სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26263 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

М. Тушишвили, Мачаидзе З.А. Цискаридзе К.Ш Дадешидзе В.В.. О расчете светофильтрующих систем с заданными спектральными характеристиками. Сообщения АН ГССР. 1982წ. 107,1.

Н. Кереселидзе, К. Щеретели, Р. Арвеладзе, Я.Биджамов. О режимах электрической сети АО "Теласи". სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი "ენერგია" . 2010წ. 1 (53) 12-14 გვ..

И. Биджамов Якир, Р. Арвеладзе, Н. Кереселидзе. О режимах электрической сети АО «Тэласи». . Науч.техн. жур. “Энергия”. 2010წ. Тбилиси. № 1(53), стр. 12-14. .

З. Пиранашвили, Р. Бакурадзе, Т. Сулаберидзе, Пиранашвили М.. О рекуррентном методе прогнозирования среднегодового речного стока. периодический научный журнал «Интелекти». 2006წ. №2 (25), стр.93-96 .

К. Авалишвили. О решении задачи маршрутизации втомобильных перевозок грузов на территории Груз.ССР . Сообщения АН ГССР . 1980წ. 97, №1 .

И. Бежуашвили, Р.Рухадзе. О решении первой основной трехмерной динамической задачи для геммитропной микрополярной среды методом Фурье. Georgian Engineering News. 2010წ. №2 (vol.54) 18-22.

რ. ქაცარავა, Д.Харадзе, Т.Картвелишвили, З.Гомурашвили. О роли третичного амина в поликонденсации активированных диэфиров с алифатическими диаминами.. Изв. АН Грузии, сер. хим., 19, 118-125. 1993წ. .

თ. მაღრაძე, Лагундаридзе Г.О., Мамацашвили З.А, . О санитарно-гигиенической надежности систем водаснабжения.. Научно-технический журнал «Строительство» . 2007წ. Тбилиси №3(6), c. 93-69..

ზ. ციხელაშვილი, Г.О.Лагундарадзе, Т.Б.Маградзе ., З.А. Мамацашвили. О санитарно-гигиенической надежности систем водоснабжения. ГТУ, научно-технический журнал “Стротельство ”, http://www.sheneba.ge , #3(6), 4 стр. Тбилиси. 2007წ. .

Л. Мдзинаришвили. О сателлитах и производных функторах на категории обобщенных спектров. . Труды Тбилисского матем. института. 1975წ. ,46 .

Л. Мдзинаришвили. О связи гомологических теорий Колмогорова и Стинрода., . ДАН СССР. 1972წ. 203 №3,.

С. Пагава, А.А.Бурчуладзе, С.В.Пагава, Г.И.Тогонидзе, М.В.Алания, П.Повинец, С.Усачев.. О связи солнечной и магнитной активности с вариациями радиоуглерода и космических лучей за 1900-1980 гг. . Труды ТГУ, Физика 12, Тбилиси, 1981 г., т. 226, ст. 78.. 1981წ. .

ზ. ქვათაძე, Манджгаладзе П.В. , Тариеладзе А.Н. О связи ЭМИ с деформациями в период Параванского землетрясения . Сообщ. АН ГССР, т. 135. № 2. с. 321-324. 1986წ. .

Манджгаладзе П.В., Кватадзе З.А., Тариеладзе А.Н. О связи ЭМИ с деформациями в период Параванского землетрясения . Сообщ. АН ГССР, т. 135. № 2. 321-324. 13წ. .

Манджгаладзе П.В., Тариеладзе А.Н, Кватадзе З.А.. О связи ЭМИ с деформациями в период Параванского землетрясения . Сообщ. АН ГССР, т. 135. № 2. с. 321-324.. 13წ. .

Манджгаладзе П. В., Тариеладзе А.Н. О связи ЭМИ с деформациями в период Параванского землетрясения. Сообщ. АН ГССР, т. 135. № 2. с. 321-324. 13წ. .

К. Квинихидзе, თ.ბაქანიძე, თ.პატარაია. О системе прогнозирования заболеваемости бруцеллезом в Грузинской ССР. Материалы II Республиканской конференции по применению математич. Методов в здравоохранени и медицине. Тбилиси, (0,3).. 1975წ. .

Г. Кучава, Е.М.Бакрадзе, М.А.Арабидзе, М.Г.Чигиташвили. О современном состояние мониторинга р.Куры за 2007-2008 гг.. Труды Технического Университета . 2011წ. #3(481), ст.12-18, Тбилиси.

М. Салуквадзе, К.Абдушелишвили, Л.Калдани. О содержании Кадастра лавин Закавказья и Дагестана. Тр. ВГИ. 1980წ. Вып.46, Ленинград, с.94-97.

А. Давитадзе. О спектральных песледовательностях с функторами, заданными на категориях обратных спектров и систем морфизмов пучков. Труды Математического Института им. А.М. Размадзе. 1983წ. T .LXXIV, გვ.20.