სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26114 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

О. Тавдишвили. О характере отображения на сетчатках неподвижных пространственных объектов при бинокулярном зрении. Сообщения АН ГССР, Тбилиси. 1977წ. т. 85, №1,с. 61-63.

მ. სირაძე, Х. Дидидзе, И. Гоксадзе, М. Бекаури. О химических изменениях фосфолипидов в процессе мыловарения. Химический журнал Грузии. 2006წ. №5.

ა. დიდიძე, მ. სირაძე, ი. გოქსაძე, ნ. ბექაური. О химических изменениях фосфолипидов в процессе мыловарения. Химический журнал Грузии. 2006წ. №5, 570-571 ст..

К. Махашвили, Долидзе А.В., Долидзе В.А.. О химическом составе и загрязнениях сточных вод.. Georgian Engineering News. 2007წ. №4, cc. 80-82.

З. Сабашвили. О целесообразности использования в биотехнологиях парах перекиси водорода, водяного раствора морской соли и водяного раствора гидрокарбоната натрия (NaHCO3) плазмообразующей средой при генерировании неравновесной плазмы. საქართველოს საინჟინრო სიახლენი. 2017წ. N2(82) გვ. 138-141.

Г. Телиа, К. Аладашвили К. Шарвашидзе. О целесообразности формирования поездов с сортировочной горки на железнодорожных технических станциях. Научно-технический журнал «Транспорт», . 2012წ. №3-4 (47-48), 2012, ГТУ, г. Тбилиси, с. 11-12..

Н. Качахидзе. О числе неприводимых представлений симметрической группы. Труды ТГУ, Математика, Механика, Астрономия. 1986წ. 264, 31-41.

Н. Качахидзе. О числе неприводимых представлений симметрической группы. II. Труды ТГУ, Математика, Механика, Астрономия. 1989წ. 288, 46-59.

В. Чанкотадзе, Э.Абрамидзе. О численном решении нелинейных задач для гибких слоистых оболочек по уточненной теории. . Научно-Технический журнал “Строительство”, Тбилиси . 2010წ. №3(18),стр.37-42.

ე.აბრამიძე, ვ.ჭანკოტაძე. О численном решении нелинейных задач для гибких слоистых оболочек по уточненной теории.. Научно-Технический журнал “Строительство”, . 2010წ. №3(18), Тбилиси, стр.37-42.

მ. მენთეშაშვილი, D. Chokoraia. О численном решении граничной задачи для уравнений равновесия непологой сферической оболочки.. Georgian Electronic Scientific Journal: Computer Sciences and Telecommunications. 2005წ. Georgian Electronic Scientific Journal: Computer Sciences and Telecommunications, 3, 7, 2005, 62-68.

Мурман Кублашвили, Зураб Капанадзе, Тамара Квачадзе, Вахтанг Чанкотадзе. О численном решении задачи Дирихле в случае неизвестной разомкнутой граничной кривой. Проблемы механики, Международный научный журнал. 2005წ. 4(21), стр. 101-105.

მ. კუბლაშვილი, З. Ш. Капанадзе, В.В. Чанкотадзе, Т. Д. Квачадзе. О численном решении задачи Дирихле в случае неизвестной разомкнутой граничной кривой. ПРОБЛЕМЫ МЕХАНИКИ. Международный научный журнал . 2005წ. 4(21); с. 101-105;.

მ. კუბლაშვილი. О численном решении задачи для тонкого профиля в случае циркуляционного обтекания. Грузинский технический университет, труды. 2003წ. 3(449),ст. 42-45;.

Е. Абрамидзе, В.В.Чанкотадзе. О численном решении нелинейных задач для гибких слоистых оболочек по уточненной теории. нау.-тех. жур. Строителство,Тбилиси,. 2010წ. 3(18),2010,с.37-42.

რ. არველაძე. о энергетической политике грузии, . Энергия, . 2013წ. №3, .

V. Khocholava. Оn a communication channel model wth the exponential law of interfering factor distribution . GЕN, 2. 2003წ. 35-37.

V. Khocholava. Оn a model of information transmission through unreliable communication channel . Proceedings of the international scientific conference «Information Technologies . 2008წ. 134-137.

V. Khocholava. Оn Lebesgue constants of the Fourier-Laplace series . Trudy Cruz. Polytechn. Inst., Math. Analiz., 5(237). 1981წ. 29-34.

ვ. ხოჭოლავა, Mikadze I.S. Оn one model of queuing system . Trudy Gruz. Techn. univ., 446:7. 2002წ. 205-207.