სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26230 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

М. Гугешидзе, Д Еристави, Н Бибилури. Обеззараживания питьевой воды от последствий антропогенных и стихийных бедствий методом нано- технологии.” . Nano Studies, Georgia. 2014წ. ISSN 1987-8826 N 9.ст 167-168.

A. Sharvashidze, А.Какабадзе Б. Дидебашвили. Обеспечение безопасности движения грузовых поездов на железной дороге в горных услоиях испрравной работой тормозной системы подвижного состава (на английском язике). Проблеми механики (Международный журнал) ISSN 1512-0740 . 2013წ. № 2(51) / 2013. с. 73-76..

В. Балавадзе, პ. კონიაშვილი. обеспечение безопасности зданий сооружений методами строительного и неразрушаюшего контроля. международный наушный журнал "проблемы механики" №2(23). 2006წ. №2(23).

А. Цакадзе, ქონიაშვილი ქ., ბალავაძე ლუკა. Обеспечение безопасности зданий-сооружений методами строительного и неразрушающего контроля. მექანიკის პრობლემები. 2006წ. №2(23), 5 გვ. .

ა. წაქაძე, П.О. Кониашвили, Л.Н. Балавадзе. Обеспечение безопасности зданий-сооружений методами строительного и неразрушающего контроля. международный научный журнал "Проблемы механики" . 2006წ. №2(23), ст. 101-105.

В. Вачарадзе. Обеспечение условий контактности при расчёте балочных фундаментов. Georgian Engineering News (GEN). 2012წ. #3, с.3.

შ. ნაჭყებია. Обеспечение устойчивой работы маломошной ГЭС, подключенной к энергосистеме. Труды ГТУ. 2004წ. 4 (454); лист 6.

И. Хомерики, Ш.Ш.Начкебия, М.Е.Рухвадзе. Обеспечение устойчивой работы маломощной ГЭС, подключенной к энергосистеме. Грузинский технический университет. Научные труды № 4 (454). Тбилиси. 2004წ. .

Т. Буркадзе, Беридзе Дж.. Обзор беспроводных сетей стандартов IEEE 802.11 и IEEE 802.16 с целью внедрения их в Грузии. სტუ-ს შრომები. 2008წ. #1, 2008, გვ. 21-24.

И. Коколашвили, Г.Тлашадзе. Обзор жизни (экология) иноцерамов. "საქართველოს ნავთობი და გაზი". 2005წ. №15, с.33-35.

ზ. გასიტაშვილი, З. Микадзе, М. Тевдорадзе, М. Хартишвили. Обзор инновационной политики и национальных инновационных систем ведущих стран мира. აკადემიკოს ი. ფრანგიშვილისადმი საბადების 85 წლისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ,,საინფორმაციო და კომპიუტერული ტექნოლოგიები, მოდელირება, მართვა“ - შრომები (3-5 ნოემბერი) საგამომცემლო სახლი ,,ტექნიკური უნივერსიტეტი“. . 2016წ. .

М. Тушишвили, Дадешидзе В.В.. Обзор методов математического моделирования оптических элементов с заданными спектральными характеристиками. Сборник статей ГПИ им.В.И.Ленина «Приминение мат. методов и вычислит. тех. в управлении» . 1983წ. .

გ. მურჯიკნელი. Обзор методов циф- рового кодирования ТВ цветных сигналов. სტუ. 1976წ. 7(189).

А. Робиташвили. Обзор систем телекоммуникации на базе АТМ. Georgian enginering news. 2007წ. №4.

თ. შაქარაშვილი, Бекаури Н.Г., Шуйкин Н.И. Облагораживание моторного свойства высокомоле-кулярных н. алканов и их реакции каталитической циклизации . Труды института Химии им. Меликишвили АН ГССР, т. 15. 1960წ. .

ნ. ტყემალაძე. Обновление значений параметров объекта. Материалы НаучныхСеминаров. 1967წ. Том 7, выпуск I , Тбилиси.

И. Нахуцришвили, О.Микадзе. Обобщение логарифмического закона Эванса. Georgian Engineering News. 2010წ. N3, 14-16.

ო. ისაკის ძე მიქაძე. Обобщение логарифмического закона Эванса. GEN. №3. 2010წ. .

ქ. ვეზირიშვილი-ნოზაძე. Обобщение результатов опыта эксплуатации тепловых насосов для тепло- и хладоснабжения технологических и комфортных систем. Тбилиси. Сб. трудов Института систем Управления АН Грузии.. 2002წ. Сб. трудов №6. с.93-96.

И. Джавахишвили. Обобщение ускорения сходимости процесса обучения распознования образов. Сообщения Академии Наук ГССР. 1975წ. №3 80.