სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26198 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

დ. გორგიძე, И.В. Буркова, В.О. Бурджанадзе. Об одной частной задаче математического моделирования элемента системы управления. Georgian Engineering News №2, . 2006წ. .

გ. ფიფია. Об одном классе Фейнмановских интегралов. . საქართველოს სსრ მეცნიერებათა აკადემიის მოამბე. 106, № 2, მაისი 1982წ. . 1982წ. .

В. Гогичаишвили. Об одном приближенном методе определения трехмерной модели электрического поля и его применение в расчете емкостных характеристик транзистора. Сообщения АН Грузий. 1988წ. 130, №1, стр.157-159.

შ. ლობჟანიძე, Кохия Т. В.. Об одном алгоритме выбора оптимального состава агрегатов. Из-во "Сабчота Сакартвело". 1983წ. .

Р. Самхарадзе. Об одном алгоритме многокритериального управления ЭС ГССР. Сборник научных трудов: Математические методы и измерительно-вычислительные средства обработки изображений.. 1987წ. Тбилиси, Сабчота Сакартвело, 8 стр..

Г. Нарешелашвили. Об одном алгоритме планирования в гибких производственных системах. Научные труды ГПИ. 1988წ. №8(337),Тбилиси.

Ш. Лобжанидзе. Об одном алгоритме регулирования шага в оптимизационных процедурах. საქართველოს სსრ მეცნიერებათა აკადემიის მოამბე. 1970წ. 58, #2, 4 გვ..

В. Майсурадзе. Об одном аналитическом методе нахождения решения многокритериальных задач. ა.ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომების კრებული . 2008წ. №12,გვ.22-30.

Р. Бицадзе. Об одном варианте начально-характеристической задачи для одного уравнения нели-нейных колебаний.. Сборник трудов Национального института педагогических наук Сазриси (Мысль), . 2005წ. № 15, 107-110..

მ. მენთეშაშვილი. ОБ ОДНОМ ВАРИАНТЕ НЕЛОКАЛЬНОЙ ЗАДАЧИ ДЛЯ КВАЗИЛИНЕЙНОГО ГИПЕРБОЛИЧЕСКОГО УРАВНЕНИЯ. კომპიუტერული მეცნიერებანი და ტელეკომუნიკაციები . 2011წ. No.3(32) .

მ. მენთეშაშვილი. ОБ ОДНОМ ВАРИАНТЕ НЕЛОКАЛЬНОЙ ЗАДАЧИ ДЛЯ КВАЗИЛИНЕЙНОГО ГИПЕРБОЛИЧЕСКОГО УРАВНЕНИЯ. Computer Sciences and Telecommunications . 2011წ. 2011, No.3(32), p.35-38.

З. Саникидзе. Об одном варианте осесимметричной деформации гибких оболочек вращения. Периодический научный журнал "Интеллект". 2006წ. 2, 25, с. 20-22.

Е. Абрамидзе, ზაზა სანიკიძე. Об одном варианте осесимметричной деформации гибких оболочек вращения. Периодический научний журнал Интелект. 2006წ. 2,25,2006с.20-22.

Р. Бицадзе. Об одном варианте характеристической задачи Гурса для одного класса уравнений нелинейных колебаний. Доклады расширенных заседаний семинара ИПМ ТГУ . 1989წ. 4, № 1, 11-14..

Р. Бицадзе. Об одном варианте характеристической задачи для одного уравнения нелинейных колебаний.. Сборник трудов Нацио¬наль¬ного института педа¬гогических наук. 2004წ. № 13, 93-96.

ზ. გასიტაშვილი, ი. აბულაძე, ვ. წვერავა. Об одном вопросе четко сформированного технического задания как необходимого элемента решения транспортной проблемы крупных городов Грузии. ქართული ელექტრონული სამეცნიერო ჟურნალი N 3 (20). 2009წ. .

И. Абуладзе, З. Гаситашвили, В. Цверава. Об одном вопросе четко сформированного технического задания как необходимого элемента решения транспортной проблемы крупных городов Грузии. ქართული ელექტრონული სამეცნიერო ჟურნალები. 2009წ. #3(20), გვ. 138-142, ISSN 1512-1232.

თ. ყიფიანი. Об одном классе дифференцируемых функции многих переменных. Труды ГПИ им.В.И. Ленина № 5(237). 1981წ. с. 19-23.

Г. Тодуа. Об одном классе симметрических пространств. Сообщения АН ГССР. 1989წ. т.134, №3, 25-28 с..

. Об одном классе симметрических пространств. Сообщения АН ГССР. 1989წ. т.134, №3, 25-28 с..