სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26175 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ე. ქრისტესიაშვილი, ლ. ზამბახიძე, ლ. ქრისტესიაშვილი. "დრეკადი ინერციის ფუძის გავლენა ნეგებობის სეისმომედეგობაზე". სამეცნიერო–ტექნიკური ჟურნალი ''მშენებლობა" . 2013წ. #2(29), .

ბ. შერაზადიშვილი, გ.იაშვილი. "დროის მენეჯმენტის ძირითადი პრინციპები". სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა - თანამედროვე მენეჯმენტის თეორია და პრაქტიკა. 2017წ. II საერთაშორისო სამეცნ.კონფ.მასალები. გვ 208–212.

გ. იაშვილი, ბ. შერაზადიშვილი. "დროის მენეჯმენტის ძირითადი პრინციპები". სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა - თანამედროვე მენეჯმენტის თეორია და პრაქტიკა. 2017წ. #1. გვ 5.

მ. ჯავახიშვილი, გ. სალუქვაძე. "ეკოლოგიის ოთხი კანონის შესახებ". საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი "ინტელექტუალი". 2010წ. N 14 (გვ. 95-100).

მ. ჯავახიშვილი. "ეკოლოგიური ამოცანების ინტერპრეტაცია ქალაქის "უნიკალური" და "ლოკალურად" მნიშვნელოვანი უბნებისთვის" . სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი "მშენებლობა". 2010წ. N3 (18) გვ.98-100.

ლ. გვაჯაია. "ეკონომიკის მართვის მეთოდები". ჟ. "ბიზნეს-ინჟინერინგი". 2015წ. #3, გვ.გვ. 54-56, გვ.გვ. 119-123.

ლ. გვაჯაია. "ეკონომიკის მართვის ხარისხი და ეფექტიანობა". ჟ. "სოციალური ეკონომიკა". 2015წ. #4, გვ.გვ.58-62.

მ. სოსელია. "ეკონომიკური უსაფრთხოების ზოგიერთი საკითხი". . 2006წ. სტატია, ჟურნალი "მეცნიერება და ტექნოლოგიები" 2006წ. №10-12..

ლ. გვაჯაია. "ეკონომკის მართვის ინსტრუმენტები". ჟ. "სოციალური ეკონომიკა". 2015წ. .

ე. ფანცხავა, მ. ჯიხვაძე. "ელასტიკურმილებიანი თბოგადამცემი დანადგარის ეფექტურობა".. ჟურნალი "მშენებლობა". 0წ. №2(29). 2013 წ. ISSN 1512-3936. 117-120-გვ..

ვ. შავერდოვა, ი. ჩაგანავა, ნ. ობოლაშვილი. "ელიფსომეტრული გაზომვები საღებარი-პოლიმერის ასიმეტრიულ სისტემებში". კონფერენცია "ინფორმაციის ჰოლოგრაფიული და ოპტიკური ჩაწერა, შენახვა და დამუშავება, HOLOOPTO-2008". თეზისების კრებული. 2008წ. გვ. 24-25.

ე. ფანცხავა, ო. ვეზირიშვილი, ქ. მჭედლიძე. "ენერგოეფექტურობის გაზრდის სტრატეგია და მისი მართვის მეთოდოლოგიური საფუძვლები". საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის ყოველთვიური სამეცნიერო ჟურნალი "მეცნიერება და ტექნოლოგიები".. 0წ. №1-3, 2007 წ. ISSN 0130-7061. 34-38 გვ..

მ. დარჩაშვილი. "ეროვნულ-დემოკრატიული პარტია ეროვნული ურთიერთობების შესახებ XX საუკუნის დასაწყისში". თბილისის იურდიულ-ფსიქოლოგიური ინსტიტუტი,. 2005წ. 11 გვერდი.

გ. გეგელია. "ეროვნულისა და ინტერნაციონალურის მიმართების შსახებ თანანმედროვე არქიტექტურაში '. მოხსენება ბაკურიანის სიმპოზიუმზე .. 1982წ. .

მ. დათუკიშვილი. "ეროვნულ–დემოკრატიული პარტიის პრესა უცხოეთში". საქ. ტექნ. უნ., ჟურნ."განათლება".. 2013წ. N1 /7/, გვ.106–111.

ნ. გამყრელიძე. "ველის თეორიის" დინამიკა ლექსიკური სისტემის ჭრილში. სტუ შრომების კრებული. 2014 წლის N 3 საგამომცემლო სახლი "ტექნიკური უნივერსიტეტი". 0წ. 2014 წლის N 3 გვ.64-67.

ე. ბაღიშვილი. "ზიანის მიყენებიდან წარმოშობილი ვალდებულებების მიმართ მოქმედი ძირითადი წესი და მისი გამონაკლისები რომის II რეგლამენტში ბალანსი განსაზღვრულობასა და მოქნილობას შორის". კრებული - სამოქალაქო სამართლის აქტუალური პრეობლემები. 2013წ. თბილისი.

მ. ბაძაღუა. "ზოგიერთი მოსაზრება საქართველოში კრიმინოლოგიის განვითარების კონცეპტუალურ საკითხებთან დაკავშირებით". საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, საუნივერსიტეტთაშორისო საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენციის „კრიმინოლოგიის განვითარების პერსპექტივები საქართველოში“ ჟურნალი. 2011წ. გვერდი 6, თბილისი.

ე. თევზაძე. "თბილისის გამწვანების პრობლემა _ გეგმები და რეალობა". საქართველოს სტრატეგიული განვიტარების ცენტრი . 2003წ. # 74.