სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26175 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ბ. მხეიძე, ბ. ზაუტაშვილი, ნ. ზაუტაშვილი. "თბილისის თერმების ქიმიური შედგენილობის ფორმირების ჰიდროგეოქიმიური თავისებურებანი" . სსიპ ჰ/გ და ს/გ ინსტიტუტი, შრომათა კრებული,. 2007წ. ტ. XVI.

ბ. ზაუტაშვილი, ნ. ზაუტაშვილი. "თბილისის თერმების ქიმიური შედგენილობის ფორმირების ჰიდროგეოქიმიური თავისებურებანი" . სსიპ ჰ/გ და ს/გ ინსტიტუტი, შრომათა კრებული. 2007წ. ტ. XVI.

ბ. ზაუტაშვილი, ბ. მხეიძე, ნ. ზაუტაშვილი. "თბილისის თერმების ქიმიური შედგენილობის ფორმირების ჰიდროგეოქიმიური თავისებურებანი". სსიპ ჰ/გ და ს/გ ინსტიტუტი, შრომათა კრებული . 2007წ. ტ. XVI.

ბ. ზაუტაშვილი, ბ. მხეიძე, ნ. ზაუტაშვილი, ი. ნანაძე. "თბილისის თერმული წყლების საბადოს ჰიდროგეოქიმიური ზონალობის თავისებურებანი". საუწყებათაშორისო სამეცნიერო შრომათა კრებული “არამედიკამენტური საშუალებების გამოყენების პრობლემები მედიცინაში”. 2007წ. გვ. 37 - 42.

ბ. მხეიძე, ბ. ზაუტაშვილი, ნ. ზაუტაშვილი, ი. ნანაძე. "თბილისის თერმული წყლების საბადოს ჰიდროგეოქიმიური ზონალობის თავისებურებანი" . საუწყებათაშორისო სამეცნიერო შრომათა კრებული “არამედიკამენტური საშუალებების გამოყენების პრობლემები მედიცინაში”. 2007წ. .

ე. თევზაძე. "თბილისის ისტორიულად ჩამოყალიბებული საცხოვრებელი განაშენიანების რეკონსტრუქციის პრობლემისათვის". სტატიების კრებული თემაზე . 1990წ. 66-69 გვ..

ე. ფანცხავა, თ.ჩხიკვაძე, ო. კიღურაძე. "თბოგენერატორების საცეცხლე მოწყობილობების უსაფრთხო მუშაობა". სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი "ენერგია".. 0წ. №3(59). 2011 წ. 63-68 გვ..

ე. თევზაძე, ვ.ვარდოსანიძე. "ინდექსები და ინდიკატორები _ ქვეყნისა და ქალაქების განვითარების მონიტორინგის ინსტრუმენტი. გამომცემლობა გეოპრინტი კავკასიის მაცნე (სპეციალური გამოცემა #3). 2004წ. (სპეციალური გამოცემა #3)გვ.126-129; ISSN 1512-0619.

ლ. გვაჯაია. "ინოვაციების სტრატეგიული მართვა საწარმოში". ჟ. "მედიცინისა და მენეჯმენტის თანამედროვე პრობლემები". 2015წ. #2, გვ.გვ.197-207.

ლ. გვაჯაია. "ინოვაციური ინფრასტრუქტურის თანამედროვე ორგანიზაციული ფორმები". ჟ. "სოციალური ეკონომიკა". 2014წ. #5, გვ.გვ.87-90.

ლ. გვაჯაია. "ინოვაციური პოლიტიკა". ჟ."სოციალური ეკონომიკა" . 2013წ. #3, 160-164.

ლ. გვაჯაია, გ. ნაჭყებია. "ინოვაციური პროექტების არსი და შეფასების კრიტერიუმები". ჟ. "ბიზნეს-ინჟინერინგი". 2016წ. #1-2, გვ.გვ. 7-10.

ლ. გვაჯაია. "ინოვაციური პროექტების რეალიზაციის მართვა". ბათუმის ნავიგაციის სასწავლო უნივერსიტეტის გამოცემა. 2015წ. გვ.გვ.145-148.

ლ. გვაჯაია, ჯ. კვინიკაძე. "ინოვაციური პროცესების განვითარება - ქვეყნის ეკონომიკის განვითარების საფუველი.". ბიზნესის მეცნიერებათა აკადემია, ჟ. "მოამბე". 2016წ. #24, გვ.გვ.9-13.

ნ. ხაზარაძე. "იოანე ნათლისმცემელი და საქართველო". ქართველოლოგიური კონგრესის მასალები I, საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის გამომცემლობა. 2015წ. 166-167.

გ. გეგელია. "ისტორიულად ჩამოყალიბებული ქალაქებში ძველი და თანამედროვე განაშენიანების ურთიერტკავსირის საკითხები". სპი სამეცნიერო– ტენიკური კონფერენციის მასალები. 1974წ. .

ნ. ლომიძე. "კავკასიის უსაფრთხოების პრობლემები" (რეგიონალურ და გლობალურ ჭრილში). სტუ–ს ბიზნეს–ინჯინერინგის ფაკულტეტის სოციალურ მეცნიერებათა დეპარტამენტის საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მასალები "მსოფლიო ახალი წესრიგი და კავკასია". 2009წ. გვ.93-96.

ბ. მხეიძე, ბ. ზაუტაშვილი, თ. პიტავა. "კავკასიის ჰიდროგეოლოგიური დარაიონება და ჰიდროგეოქიმიური ზონალობა" . სსიპ ჰ/გ და ს/გ ინსტიტუტი, შრ. კრებული . 2009წ. ტ. XVII.

ბ. ზაუტაშვილი, ბ. მხეიძე, თ. პიტავა. "კავკასიის ჰიდროგეოლოგიური დარაიონება და ჰიდროგეოქიმიური ზონალობა". სსიპ ჰ/გ და ს/გ ინსტიტუტი, შრ. კრებული. 2009წ. ტ. XVII.

ნ. ხუნაშვილი. "კანონიერების პრინციპის უზრუნველყოფისათვის სამოქალაქო პროცესში ". ჟურნალი "მართლმსაჯულება და კანონი". 2013წ. თბილისი.