სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26131 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

З. Гогуа, И.Гвердцители, А.Герасимов, З.Джибути, М.Пхакадзе. О механизме диффузии в ковалентных кристллах.. Сообщение АН ГССР,. 1987წ. Т.128, вып 2, стр.(293-298).

ს. დადუნაშვილი. О МЕХАНИЗМЕ РЕГУЛЯЦИИ В ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО РЕПЛИЦИРУЮЩИХ СИСТЕМАХ ‎. Труды ГТУ‎. 2007წ. ‎№4(466). Тбилиси 2007. с. 42-51‎.

რ. ქაცარავა, Д.П.Харадзе, Т.Н.Омиадзе, Я.Г.Урман, И.Я.Слоним , С.Г.Алексеева. О микроструктуре полиамидов на основе L-лизина.. Сообщ. АН Грузии, 146, 557-561 . 1992წ. .

Д. Эристави, Гугешидзе М.К., Саруханишвили А.В., Мачаладзе Т.Е.. О минералогическом составе мартеновских шлаков руставского шлакохранилища.. Химический Журнал Грузии. 2009წ. ISSM 512-0686 №4, т.9, с.358 - 361. .

თ. ბონდარენკო. О мифологизме в литературе. Актуальные вопросы межнациональных филологических общений. Сб. научных трудов. Тбилиси, изд. ТГУ им. Джавахишвили. 2001წ. Актуальные вопросы межнациональных филологических общений. Сб. научных трудов. Тбилиси, изд. ТГУ им. Джавахишвили.

გ. გავარდაშვილი, Цотне Мирцхулава, Отар Натишвили, Вахтанг Тевяадзе, Гога Чахаиа, Леван Цулукидзе,Вахтанг Баламцарашвили . О наносозадерживающей и противоэрозионной способности ветиверовых растений.. Универсал, Сборник Научных Трудов Института Водного Хозяйства Грузии. 2007წ. №63, с. 158 - 168.

О. Натишвили, В. Тевзадзе, Г. Гавардашвили, Ц. Мирцхулава, Г. Чахаиа. О нанососдерживающей и противоэрозионной способности Ветиверовых растений. Институт Водного Хозяйства, Сборник научных трудов.. 2007წ. №63, Тбилиси, ст. 158-168.

ლ. წულუკიძე, ლ. წულუკიძე, О. Натишвили, В. Тевзадзе, Г. Гавардашвили. О нанососдерживающей и противоэрозионной способности Ветиверовых растений. Институт Водного Хозяйства, Сборник научных трудов.. 2007წ. №63, Тбилиси, ст. 158-168.

ვ. თევზაძე, Натишвили О.. О наносоудерживающей и противоэрозионной способности ветиверовых растений. Труды института водного хозяйства Грузии. Тбилиси. . 2007წ. №63. с.с.158-168.

J. Morchiladze, П. Кенкадзе, Т. Котрикадзе.. О наращивании мощности транзитных направлений грузинской железной дороги.. международный научный журнал “ Проблемы механики” ISSN 1512-0740.. 2007წ. №4 (29) /2007. 4 с..

პ. ქენქაძე. О наращиваничя мощности транзитных направлении Грузинской железной дороги.. Международный научный журнал «Проблемы механики» ISSN 1512-0740. 2007წ. №4, 2007, стр.85-88..

Ш. Келептришвили. О находе ростра раннемелового белемнита с травматическим прижизненным повреждением . Грузинский технический университет. 1990წ. труды, геология и пойски поезных ископаемых, № 3 (359), стр. 44 - 46.

გ. მალასიძე, Салуквадзе Г,М,, Чигладзе Р,А,. О некоторих моделях с тремя изолирующими интегралами движения. Астрофизика . 2011წ. т,54 вип 2 стрю 301-307.

მ. მშვილდაძე, კაპანაძე მარინა. О некоторых аспектах получения аморфоматрицовых нанокомпозитов средствами стеклоделия. Химический Журнал Грузии. . 2009წ. №1, 5 ст..

И. Геленава. О некоторых аспектах религиозно-просветительной политики царизма в Абхазии (1900-1917). საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის გამომცემლობა სამეცნიერო ჟურნალი: `საისტორიო ვერტიკალები~ . 2005წ. #9.

З. Нацвлишвили. О некоторых вопросах аппроксимации сингулярных интегралов. . Труды ГПИ №3(285) Математический анализ . 1985წ. 78-86 c.

О. Тавдишвили. О некоторых вопросах зрительного восприятия. Труды Института Кибернетики АН ГССР, Тбилиси. 1977წ. т.1, с.542-544.

ვ. მაისურაძე. О некоторых вопросах нескалярной оптимизации. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ა. ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული . 2006წ. .

В. Майсурадзе. О некоторых вопросах нескалярной оптимизации. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ა.ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული. 2006წ. №10.

Т. Маграквелидзе. О некоторых вопросах турбулентного движения в гладкой трубе . Институт систем управления им. А.И.Елиашвил Сборник трудов . 2007წ. Тбилиси, N11, с.119-121.