სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26248 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

Б. Котиа. О кинетике квантовых динамических систем взаимодействующих с бозонным полем Част 2 Эволюционные уравнения для корреляционных функций ифннкций грина . Georgian engineering News. 2006წ. N1 стр 7-17.

Р. Бицадзе. О колеблемости решений системы дифференциальных уравнений с запаздываю¬щим аргументом второго порядка.. Научные труды ГПИ . 1980წ. № 1 (222), 50-54..

ზ. ყიფშიძე. О количестве информационных символов проективно-геометрических кодов PG(l,m,Pn). საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, სამეცნიერო ჟურნალი ”ინტელექტი”. 2002წ. 13, 2, 47-49..

Н. Мачарашвили. О константах Лебега ря-дов Фурье по обобщен-ным сферическим функ-циям. Труды ГПИ. 1981წ. № 5(237), 49-56.

Г. Белтадзе. О концепции равновесия в лексикографических играх. АН Грузии, Институт систем управления им. А. Элиашвили. Сборник докладов международной научной конференции: проблемы управления и энергетики. 2004წ. № 8, Тбилиси, стр. 73- 77..

Т. Мегрелишвили. О концепции массовой литературы в парадигме постмодерности. //«Skripta manent», № 3, . 2010წ. თბილისი, გვ. 42-48..

ვ. ხარიტონაშვილი, З.Члачидзе , В.Джаниашвили . О корректировании грузоподъемности АТС. Журнал Georgian engineering Nevs, №2. v.i. Press Co LTD. 2004წ. .

დ. გურგენიძე, დ. ნამგალაძე. О коэфициенте готовности энергообьектов при распределении времени востановления по закону Эрланга. Georgian Ehgineering News. 2007წ. N3 Tbilisi.

. О критерии Пекле для теплофизических расчетов при резании металлов. Тбилиси, Инженерные новости Грузии. 2004წ. 2 (30), გვ. 41 – 42.

Н. Мачарашвили. О линейных методах сум-мирования рядов Фурье по обобщенным сфери-ческим функциям . Сообщения АН ГССР. 1980წ. 98, № 3, 549-552.

Р. Кохреидзе, С.В.Оденов, Дж.Г.Саникидзе, Г.А.Цинцадзе, М.Я.Чубабрия. О магнитной воспримчивости в слабых полях сверхпроводящей иттриевий керамики. Сообщения АН ГССР. 1988წ. 129, №1, с.69-72.

З. Чачхиани. О магнитных свойствах некоторых соединений урана с медью. Научн.труды ГПИ. Сб. "Структура и свойства твердых тел". 1984წ. №1(283), с.32-33.

ე. აბრამიძე. О машинной реализации решений задач Альманзи-Мичелла для зубчатой области.. Труды ВС АН ГССР. 1981წ. XXI:I, Тбилиси, Мецниереба, 1981, с. 5-21..

გ. კოტრიკაძე, ვალერიანი კეკელია, ეკატერინე როჭიკაშვილი. О методах синтеза структуры вычислительной системы. თბ. დამოუკიდებელი სასწავლო უნივერსიტეტი, ტურიზმის აკადემია, სამეცნიერო ძიებანი, IX ტომი, . 2013წ. გვ.60-64..

С. Эсадзе, Р.Дзнеладзе, Г.Шилакадзе. О методах получения характеристик микропрофиля автомобильной дороги. Грузинский Технический Университет Труды . 2010წ. №3 (477) 9-15.

Л. Aсатиани. О методах решения геометрических задач на построение. изд,Интелект Тбилиси. 2002წ. 1(12) 1512-03331.

А. Мгеладзе. О методе вычисления оценок и кластер-анализа. შრომები, მართვის ავტომატიზებული სისტემები, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2009წ. გვ. 64-66.

ვ. ხარიტონაშვილი, Д.Гелашвили. О методе проверки технического состояеия рулового упровленя АТС. Журнал Georgian engineering Nevs #4. v.i. Press Co LTD . 2000წ. .

В. Хуцишвили, О.Ванчагов, Н.Дзидзикашвили, В.Жулин. О методике оценки транспорта наносов и деформаций размываемого основания у цилиндрической преграды по градиентам давления в жидкости. В кн.: Тезисы сообщений Всесоюзного семинара по проблемам транспорта наносов в береговой зоне моря. 1983წ. Тбилиси.

Т. Дзиграшвили, Микадзе О.И. Кутелия Э.Р.. О механизме высо- котемпературного окисления хрома. Труды ГПИ. 1985წ. №1/283/, стр.20-23, .