სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26296 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ნ. არეშიძე, ა. ლეჟავა, ნ. კევლიშვილი, ნ. ბალახაძე, ს. კვეზერელი. Об экспертной оценке экологической опасности загрязненных земель участков акваторий и водоемов. Georgian Engineering News. 2006წ. #3, gv. 122-124.

Г. Чихладзе, Г.Ш.Кеванишвили, И.Г.Кеванишвили, В.Д.Меладзе, М.А.Шенгелия. Об электромагнитной совместимости антенной системы из двух активных вибраторов. სტუ, შრომები, მართვის ავტომატიზებული სისტემები. 2009წ. , № 2, (7).

Г. Чихладзе, Л.Кокилашвили, Г.Табатадзе. Об электромагнитной совместимости связанных вибраторов. ჟ. „Georgian Engineering News“ (GEN), № 3, 2009. 2009წ. № 3.

З. Чачхиани. Об электросопротивлении сплавов системы Tb(1-x)YxZn. Тр. "Физика твердого тела" . 1983წ. №4(261). с.16-19..

ნ. ტყემალაძე. Об эффективности алгоритма обработки разведывательной информации на ЭВМ. Материалы НаучныхСеминаров. 1968წ. Том 7, выпуск II , Тбилиси.

Т. Сулаберидзе. Об эффективности в одной задаче нелинейного прогноза и фильтрации. Сообшения АН ГССР. 1984წ. т.114, №2, стр.269-272 .

Ш. Андгуладзе, Д.В. Эристави, Н.Ш. Бибилури, А.Р. Гогишвили , М.К. Гугешидзе, Е.Л. Мацаберидзе, Е.Л. Мацаберидзе. Обеззараживания питьевой воды от последствий антропогенных и стихийных бедствий методом нанотехнологии. Грузинский Технический Университет Журнал Nano Studies . 2014წ. Журнал Nano Studies 9 стр.167-168 .

М. Гугешидзе, Д Еристави, Н Бибилури. Обеззараживания питьевой воды от последствий антропогенных и стихийных бедствий методом нано- технологии.” . Nano Studies, Georgia. 2014წ. ISSN 1987-8826 N 9.ст 167-168.

A. Sharvashidze, А.Какабадзе Б. Дидебашвили. Обеспечение безопасности движения грузовых поездов на железной дороге в горных услоиях испрравной работой тормозной системы подвижного состава (на английском язике). Проблеми механики (Международный журнал) ISSN 1512-0740 . 2013წ. № 2(51) / 2013. с. 73-76..

В. Балавадзе, პ. კონიაშვილი. обеспечение безопасности зданий сооружений методами строительного и неразрушаюшего контроля. международный наушный журнал "проблемы механики" №2(23). 2006წ. №2(23).

А. Цакадзе, ქონიაშვილი ქ., ბალავაძე ლუკა. Обеспечение безопасности зданий-сооружений методами строительного и неразрушающего контроля. მექანიკის პრობლემები. 2006წ. №2(23), 5 გვ. .

ა. წაქაძე, П.О. Кониашвили, Л.Н. Балавадзе. Обеспечение безопасности зданий-сооружений методами строительного и неразрушающего контроля. международный научный журнал "Проблемы механики" . 2006წ. №2(23), ст. 101-105.

С. Почовян. Обеспечение защиты информации при использовании современных автоматизированных информационных технологий. თბილისი, სტუ, ”ტექნიკური უნივერსიტეტი”, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, სტუ-ს იუნესკოს კათედრის “ინფორმაციული საზოგადოება” დაარსებიდან 15 წლის იუბილეს მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენციის შრომები მართვის ავტომატიზებული სისტემები (ISSN 1512-3979), №2(26). 2018წ. №2(26), 251-255 გვ.

В. Вачарадзе. Обеспечение условий контактности при расчёте балочных фундаментов. Georgian Engineering News (GEN). 2012წ. #3, с.3.

შ. ნაჭყებია. Обеспечение устойчивой работы маломошной ГЭС, подключенной к энергосистеме. Труды ГТУ. 2004წ. 4 (454); лист 6.

И. Хомерики, Ш.Ш.Начкебия, М.Е.Рухвадзе. Обеспечение устойчивой работы маломощной ГЭС, подключенной к энергосистеме. Грузинский технический университет. Научные труды № 4 (454). Тбилиси. 2004წ. .

Т. Буркадзе, Беридзе Дж.. Обзор беспроводных сетей стандартов IEEE 802.11 и IEEE 802.16 с целью внедрения их в Грузии. სტუ-ს შრომები. 2008წ. #1, 2008, გვ. 21-24.

И. Коколашвили, Г.Тлашадзе. Обзор жизни (экология) иноцерамов. "საქართველოს ნავთობი და გაზი". 2005წ. №15, с.33-35.

ზ. გასიტაშვილი, З. Микадзе, М. Тевдорадзе, М. Хартишвили. Обзор инновационной политики и национальных инновационных систем ведущих стран мира. აკადემიკოს ი. ფრანგიშვილისადმი საბადების 85 წლისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ,,საინფორმაციო და კომპიუტერული ტექნოლოგიები, მოდელირება, მართვა“ - შრომები (3-5 ნოემბერი) საგამომცემლო სახლი ,,ტექნიკური უნივერსიტეტი“. . 2016წ. .