №1(479). 2011წ. .

ნ. მაისურაძე, О.И. Микадзе, Г.Ш. Дарсавелидзе, Н.И. Майсурадзе. Новые структуры и свойства оксидов хрома в системе металл-оксид-полукпрводник.. Труды Грузинского Технического Университета. 2011წ. №1(479), 2011, с. 42-45..

ო. ისაკის ძე მიქაძე, Л.Рухадзе, Т.Дзиндзибадзе, Б.Булия. Новые технологические процессы получения чистых металлов. Georgian Engineerign News(GEN),№1. 2000წ. .

И. Лагвилава, Оболашвили Н.З., Элизбарашвили Э.Н., Топурия Х.Д.. Новые флюоресцентные маркеры на основе аминопиридонсодержащих соединений. . Georgian Engineering News. 0წ. No. 4 (vol. 52), c. 103-106..

ზ. ეზუგბაია. Новые энергосберегающие материалы и технологии.. ჟურნალი ,,მშენებლობა. 2011წ. .

. Новый взгляд на структуру Вселенной. Часть 2. Georgian Scientific Electronic Journal. 2011წ. .

. Новый взгляд на структуру Вселенной.Часть 1. Georgian Scientific Electronic Journal. 2011წ. .