სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26243 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ხ. ხატიური, ციხელაშვილი ზ. , ვერულავა გ., ზაკუტაშვილი გ.. Об выбаре рациональной системы водного хозяйства промишленного предприятия. სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი “GEORGIAN ENGINERING NEVS”. 2009წ. 3.

ნ. მაისურაძე, О.И. Микадзе, И.Г. Нахуцришвили, Н.И. Майсурадзе, Г.О. Микадзе. Об изменениях эффеkтивной площади диффузии при высокотемпературном окислении Cr2O3-формирующих сплавов.. Известия НАН Грузии, серия химическая. . 2009წ. 35, №1, 2009,с. 39-42..

И. Нахуцришвили, Г.Микадэе, Н.Майсурадзе. Об изменениях эффективной площади диффузии Al2O3 формирующих сплавов. Известия НАН Грузии, сер.хим.. 2009წ. т.35, 4, 464-467.

И. Нахуцришвили, Г.Микадзе, О.Микадзе. Об изменениях эффективной площади диффузии Cr2O3 формирующих сплавов. Известия НАН Грузии, сер.хим.. 2009წ. т.35, 1, 39-41.

ნ. მაისურაძე, О.И. Микадзе, И.Г. Нахуцришвили, Г.О. Микадзе, Н.И. Майсурадзе. Об изменениях эффективной площади диффузии при высокотемпературном окислении Al2O3-форми¬ру¬ющих сплавов.. Известия НАН Грузии, серия химическая. . 2009წ. 35, №4, 2009, с. 464-466..

ო. ისაკის ძე მიქაძე, И.Нахуцришвили, Н.Майсурадзе, Г.Микадзе. Об изменениях эффективной площади диффузии при высокотемпературном окислении Al2O3––формирующих сплавов . Известия НАН Грузии, Серия Химическая,35,№4. 2009წ. .

ო. ისაკის ძე მიქაძე, И.Нахуцришвили, Н.Майсурадзе, Г.Микадзе. Об изменениях эффективной площади диффузии при высокотемпературном окислении Cr2O3––формирующих сплавов. Известия НАН Грузии, Серия Химическая, 35,№1. 2009წ. .

ს. გველესიანი. Об изоморфизме и распаде твердых растворов в силикатах. ალ. ჯანელიძის სახ. გეოლ. ინსტიტუტი, შრომათა კრებული მიძღვნილი გ. ძოწენიძის 90 წლისთავისადმი. 2002წ. 978-9941-406-51-5.

ა. მგელაძე. Об изучении структуры организационной системы с помощью метода вычисления оценок. Georgian Electronic Scientific Journal, Computer science and Telecommunications. 2009წ. #1 (18), p. 8.

М. Тушишвили, Г.С.Рамишвили. Об индивидуальной природе темпа речи. Мецниереба, Автоматическое управление. 1973წ. .

Т. Мчедлишвили, Вашаломидзе А.Ю., Чхаидзе Г.А.. Об использовании критерия Борджиорно для исследования областей параметрической устойчивости нестационарных динамических систем. Международный научный журнал "Проблемы механики". 2002წ. 4(9),с.66-70.

К. კვინიხიძე. Об использовании понятия концепт-объект . ssip arCil eliaSvilis marTvis sistemebis institutis SromaTa krebuli, Tbilisi,.. 2007წ. N 11, (212-218 ).

З. Пиранашвили, Чубабрия Д.М. и др.. Об использовании рекуррентного метода прогноза случайных процессов в управлении технических рессурсов машин. Сборник докладов 3-ей республиканской научно-технической конференции «Сварка в народном хозяйстве Грузии». 1991წ. стр.48-56 .

ზ. ციხელაშვილი, Х.Н.Хатиури, Г.Г.Закуташвили. Об исследование эффективности АСУВ на основе экспертных оценок. Ж. "Georgian Engineering News" http://www.mmc.net.ge/grn. 2009წ. № 1(49) Тбилиси, 4 стр.

Т. Мчедлишвили, Вашаломидзе А.Ю., Мчедлишвили Т.Т., Баламцарашвили З.Г. Об исследовании параметрической устойчивости нестационарных динамических систем.. труды ГТУ . 2005წ. № 2(456), с. 64-70..

ხ. ხატიური, ვერულავა გ., ზ. ციხელაშვილი. Об исследовании эффективности асув на основе экспертных оценок. “GEORGIAN ENGINERING NEVS” (ISS 1512-0287). 2009წ. #3, .

А. Давитадзе. Об обобщенной группе когомологий Гротендика. Сообщения АН ГССР. 1980წ. 99, № 3, 4.

Г. Мурджикнели, მოდებაძე ი., გონდაური ე.. Об обработке ин- формации контро- ля и управления региональной энер- госистемы. Georgian Engineering News . 2006წ. #3..

И. Модебадзе, Г. Мурджикнели, Н. Модебадзе, Э. Гондаури. Об обработке информации контроля и управления региональной электросистемой. Georgian Engineering News . 2006წ. 3, 6с.

გ. ყიფიანი, Кахая К. В.. Об одной обратной задаче изгиба пластинки переменной жесткости. Georgian Engineering News, (ISSN 1512-0287). 2006წ. №3. გვ. 35-38 ISSN 1512-0287 .