სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26296 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

Р. Арвеладзе. о необходимости разработки энергетической политики и стратегии грузии, . республика грузии, . 2013წ. №93, .

В. Хуцишвили. О необходимости, способе и следствиях учёта апостериорной информации в схеме испытаний Бернулли. ГЭНЖ: Компьютерные науки и телекоммуникации. 2016წ. №1 (47), стр. 42-47.

О. Тавдишвили, Т. Сулаберидзе. О непараметрической сегментации изображения при его многомерном признаковом описании. Технический университет, Труды Грузинского Технического Университета, Тбилиси. 1996წ. №1(409), с.92-97.

Г. Kирмелашвили, Маспиндзелашвили И. О новой методике преподавания и построении учебников по математике в ВУЗ-ах. . 1992წ. с.73-74.

М. Шишинашвили, А. Бурдуладзе, Б. Качиури. о новых методах проведения мелких ремонтных работ на дорожных покрытиях . Georgian Engineering News, ISSN 1512-0287. 2008წ. #4(48), თბილისი, საქართველო, გვ.128-131.

З. Чарбадзе, Натишвили О.Г. Тевзадзе В.И. Чарвадзе З.Д., Дадиани К.З. о нормативных документах в области селеведения . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტის სამეცნიერო შრომათა კრებული . 2010წ. # 65 ст. 193-197.

ვ. თევზაძე, Натишвили О., Чарбадзе З., Далиани К.. О нормативных документах в области селеведения. Труды Институт водного хозяйства Грузии, Тбилиси. .. 2010წ. №65..

Г. Телиа, К. Аладашвили М. Гелашвили. О перерабатывающей спо-собности сортировосного комплекса железнодорож-ной станции. Научно-технический журнал «Транспорт», . 2016წ. №1-4 (61-64), 2016, ГТУ, г. Тбилиси. с. 21-23..

ტ. მეგრელიშვილი. О перспективах изучения русской литературы в вузах Грузии. "Славистика в Грузии". სამეცნიერო ნაშრომების კრებული. №9 თბილისი, გამომცემლობა "უნივერსალი" . 2008წ. გ.90-96 .

Г. Гигинеишвили, Н. Абуладзе . О перспективах создания энергоагрокомплекса на базе сбросных вод Тбилисской ГРЭС для крупномасштабного производства лимона. Теплоэнергетические процессы и установки. Тр. ГПИ. . 1988წ. № 4 (333). c.48-51.

Р. Бицадзе. О поведении решений системы дифференциальных уравнений с запаздывающим аргументом второго порядка.. Сборник трудов Национального института педагогических наук Сазриси (Мысль),. 2006წ. № 20, 232-236..

Л. Чхартишвили, Д. Л. Габуния, А. А. Гачечиладзе, А. Г. Микеладзе, О. А. Цагарейшвили. О получении нанокристаллов различных модификаций бора. Nano Studies. 2011წ. 4, 123-132.

З. Пиранашвили, Харатишвили Н.Г., Элизбарашвили М.И.. О помехоустойчивости разложения Котельникова. Научные труды ГПИ, Приборостроение. 1974წ. №9 (173), стр.206-210 .

Л. Aсатиани. О понятии геометрического места точек. изд,Интелект Тбилиси. 2002წ. 1(12) 1512-03331.

თ. ყიფიანი. О порядке приближения одного класса функции многих переменных суммами Фурье-Бесселя. Сообщение АН ГССР, 91, № 3. 1978წ. с. 561-564.

თ. ყიფიანი. О порядке приближения функций многих переменных суммами Фурье-Якобы. Сообщение АН ГССР, 92, № 1. 1978წ. с. 37-40.

Т. Цинцадзе, Э.С. Топурия, Н.Д. Геловани . О потенциальных возможностях образования координационных связ ей в ларусане и фтивазиде. Известия АН Груз. Серия химическая . 2001წ. т. 27, №3-4. 213-215 .

ნ. გელოვანი, თ. ცინცაძე, ე. თოფურია. О потенциальных возможностях образования координационных связей в ларусане и фтивазиде. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის მაცნე. ქიმიის სერია. . 2001წ. ტომი 27. #3-4. თბილისი. .

Т. Буадзе. О предельном поведении проекционных оценок плотности распределения вероятностей . Сообщения Академии Наук Грузинской ССР . 1981წ. т.104, №3, 1981, 553-556.

ზ. ქვათაძე. О предельных теоремах для условно m-зависимых случайных величин . Сообщ. АН Грузии, т.150. № 1. IV, с. 29-32. 1993წ. .