სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26296 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

მ. მენთეშაშვილი, D. Chokoraia. О численном решении граничной задачи для уравнений равновесия непологой сферической оболочки.. Georgian Electronic Scientific Journal: Computer Sciences and Telecommunications. 2005წ. Georgian Electronic Scientific Journal: Computer Sciences and Telecommunications, 3, 7, 2005, 62-68.

Мурман Кублашвили, Зураб Капанадзе, Тамара Квачадзе, Вахтанг Чанкотадзе. О численном решении задачи Дирихле в случае неизвестной разомкнутой граничной кривой. Проблемы механики, Международный научный журнал. 2005წ. 4(21), стр. 101-105.

მ. კუბლაშვილი, З. Ш. Капанадзе, В.В. Чанкотадзе, Т. Д. Квачадзе. О численном решении задачи Дирихле в случае неизвестной разомкнутой граничной кривой. ПРОБЛЕМЫ МЕХАНИКИ. Международный научный журнал . 2005წ. 4(21); с. 101-105;.

მ. კუბლაშვილი. О численном решении задачи для тонкого профиля в случае циркуляционного обтекания. Грузинский технический университет, труды. 2003წ. 3(449),ст. 42-45;.

Е. Абрамидзе, В.В.Чанкотадзе. О численном решении нелинейных задач для гибких слоистых оболочек по уточненной теории. нау.-тех. жур. Строителство,Тбилиси,. 2010წ. 3(18),2010,с.37-42.

რ. არველაძე. о энергетической политике грузии, . Энергия, . 2013წ. №3, .

V. Khocholava. Оn a communication channel model wth the exponential law of interfering factor distribution . GЕN, 2. 2003წ. 35-37.

V. Khocholava. Оn a model of information transmission through unreliable communication channel . Proceedings of the international scientific conference «Information Technologies . 2008წ. 134-137.

V. Khocholava. Оn Lebesgue constants of the Fourier-Laplace series . Trudy Cruz. Polytechn. Inst., Math. Analiz., 5(237). 1981წ. 29-34.

ვ. ხოჭოლავა, Mikadze I.S. Оn one model of queuing system . Trudy Gruz. Techn. univ., 446:7. 2002წ. 205-207.

V. Khocholava, Mikadze I.S. Оn one model of service process in busy period . Trudy Gruz. Techn. univ. 451:1 . 2004წ. 155-160 .

V. Khocholava. Оn the absence of localization for summability by the method of Fourier-Laplace series in the class of Nikolsky Soobshch . Akad. Nauk Gruz. SSR, 93 . 1979წ. 33-36 .

V. Khocholava, Mikadze I.S. Оn the model of a queuing system. GЕN, 4 . 2002წ. 47-52.

V. Khocholava. Оn the strong summability of Fourier-Laplace series in the class of functions . . Soobshch. Akad. Nauk Gruz. SSR, 97:3 . 1980წ. 573-576.

Н. Хомерики. Об абсолютной сходимости двойных тригонометрических рядов.. Труды Грузинского Политехнического Института. 1971წ. №5 (145), Тбилиси, 13-16..

И. Схиртладзе. Об абсолютной сходимости и суммируемости простых и кратных рядов Фурье-Уолша. Сообщения АН ГССР. 1973წ. Т.64, #2, стр.73-76.

И. Схиртладзе. Об абсолютной сходимости и суммируемости рядов Фурье-Уолша. Сообщения АН ГССР. 1973წ. Т.69, #1, стр.73-76.

С. Карипидиси-Карибови, Барбакадзе П.. Об автоkолебаниях в системе Г-Д с генераторами последовательного возбуждения. ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა.ISSN 1512-3537. 2008წ. #2(10), 2008. გვ. 18-29.

ტ. მეგრელიშვილი. Об автобиографизме символистов. Georgian Academy of Education Sciences/ Stction of Theory and History of Pedagogic. Works 2, თბილისი.. 2001წ. გ.31-33.

რ. სვანიძე, К. Местиашвили , М. Чхаидзе . Об автоматизации вычислении энергетических спектров линейных сигналов в цифровых волокно-оптических системах передачи (ЦВОСП). Georgian Engineering News. 2009წ. .