სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26198 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

Р. Кохреидзе, С.В.Оденов, Дж.Г.Саникидзе, Г.А.Цинцадзе, М.Я.Чубабрия. О магнитной воспримчивости в слабых полях сверхпроводящей иттриевий керамики. Сообщения АН ГССР. 1988წ. 129, №1, с.69-72.

З. Чачхиани. О магнитных свойствах некоторых соединений урана с медью. Научн.труды ГПИ. Сб. "Структура и свойства твердых тел". 1984წ. №1(283), с.32-33.

ე. აბრამიძე. О машинной реализации решений задач Альманзи-Мичелла для зубчатой области.. Труды ВС АН ГССР. 1981წ. XXI:I, Тбилиси, Мецниереба, 1981, с. 5-21..

გ. კოტრიკაძე, ვალერიანი კეკელია, ეკატერინე როჭიკაშვილი. О методах синтеза структуры вычислительной системы. თბ. დამოუკიდებელი სასწავლო უნივერსიტეტი, ტურიზმის აკადემია, სამეცნიერო ძიებანი, IX ტომი, . 2013წ. გვ.60-64..

С. Эсадзе, Р.Дзнеладзе, Г.Шилакадзе. О методах получения характеристик микропрофиля автомобильной дороги. Грузинский Технический Университет Труды . 2010წ. №3 (477) 9-15.

Л. Aсатиани. О методах решения геометрических задач на построение. изд,Интелект Тбилиси. 2002წ. 1(12) 1512-03331.

А. Мгеладзе. О методе вычисления оценок и кластер-анализа. შრომები, მართვის ავტომატიზებული სისტემები, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2009წ. გვ. 64-66.

ვ. ხარიტონაშვილი, Д.Гелашвили. О методе проверки технического состояеия рулового упровленя АТС. Журнал Georgian engineering Nevs #4. v.i. Press Co LTD . 2000წ. .

В. Хуцишвили, О.Ванчагов, Н.Дзидзикашвили, В.Жулин. О методике оценки транспорта наносов и деформаций размываемого основания у цилиндрической преграды по градиентам давления в жидкости. В кн.: Тезисы сообщений Всесоюзного семинара по проблемам транспорта наносов в береговой зоне моря. 1983წ. Тбилиси.

Т. Дзиграшвили, Микадзе О.И. Кутелия Э.Р.. О механизме высо- котемпературного окисления хрома. Труды ГПИ. 1985წ. №1/283/, стр.20-23, .

З. Гогуа, И.Гвердцители, А.Герасимов, З.Джибути, М.Пхакадзе. О механизме диффузии в ковалентных кристллах.. Сообщение АН ГССР,. 1987წ. Т.128, вып 2, стр.(293-298).

ს. დადუნაშვილი. О МЕХАНИЗМЕ РЕГУЛЯЦИИ В ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО РЕПЛИЦИРУЮЩИХ СИСТЕМАХ ‎. Труды ГТУ‎. 2007წ. ‎№4(466). Тбилиси 2007. с. 42-51‎.

რ. ქაცარავა, Д.П.Харадзе, Т.Н.Омиадзе, Я.Г.Урман, И.Я.Слоним , С.Г.Алексеева. О микроструктуре полиамидов на основе L-лизина.. Сообщ. АН Грузии, 146, 557-561 . 1992წ. .

Д. Эристави, Гугешидзе М.К., Саруханишвили А.В., Мачаладзе Т.Е.. О минералогическом составе мартеновских шлаков руставского шлакохранилища.. Химический Журнал Грузии. 2009წ. ISSM 512-0686 №4, т.9, с.358 - 361. .

თ. ბონდარენკო. О мифологизме в литературе. Актуальные вопросы межнациональных филологических общений. Сб. научных трудов. Тбилиси, изд. ТГУ им. Джавахишвили. 2001წ. Актуальные вопросы межнациональных филологических общений. Сб. научных трудов. Тбилиси, изд. ТГУ им. Джавахишвили.

გ. გავარდაშვილი, Цотне Мирцхулава, Отар Натишвили, Вахтанг Тевяадзе, Гога Чахаиа, Леван Цулукидзе,Вахтанг Баламцарашвили . О наносозадерживающей и противоэрозионной способности ветиверовых растений.. Универсал, Сборник Научных Трудов Института Водного Хозяйства Грузии. 2007წ. №63, с. 158 - 168.

О. Натишвили, В. Тевзадзе, Г. Гавардашвили, Ц. Мирцхулава, Г. Чахаиа. О нанососдерживающей и противоэрозионной способности Ветиверовых растений. Институт Водного Хозяйства, Сборник научных трудов.. 2007წ. №63, Тбилиси, ст. 158-168.

ლ. წულუკიძე, ლ. წულუკიძე, О. Натишвили, В. Тевзадзе, Г. Гавардашвили. О нанососдерживающей и противоэрозионной способности Ветиверовых растений. Институт Водного Хозяйства, Сборник научных трудов.. 2007წ. №63, Тбилиси, ст. 158-168.

ვ. თევზაძე, Натишвили О.. О наносоудерживающей и противоэрозионной способности ветиверовых растений. Труды института водного хозяйства Грузии. Тбилиси. . 2007წ. №63. с.с.158-168.

J. Morchiladze, П. Кенкадзе, Т. Котрикадзе.. О наращивании мощности транзитных направлений грузинской железной дороги.. международный научный журнал “ Проблемы механики” ISSN 1512-0740.. 2007წ. №4 (29) /2007. 4 с..