სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26296 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

მ. დარჩაშვილი. "ეროვნულ-დემოკრატიული პარტია ეროვნული ურთიერთობების შესახებ XX საუკუნის დასაწყისში". თბილისის იურდიულ-ფსიქოლოგიური ინსტიტუტი,. 2005წ. 11 გვერდი.

გ. გეგელია. "ეროვნულისა და ინტერნაციონალურის მიმართების შსახებ თანანმედროვე არქიტექტურაში '. მოხსენება ბაკურიანის სიმპოზიუმზე .. 1982წ. .

მ. დათუკიშვილი. "ეროვნულ–დემოკრატიული პარტიის პრესა უცხოეთში". საქ. ტექნ. უნ., ჟურნ."განათლება".. 2013წ. N1 /7/, გვ.106–111.

ნ. გამყრელიძე. "ველის თეორიის" დინამიკა ლექსიკური სისტემის ჭრილში. სტუ შრომების კრებული. 2014 წლის N 3 საგამომცემლო სახლი "ტექნიკური უნივერსიტეტი". 0წ. 2014 წლის N 3 გვ.64-67.

ე. ბაღიშვილი. "ზიანის მიყენებიდან წარმოშობილი ვალდებულებების მიმართ მოქმედი ძირითადი წესი და მისი გამონაკლისები რომის II რეგლამენტში ბალანსი განსაზღვრულობასა და მოქნილობას შორის". კრებული - სამოქალაქო სამართლის აქტუალური პრეობლემები. 2013წ. თბილისი.

მ. ბაძაღუა. "ზოგიერთი მოსაზრება საქართველოში კრიმინოლოგიის განვითარების კონცეპტუალურ საკითხებთან დაკავშირებით". საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, საუნივერსიტეტთაშორისო საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენციის „კრიმინოლოგიის განვითარების პერსპექტივები საქართველოში“ ჟურნალი. 2011წ. გვერდი 6, თბილისი.

ე. თევზაძე. "თბილისის გამწვანების პრობლემა _ გეგმები და რეალობა". საქართველოს სტრატეგიული განვიტარების ცენტრი . 2003წ. # 74.

ბ. მხეიძე, ბ. ზაუტაშვილი, ნ. ზაუტაშვილი. "თბილისის თერმების ქიმიური შედგენილობის ფორმირების ჰიდროგეოქიმიური თავისებურებანი" . სსიპ ჰ/გ და ს/გ ინსტიტუტი, შრომათა კრებული,. 2007წ. ტ. XVI.

ბ. ზაუტაშვილი, ნ. ზაუტაშვილი. "თბილისის თერმების ქიმიური შედგენილობის ფორმირების ჰიდროგეოქიმიური თავისებურებანი" . სსიპ ჰ/გ და ს/გ ინსტიტუტი, შრომათა კრებული. 2007წ. ტ. XVI.

ბ. ზაუტაშვილი, ბ. მხეიძე, ნ. ზაუტაშვილი. "თბილისის თერმების ქიმიური შედგენილობის ფორმირების ჰიდროგეოქიმიური თავისებურებანი". სსიპ ჰ/გ და ს/გ ინსტიტუტი, შრომათა კრებული . 2007წ. ტ. XVI.

ბ. ზაუტაშვილი, ბ. მხეიძე, ნ. ზაუტაშვილი, ი. ნანაძე. "თბილისის თერმული წყლების საბადოს ჰიდროგეოქიმიური ზონალობის თავისებურებანი". საუწყებათაშორისო სამეცნიერო შრომათა კრებული “არამედიკამენტური საშუალებების გამოყენების პრობლემები მედიცინაში”. 2007წ. გვ. 37 - 42.

ბ. მხეიძე, ბ. ზაუტაშვილი, ნ. ზაუტაშვილი, ი. ნანაძე. "თბილისის თერმული წყლების საბადოს ჰიდროგეოქიმიური ზონალობის თავისებურებანი" . საუწყებათაშორისო სამეცნიერო შრომათა კრებული “არამედიკამენტური საშუალებების გამოყენების პრობლემები მედიცინაში”. 2007წ. .

ე. თევზაძე. "თბილისის ისტორიულად ჩამოყალიბებული საცხოვრებელი განაშენიანების რეკონსტრუქციის პრობლემისათვის". სტატიების კრებული თემაზე . 1990წ. 66-69 გვ..

ე. ფანცხავა, თ.ჩხიკვაძე, ო. კიღურაძე. "თბოგენერატორების საცეცხლე მოწყობილობების უსაფრთხო მუშაობა". სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი "ენერგია".. 0წ. №3(59). 2011 წ. 63-68 გვ..

ე. თევზაძე, ვ.ვარდოსანიძე. "ინდექსები და ინდიკატორები _ ქვეყნისა და ქალაქების განვითარების მონიტორინგის ინსტრუმენტი. გამომცემლობა გეოპრინტი კავკასიის მაცნე (სპეციალური გამოცემა #3). 2004წ. (სპეციალური გამოცემა #3)გვ.126-129; ISSN 1512-0619.

ლ. გვაჯაია. "ინოვაციების სტრატეგიული მართვა საწარმოში". ჟ. "მედიცინისა და მენეჯმენტის თანამედროვე პრობლემები". 2015წ. #2, გვ.გვ.197-207.

ლ. გვაჯაია. "ინოვაციური ინფრასტრუქტურის თანამედროვე ორგანიზაციული ფორმები". ჟ. "სოციალური ეკონომიკა". 2014წ. #5, გვ.გვ.87-90.

ლ. გვაჯაია. "ინოვაციური პოლიტიკა". ჟ."სოციალური ეკონომიკა" . 2013წ. #3, 160-164.

ლ. გვაჯაია, გ. ნაჭყებია. "ინოვაციური პროექტების არსი და შეფასების კრიტერიუმები". ჟ. "ბიზნეს-ინჟინერინგი". 2016წ. #1-2, გვ.გვ. 7-10.

ლ. გვაჯაია. "ინოვაციური პროექტების რეალიზაციის მართვა". ბათუმის ნავიგაციის სასწავლო უნივერსიტეტის გამოცემა. 2015წ. გვ.გვ.145-148.