სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26228 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

О. Натишвили, В. Тевзадзе, Г. Гавардашвили, Ц. Мирцхулава, Г. Чахаиа. О нанососдерживающей и противоэрозионной способности Ветиверовых растений. Институт Водного Хозяйства, Сборник научных трудов.. 2007წ. №63, Тбилиси, ст. 158-168.

ლ. წულუკიძე, ლ. წულუკიძე, О. Натишвили, В. Тевзадзе, Г. Гавардашвили. О нанососдерживающей и противоэрозионной способности Ветиверовых растений. Институт Водного Хозяйства, Сборник научных трудов.. 2007წ. №63, Тбилиси, ст. 158-168.

ვ. თევზაძე, Натишвили О.. О наносоудерживающей и противоэрозионной способности ветиверовых растений. Труды института водного хозяйства Грузии. Тбилиси. . 2007წ. №63. с.с.158-168.

J. Morchiladze, П. Кенкадзе, Т. Котрикадзе.. О наращивании мощности транзитных направлений грузинской железной дороги.. международный научный журнал “ Проблемы механики” ISSN 1512-0740.. 2007წ. №4 (29) /2007. 4 с..

პ. ქენქაძე. О наращиваничя мощности транзитных направлении Грузинской железной дороги.. Международный научный журнал «Проблемы механики» ISSN 1512-0740. 2007წ. №4, 2007, стр.85-88..

Ш. Келептришвили. О находе ростра раннемелового белемнита с травматическим прижизненным повреждением . Грузинский технический университет. 1990წ. труды, геология и пойски поезных ископаемых, № 3 (359), стр. 44 - 46.

გ. მალასიძე, Салуквадзе Г,М,, Чигладзе Р,А,. О некоторих моделях с тремя изолирующими интегралами движения. Астрофизика . 2011წ. т,54 вип 2 стрю 301-307.

М. Капанадзе, А.Саруханишвили, М.Мшвилдадзе. О некоторых аспектах получения аморфно-матрицевых нанокомпозитов средствами стеклоделия. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2009წ. N 1, 5 გვ..

მ. მშვილდაძე, А. Саруханишвили, М. Капанадзе. О некоторых аспектах получения аморфноматрицевых нанокомрозитов средствами стеклоделия. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2009წ. 9 (01), 2009.

მ. მშვილდაძე, კაპანაძე მარინა. О некоторых аспектах получения аморфоматрицовых нанокомпозитов средствами стеклоделия. Химический Журнал Грузии. . 2009წ. №1, 5 ст..

И. Геленава. О некоторых аспектах религиозно-просветительной политики царизма в Абхазии (1900-1917). საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის გამომცემლობა სამეცნიერო ჟურნალი: `საისტორიო ვერტიკალები~ . 2005წ. #9.

З. Нацвлишвили. О некоторых вопросах аппроксимации сингулярных интегралов. . Труды ГПИ №3(285) Математический анализ . 1985წ. 78-86 c.

О. Тавдишвили. О некоторых вопросах зрительного восприятия. Труды Института Кибернетики АН ГССР, Тбилиси. 1977წ. т.1, с.542-544.

ვ. მაისურაძე. О некоторых вопросах нескалярной оптимизации. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ა. ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული . 2006წ. .

В. Майсурадзе. О некоторых вопросах нескалярной оптимизации. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ა.ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული. 2006წ. №10.

Т. Маграквелидзе. О некоторых вопросах турбулентного движения в гладкой трубе . Институт систем управления им. А.И.Елиашвил Сборник трудов . 2007წ. Тбилиси, N11, с.119-121.

ზ. გედენიძე, Квициани Т.. О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ, СВЯЗАННЫХ С ЭЛЛИПСОИДОМ ИНЕРЦИИ МАТЕРИАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ . ჟურნალი "მშენებლობა". 2011წ. N2(21); გვ..

ტ. კვიციანი, Геденидзе З.Ш.. О Некоторых вопросах, связанных эллипсоидом инерции материальной системи. . . Научно-технический журнал «Строительство». . 2011წ. №21 с.6-12.

С. Пагава, А.А.Бурчуладзе, М.В.Алания, С.В.Пагава, Г.И.Тогонидзе, П.Повинец, С.Усачев.. О некоторых закономерностях 11-летних вариаций космогенного радиоуглерода в атмосфере Земли, интенсивности ГКЛ, индексов солнечной и геомагнитной активности.. Научная конференция, посвященная 60-ой годовщине Советской Грузии, 23-28.05.1981 г. Труды ТГУ, Физика 12, Тбилиси, 1981 г., т. 226, ст. 161.. 1981წ. .

Д. , И.Бедоидзе. О некоторых методах моделирования трубо-прокатных агрегатов.. Применение математических методов и вычислительной техники в управлении.Сабчота Сакартвело, Тбилиси. 1985წ. стр.133-139.