სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26263 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

И. Хомерики, Ш.Ш.Начкебия, М.Е.Рухвадзе. Обеспечение устойчивой работы маломощной ГЭС, подключенной к энергосистеме. Грузинский технический университет. Научные труды № 4 (454). Тбилиси. 2004წ. .

Т. Буркадзе, Беридзе Дж.. Обзор беспроводных сетей стандартов IEEE 802.11 и IEEE 802.16 с целью внедрения их в Грузии. სტუ-ს შრომები. 2008წ. #1, 2008, გვ. 21-24.

И. Коколашвили, Г.Тлашадзе. Обзор жизни (экология) иноцерамов. "საქართველოს ნავთობი და გაზი". 2005წ. №15, с.33-35.

ზ. გასიტაშვილი, З. Микадзе, М. Тевдорадзе, М. Хартишвили. Обзор инновационной политики и национальных инновационных систем ведущих стран мира. აკადემიკოს ი. ფრანგიშვილისადმი საბადების 85 წლისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ,,საინფორმაციო და კომპიუტერული ტექნოლოგიები, მოდელირება, მართვა“ - შრომები (3-5 ნოემბერი) საგამომცემლო სახლი ,,ტექნიკური უნივერსიტეტი“. . 2016წ. .

М. Тушишвили, Дадешидзе В.В.. Обзор методов математического моделирования оптических элементов с заданными спектральными характеристиками. Сборник статей ГПИ им.В.И.Ленина «Приминение мат. методов и вычислит. тех. в управлении» . 1983წ. .

გ. მურჯიკნელი. Обзор методов циф- рового кодирования ТВ цветных сигналов. სტუ. 1976წ. 7(189).

А. Робиташвили. Обзор систем телекоммуникации на базе АТМ. Georgian enginering news. 2007წ. №4.

თ. შაქარაშვილი, Бекаури Н.Г., Шуйкин Н.И. Облагораживание моторного свойства высокомоле-кулярных н. алканов и их реакции каталитической циклизации . Труды института Химии им. Меликишвили АН ГССР, т. 15. 1960წ. .

ნ. ტყემალაძე. Обновление значений параметров объекта. Материалы НаучныхСеминаров. 1967წ. Том 7, выпуск I , Тбилиси.

И. Нахуцришвили, О.Микадзе. Обобщение логарифмического закона Эванса. Georgian Engineering News. 2010წ. N3, 14-16.

ო. ისაკის ძე მიქაძე. Обобщение логарифмического закона Эванса. GEN. №3. 2010წ. .

ქ. ვეზირიშვილი-ნოზაძე. Обобщение результатов опыта эксплуатации тепловых насосов для тепло- и хладоснабжения технологических и комфортных систем. Тбилиси. Сб. трудов Института систем Управления АН Грузии.. 2002წ. Сб. трудов №6. с.93-96.

И. Джавахишвили. Обобщение ускорения сходимости процесса обучения распознования образов. Сообщения Академии Наук ГССР. 1975წ. №3 80.

Л. Мдзинаришвили. Обобщение формул Милнора и Коэна-Фогта. . Сообщения АН ГССР,. 1976წ. 83 №2,.

И. Хатискаци, Н. Никвашвили, Т. Беридзе. Обобщенная схема построения проекционных нелинейных моделей. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი ''ტრანსპორტი". 2008წ. #3-4 (31-32) გვ.37-40.

ნ. ამილახვარი. Обобщенные концептуальные модели оптимизации объектов автомобильной техники. ტექნოლოგიური პროცესების და მოწყობილობების პრობლემები. საერთაშორისო სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია. 2000წ. მოხსენებათა თეზისები. – თბილისი; 36-37.

Г. Тодуа. Обобщенные тождества Риччи и Бианки пространства Lm(Vn). . განათლება და განვითარება. 2010წ. №3. 222-228. .

ა. გრიგალაშვილი. Обогащение карбонатной руды чиатурского марганца в тяжелых суспензиях. თბილისი, "GEORGIAN ENGINEERING NEWS". 2006წ. #3 2006 წელი.

К. Котетишвили, Кеванишвили Г.Ш.Кеванишвили И.Г. Кекелия Г.В. Обоснование проекционного решения функционального уравнения теорий антенн и дифракции. Georgian Engineering News,. 2001წ. №2, , pp 15-21.

ლ. ჩიქავა. Обострение демографической ситуации в Грузии за последнее десятилетие.. Изд. "Язык и культура", "Ежегодник Института политологии Академии наук Грузии". 2002წ. 9 с..