სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26296 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

А. Мгеладзе. О методе вычисления оценок и кластер-анализа. შრომები, მართვის ავტომატიზებული სისტემები, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2009წ. გვ. 64-66.

ვ. ხარიტონაშვილი, Д.Гелашвили. О методе проверки технического состояеия рулового упровленя АТС. Журнал Georgian engineering Nevs #4. v.i. Press Co LTD . 2000წ. .

В. Хуцишвили, О.Ванчагов, Н.Дзидзикашвили, В.Жулин. О методике оценки транспорта наносов и деформаций размываемого основания у цилиндрической преграды по градиентам давления в жидкости. В кн.: Тезисы сообщений Всесоюзного семинара по проблемам транспорта наносов в береговой зоне моря. 1983წ. Тбилиси.

Т. Дзиграшвили, Микадзе О.И. Кутелия Э.Р.. О механизме высо- котемпературного окисления хрома. Труды ГПИ. 1985წ. №1/283/, стр.20-23, .

З. Гогуа, И.Гвердцители, А.Герасимов, З.Джибути, М.Пхакадзе. О механизме диффузии в ковалентных кристллах.. Сообщение АН ГССР,. 1987წ. Т.128, вып 2, стр.(293-298).

ს. დადუნაშვილი. О МЕХАНИЗМЕ РЕГУЛЯЦИИ В ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО РЕПЛИЦИРУЮЩИХ СИСТЕМАХ ‎. Труды ГТУ‎. 2007წ. ‎№4(466). Тбилиси 2007. с. 42-51‎.

რ. ქაცარავა, Д.П.Харадзе, Т.Н.Омиадзе, Я.Г.Урман, И.Я.Слоним , С.Г.Алексеева. О микроструктуре полиамидов на основе L-лизина.. Сообщ. АН Грузии, 146, 557-561 . 1992წ. .

Д. Эристави, Гугешидзе М.К., Саруханишвили А.В., Мачаладзе Т.Е.. О минералогическом составе мартеновских шлаков руставского шлакохранилища.. Химический Журнал Грузии. 2009წ. ISSM 512-0686 №4, т.9, с.358 - 361. .

თ. ბონდარენკო. О мифологизме в литературе. Актуальные вопросы межнациональных филологических общений. Сб. научных трудов. Тбилиси, изд. ТГУ им. Джавахишвили. 2001წ. Актуальные вопросы межнациональных филологических общений. Сб. научных трудов. Тбилиси, изд. ТГУ им. Джавахишвили.

გ. გავარდაშვილი, Цотне Мирцхулава, Отар Натишвили, Вахтанг Тевяадзе, Гога Чахаиа, Леван Цулукидзе,Вахтанг Баламцарашвили . О наносозадерживающей и противоэрозионной способности ветиверовых растений.. Универсал, Сборник Научных Трудов Института Водного Хозяйства Грузии. 2007წ. №63, с. 158 - 168.

О. Натишвили, В. Тевзадзе, Г. Гавардашвили, Ц. Мирцхулава, Г. Чахаиа. О нанососдерживающей и противоэрозионной способности Ветиверовых растений. Институт Водного Хозяйства, Сборник научных трудов.. 2007წ. №63, Тбилиси, ст. 158-168.

ლ. წულუკიძე, ლ. წულუკიძე, О. Натишвили, В. Тевзадзе, Г. Гавардашвили. О нанососдерживающей и противоэрозионной способности Ветиверовых растений. Институт Водного Хозяйства, Сборник научных трудов.. 2007წ. №63, Тбилиси, ст. 158-168.

ვ. თევზაძე, Натишвили О.. О наносоудерживающей и противоэрозионной способности ветиверовых растений. Труды института водного хозяйства Грузии. Тбилиси. . 2007წ. №63. с.с.158-168.

J. Morchiladze, П. Кенкадзе, Т. Котрикадзе.. О наращивании мощности транзитных направлений грузинской железной дороги.. международный научный журнал “ Проблемы механики” ISSN 1512-0740.. 2007წ. №4 (29) /2007. 4 с..

პ. ქენქაძე. О наращиваничя мощности транзитных направлении Грузинской железной дороги.. Международный научный журнал «Проблемы механики» ISSN 1512-0740. 2007წ. №4, 2007, стр.85-88..

Ш. Келептришвили. О находе ростра раннемелового белемнита с травматическим прижизненным повреждением . Грузинский технический университет. 1990წ. труды, геология и пойски поезных ископаемых, № 3 (359), стр. 44 - 46.

გ. მალასიძე, Салуквадзе Г,М,, Чигладзе Р,А,. О некоторих моделях с тремя изолирующими интегралами движения. Астрофизика . 2011წ. т,54 вип 2 стрю 301-307.

М. Капанадзе, А.Саруханишвили, М.Мшвилдадзе. О некоторых аспектах получения аморфно-матрицевых нанокомпозитов средствами стеклоделия. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2009წ. N 1, 5 გვ..

მ. მშვილდაძე, А. Саруханишвили, М. Капанадзе. О некоторых аспектах получения аморфноматрицевых нанокомрозитов средствами стеклоделия. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2009წ. 9 (01), 2009.

მ. მშვილდაძე, კაპანაძე მარინა. О некоторых аспектах получения аморфоматрицовых нанокомпозитов средствами стеклоделия. Химический Журнал Грузии. . 2009წ. №1, 5 ст..