სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26296 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

И. Геленава. О некоторых аспектах религиозно-просветительной политики царизма в Абхазии (1900-1917). საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის გამომცემლობა სამეცნიერო ჟურნალი: `საისტორიო ვერტიკალები~ . 2005წ. #9.

З. Нацвлишвили. О некоторых вопросах аппроксимации сингулярных интегралов. . Труды ГПИ №3(285) Математический анализ . 1985წ. 78-86 c.

О. Тавдишвили. О некоторых вопросах зрительного восприятия. Труды Института Кибернетики АН ГССР, Тбилиси. 1977წ. т.1, с.542-544.

ვ. მაისურაძე. О некоторых вопросах нескалярной оптимизации. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ა. ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული . 2006წ. .

В. Майсурадзе. О некоторых вопросах нескалярной оптимизации. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ა.ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული. 2006წ. №10.

Т. Маграквелидзе. О некоторых вопросах турбулентного движения в гладкой трубе . Институт систем управления им. А.И.Елиашвил Сборник трудов . 2007წ. Тбилиси, N11, с.119-121.

ზ. გედენიძე, Квициани Т.. О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ, СВЯЗАННЫХ С ЭЛЛИПСОИДОМ ИНЕРЦИИ МАТЕРИАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ . ჟურნალი "მშენებლობა". 2011წ. N2(21); გვ..

ტ. კვიციანი, Геденидзе З.Ш.. О Некоторых вопросах, связанных эллипсоидом инерции материальной системи. . . Научно-технический журнал «Строительство». . 2011წ. №21 с.6-12.

С. Пагава, А.А.Бурчуладзе, М.В.Алания, С.В.Пагава, Г.И.Тогонидзе, П.Повинец, С.Усачев.. О некоторых закономерностях 11-летних вариаций космогенного радиоуглерода в атмосфере Земли, интенсивности ГКЛ, индексов солнечной и геомагнитной активности.. Научная конференция, посвященная 60-ой годовщине Советской Грузии, 23-28.05.1981 г. Труды ТГУ, Физика 12, Тбилиси, 1981 г., т. 226, ст. 161.. 1981წ. .

Д. , И.Бедоидзе. О некоторых методах моделирования трубо-прокатных агрегатов.. Применение математических методов и вычислительной техники в управлении.Сабчота Сакартвело, Тбилиси. 1985წ. стр.133-139.

მ. სირაძე, И. Бердзенишвили . О НЕКОТОРЫХ ОССОБЕННОСТЯХ ПРОТЕКАНИЯ ТВЕРДО-ФАЗНЫХ РЕАКЦИЙ. საქ. კერამიკოსთა ასოციაციის ჟურნალი J. Ceramic, . 2010წ. 1(22) .

ე. როჭიკაშვილი. О некоторых принципах построения системи машинного конструирования. Georgian Enginering News 2006 . 0წ. #3 გვ.195-196.

ხ. ხატიური, მჭედლიძე მედეა. О некоторых рациональных схем водообепения производственных подребителей. სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი "მშენებლობა". 2009წ. #2(13).

Р. Бакурадзе, Станкевич И. В.. О некоторых своиствах операторов коммутирующих операторов Штурма-Лиувилля. Сообщения АН ГССР. 1988წ. т. 131 № 1,ст.25-28, ст.257-260.

Р. Бакурадзе, Станкевич И. В.. О некоторых свойствах операторов проектирования, порождаемых оператором Штурма-Лиувилля. Сообщения АН ГС СР. 1989წ. т,134 №2, ст. 257-260.

З. Пиранашвили, Кавтарадзе Л.Г.. О некоторых свойствах периодических нестационарных случайных процессов . Труды ГПИ, Математика , Механика. 1975წ. №3, (176) , стр.93-105 .

И. Бежуашвили. О некоторых трехмерных граничних за дачах термодиффузии . Тр.ГПИ. 1983წ. №29(247) 12-19.

Кахниашвили Х.А.. О некоторых физико-химических характеристиках гуминовых кислот, выделенных из чернозема Грузии. . 2002წ. N3, გვ.179-180 .

დ. ტაბატაძე, Кахишвили Л.И., , Купарадзе Л.П, Чхитунидзе С.Г. О нелинейных колебаниях здания. работающего в пределах каждого этажа на сдвиг, при импульсном перемещении грунта.. Научно-технический журнал «Строительство» . 2010წ. № 2(17), 2010.გვ.116-121..