სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26296 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

მ. ჩხაიძე, Местиашвили К.В., Сванидзе Р.Г.. Об автоматизации вычислений энергетических спектров линейных сигналов в цифровых волоконно-оптических системах передачи. Georgian Engineering News. 2009წ. №4, с. 22-25.

Местиашвили К.В., Сванидзе Р.Г., Чхаидзе М.Т.. Об автоматизации вычислений энергетических спектров линейных сигналов в цифровых волоконно-оптических системах передачи. Georgian Engineering News. 2009წ. №4, с. 22-25..

П. Ченчадзе, ო. ყლატეიშვილი, გ. ცუცქირიძე. Об актуальности повышения когкурентоспособности пассажирских перевозок на Грузинской железной дороге . научно-технический журнал «Транспорт». 2015წ. №3-4, 2015, стр. 28-31..

Г. Нарешелашвили, О. Габедава. Об алгоритме принятия решений в технических системах управления. Грузинский Технический Университет,Научные труды,Тбилиси. 2001წ. №4(437).

Р. Бицадзе. Об ассимптотическом поведении решений системы дифференциальных урав¬не¬ний с запаздывающим аргументом второго порядка.. Научные труды ГПИ. 1995წ. № 3 (408), 22-25..

ხ. ხატიური, ციხელაშვილი ზ. , ვერულავა გ., ზაკუტაშვილი გ.. Об выбаре рациональной системы водного хозяйства промишленного предприятия. სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი “GEORGIAN ENGINERING NEVS”. 2009წ. 3.

ნ. მაისურაძე, О.И. Микадзе, И.Г. Нахуцришвили, Н.И. Майсурадзе, Г.О. Микадзе. Об изменениях эффеkтивной площади диффузии при высокотемпературном окислении Cr2O3-формирующих сплавов.. Известия НАН Грузии, серия химическая. . 2009წ. 35, №1, 2009,с. 39-42..

И. Нахуцришвили, Г.Микадэе, Н.Майсурадзе. Об изменениях эффективной площади диффузии Al2O3 формирующих сплавов. Известия НАН Грузии, сер.хим.. 2009წ. т.35, 4, 464-467.

И. Нахуцришвили, Г.Микадзе, О.Микадзе. Об изменениях эффективной площади диффузии Cr2O3 формирующих сплавов. Известия НАН Грузии, сер.хим.. 2009წ. т.35, 1, 39-41.

ნ. მაისურაძე, О.И. Микадзе, И.Г. Нахуцришвили, Г.О. Микадзе, Н.И. Майсурадзе. Об изменениях эффективной площади диффузии при высокотемпературном окислении Al2O3-форми¬ру¬ющих сплавов.. Известия НАН Грузии, серия химическая. . 2009წ. 35, №4, 2009, с. 464-466..

ო. ისაკის ძე მიქაძე, И.Нахуцришвили, Н.Майсурадзе, Г.Микадзе. Об изменениях эффективной площади диффузии при высокотемпературном окислении Al2O3––формирующих сплавов . Известия НАН Грузии, Серия Химическая,35,№4. 2009წ. .

ო. ისაკის ძე მიქაძე, И.Нахуцришвили, Н.Майсурадзе, Г.Микадзе. Об изменениях эффективной площади диффузии при высокотемпературном окислении Cr2O3––формирующих сплавов. Известия НАН Грузии, Серия Химическая, 35,№1. 2009წ. .

ს. გველესიანი. Об изоморфизме и распаде твердых растворов в силикатах. ალ. ჯანელიძის სახ. გეოლ. ინსტიტუტი, შრომათა კრებული მიძღვნილი გ. ძოწენიძის 90 წლისთავისადმი. 2002წ. 978-9941-406-51-5.

ა. მგელაძე. Об изучении структуры организационной системы с помощью метода вычисления оценок. Georgian Electronic Scientific Journal, Computer science and Telecommunications. 2009წ. #1 (18), p. 8.

М. Тушишвили, Г.С.Рамишвили. Об индивидуальной природе темпа речи. Мецниереба, Автоматическое управление. 1973წ. .

Т. Мчедлишвили, Вашаломидзе А.Ю., Чхаидзе Г.А.. Об использовании критерия Борджиорно для исследования областей параметрической устойчивости нестационарных динамических систем. Международный научный журнал "Проблемы механики". 2002წ. 4(9),с.66-70.

К. კვინიხიძე. Об использовании понятия концепт-объект . ssip arCil eliaSvilis marTvis sistemebis institutis SromaTa krebuli, Tbilisi,.. 2007წ. N 11, (212-218 ).

З. Пиранашвили, Чубабрия Д.М. и др.. Об использовании рекуррентного метода прогноза случайных процессов в управлении технических рессурсов машин. Сборник докладов 3-ей республиканской научно-технической конференции «Сварка в народном хозяйстве Грузии». 1991წ. стр.48-56 .

ზ. ციხელაშვილი, Х.Н.Хатиури, Г.Г.Закуташвили. Об исследование эффективности АСУВ на основе экспертных оценок. Ж. "Georgian Engineering News" http://www.mmc.net.ge/grn. 2009წ. № 1(49) Тбилиси, 4 стр.

Т. Мчедлишвили, Вашаломидзе А.Ю., Мчедлишвили Т.Т., Баламцарашвили З.Г. Об исследовании параметрической устойчивости нестационарных динамических систем.. труды ГТУ . 2005წ. № 2(456), с. 64-70..