სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26296 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

მ. ბაძაღუა. "დანაშაულობის კვლევისა და პროგნოზირების ცენტრი ხუთი წლისაა". ჟურნალი "კრიმინოლოგი". 2007წ. # 1 გვერდი 6, თბილისი.

ნ. ბებიაშვილი. "დანახარჯი-მოცულობა-მოგების" ანალიზი. ჟურნალი ბიზნესი და კანონმდებლობა. 2010წ. #10, გვ. 13-19.

მ. დუნდუა. "დელიქტური პასუხისმგებლობისა და სახელშეკრულებო პასუხისმგებლობის ურთიერთ- თანაფარდობა.". . 2013წ. .

მ. ძიძიგური. "დინამოს" სტადიონის არქიტექტურის მნიშვნელობა 30–იანი წლების ქართულ საზოგადოებაში ეროვნული თვითშეგნების განვითარებისათვის. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, შრომები. 1994წ. № 3 (405), 200–206.

მ. ძიძიგური. "დინამოს" სტადიონის არქიტექტურულ–ესთეტიკური ანალიზი. საქართველოს მეცნიერებისა და საზოგადოების განვითარების ფონდი, ინტელექტი. 2003წ. № 1(15), 245-247.

ნ. ბებიაშვილი. "დირექტ-კოსტინგი" და საწარმოს ფასების პოლიტიკა. ჟურნალი ბიზნეს-მაცნე. 2011წ. #3, გვ.15-18.

ე. ქრისტესიაშვილი, ლ. ზამბახიძე, ლ. ქრისტესიაშვილი. "დრეკადი ინერციის ფუძის გავლენა ნეგებობის სეისმომედეგობაზე". სამეცნიერო–ტექნიკური ჟურნალი ''მშენებლობა" . 2013წ. #2(29), .

ბ. შერაზადიშვილი, გ.იაშვილი. "დროის მენეჯმენტის ძირითადი პრინციპები". სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა - თანამედროვე მენეჯმენტის თეორია და პრაქტიკა. 2017წ. II საერთაშორისო სამეცნ.კონფ.მასალები. გვ 208–212.

გ. იაშვილი, ბ. შერაზადიშვილი. "დროის მენეჯმენტის ძირითადი პრინციპები". სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა - თანამედროვე მენეჯმენტის თეორია და პრაქტიკა. 2017წ. #1. გვ 5.

მ. ჯავახიშვილი, გ. სალუქვაძე. "ეკოლოგიის ოთხი კანონის შესახებ". საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი "ინტელექტუალი". 2010წ. N 14 (გვ. 95-100).

მ. ჯავახიშვილი. "ეკოლოგიური ამოცანების ინტერპრეტაცია ქალაქის "უნიკალური" და "ლოკალურად" მნიშვნელოვანი უბნებისთვის" . სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი "მშენებლობა". 2010წ. N3 (18) გვ.98-100.

ლ. გვაჯაია. "ეკონომიკის მართვის მეთოდები". ჟ. "ბიზნეს-ინჟინერინგი". 2015წ. #3, გვ.გვ. 54-56, გვ.გვ. 119-123.

ლ. გვაჯაია. "ეკონომიკის მართვის ხარისხი და ეფექტიანობა". ჟ. "სოციალური ეკონომიკა". 2015წ. #4, გვ.გვ.58-62.

მ. სოსელია. "ეკონომიკური უსაფრთხოების ზოგიერთი საკითხი". . 2006წ. სტატია, ჟურნალი "მეცნიერება და ტექნოლოგიები" 2006წ. №10-12..

ლ. გვაჯაია. "ეკონომკის მართვის ინსტრუმენტები". ჟ. "სოციალური ეკონომიკა". 2015წ. .

ე. ფანცხავა, მ. ჯიხვაძე. "ელასტიკურმილებიანი თბოგადამცემი დანადგარის ეფექტურობა".. ჟურნალი "მშენებლობა". 0წ. №2(29). 2013 წ. ISSN 1512-3936. 117-120-გვ..

ვ. შავერდოვა, ი. ჩაგანავა, ნ. ობოლაშვილი. "ელიფსომეტრული გაზომვები საღებარი-პოლიმერის ასიმეტრიულ სისტემებში". კონფერენცია "ინფორმაციის ჰოლოგრაფიული და ოპტიკური ჩაწერა, შენახვა და დამუშავება, HOLOOPTO-2008". თეზისების კრებული. 2008წ. გვ. 24-25.

ე. ფანცხავა, მ.გუდიაშვილი. "ენერგეტიკული ასპექტები საქართველოში". საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი "ინტელექტუალი" XXXIV. 2017წ. გვ.6.

ე. ფანცხავა, ო. ვეზირიშვილი, ქ. მჭედლიძე. "ენერგოეფექტურობის გაზრდის სტრატეგია და მისი მართვის მეთოდოლოგიური საფუძვლები". საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის ყოველთვიური სამეცნიერო ჟურნალი "მეცნიერება და ტექნოლოგიები".. 0წ. №1-3, 2007 წ. ISSN 0130-7061. 34-38 გვ..