სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26277 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

V. Khocholava, Mikadze I.S. Оn one model of service process in busy period . Trudy Gruz. Techn. univ. 451:1 . 2004წ. 155-160 .

V. Khocholava. Оn the absence of localization for summability by the method of Fourier-Laplace series in the class of Nikolsky Soobshch . Akad. Nauk Gruz. SSR, 93 . 1979წ. 33-36 .

V. Khocholava, Mikadze I.S. Оn the model of a queuing system. GЕN, 4 . 2002წ. 47-52.

V. Khocholava. Оn the strong summability of Fourier-Laplace series in the class of functions . . Soobshch. Akad. Nauk Gruz. SSR, 97:3 . 1980წ. 573-576.

Н. Хомерики. Об абсолютной сходимости двойных тригонометрических рядов.. Труды Грузинского Политехнического Института. 1971წ. №5 (145), Тбилиси, 13-16..

И. Схиртладзе. Об абсолютной сходимости и суммируемости простых и кратных рядов Фурье-Уолша. Сообщения АН ГССР. 1973წ. Т.64, #2, стр.73-76.

И. Схиртладзе. Об абсолютной сходимости и суммируемости рядов Фурье-Уолша. Сообщения АН ГССР. 1973წ. Т.69, #1, стр.73-76.

С. Карипидиси-Карибови, Барбакадзе П.. Об автоkолебаниях в системе Г-Д с генераторами последовательного возбуждения. ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა.ISSN 1512-3537. 2008წ. #2(10), 2008. გვ. 18-29.

ტ. მეგრელიშვილი. Об автобиографизме символистов. Georgian Academy of Education Sciences/ Stction of Theory and History of Pedagogic. Works 2, თბილისი.. 2001წ. გ.31-33.

რ. სვანიძე, К. Местиашвили , М. Чхаидзе . Об автоматизации вычислении энергетических спектров линейных сигналов в цифровых волокно-оптических системах передачи (ЦВОСП). Georgian Engineering News. 2009წ. .

მ. ჩხაიძე, Местиашвили К.В., Сванидзе Р.Г.. Об автоматизации вычислений энергетических спектров линейных сигналов в цифровых волоконно-оптических системах передачи. Georgian Engineering News. 2009წ. №4, с. 22-25.

Местиашвили К.В., Сванидзе Р.Г., Чхаидзе М.Т.. Об автоматизации вычислений энергетических спектров линейных сигналов в цифровых волоконно-оптических системах передачи. Georgian Engineering News. 2009წ. №4, с. 22-25..

П. Ченчадзе, ო. ყლატეიშვილი, გ. ცუცქირიძე. Об актуальности повышения когкурентоспособности пассажирских перевозок на Грузинской железной дороге . научно-технический журнал «Транспорт». 2015წ. №3-4, 2015, стр. 28-31..

Г. Нарешелашвили, О. Габедава. Об алгоритме принятия решений в технических системах управления. Грузинский Технический Университет,Научные труды,Тбилиси. 2001წ. №4(437).

Р. Бицадзе. Об ассимптотическом поведении решений системы дифференциальных урав¬не¬ний с запаздывающим аргументом второго порядка.. Научные труды ГПИ. 1995წ. № 3 (408), 22-25..

ხ. ხატიური, ციხელაშვილი ზ. , ვერულავა გ., ზაკუტაშვილი გ.. Об выбаре рациональной системы водного хозяйства промишленного предприятия. სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი “GEORGIAN ENGINERING NEVS”. 2009წ. 3.

ნ. მაისურაძე, О.И. Микадзе, И.Г. Нахуцришвили, Н.И. Майсурадзе, Г.О. Микадзе. Об изменениях эффеkтивной площади диффузии при высокотемпературном окислении Cr2O3-формирующих сплавов.. Известия НАН Грузии, серия химическая. . 2009წ. 35, №1, 2009,с. 39-42..

И. Нахуцришвили, Г.Микадэе, Н.Майсурадзе. Об изменениях эффективной площади диффузии Al2O3 формирующих сплавов. Известия НАН Грузии, сер.хим.. 2009წ. т.35, 4, 464-467.

И. Нахуцришвили, Г.Микадзе, О.Микадзе. Об изменениях эффективной площади диффузии Cr2O3 формирующих сплавов. Известия НАН Грузии, сер.хим.. 2009წ. т.35, 1, 39-41.

ნ. მაისურაძე, О.И. Микадзе, И.Г. Нахуцришвили, Г.О. Микадзе, Н.И. Майсурадзе. Об изменениях эффективной площади диффузии при высокотемпературном окислении Al2O3-форми¬ру¬ющих сплавов.. Известия НАН Грузии, серия химическая. . 2009წ. 35, №4, 2009, с. 464-466..