სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

პირადი ნომერი:

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტი ვერ მოიძებნა

თ. მაღრაძე, მ. მანჯავიძე, ა. წაქაძე, მ. ვარდიაშვილი. ბაგირის ტესტირება და მინიტორინგი ბოჭკოვან-ოპტიკური სენსორებით . სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი . 2009წ. #3(14) , გვ. 16-21.

ვ. ზვიადაური, გ. თუმანიშვილი, გ. გოგია, გ. მიქელაძე. დინამიკური დატვირთვების გავლენა ასრიალების პროცესზე ამწევი დანადგარის ბაგირი-შკივის კვანძში. . ენერგია. 2008წ. №2(46). გ. 27-32.

გ. ტაბატაძე. ენერგორესურსები, . ჟურნალი „საქართველოს ნავთობი და გაზი“,. 2005წ. №15, 2005, გვ. 25–28;.

მ. კახიანი, თ. ჩხაიძე, ჩუბინიძე მ.. ვიბრაციის გავლენა ხიდური ამწის რედუქტორის ხანგამძლეობაზე . ”ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა” ს.ტ.უ. . 2009წ. #2(14), გვ. 98-106..

ს. ხიზანიშვილი. ვინ არის "მომავლის ადამიანი?!" . აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი (პედაგოგიური ფაკულტეტი), ქუთაისის უნივერსიტეტი, საქართველოს განათლების მეცნიერებათა აკადემია, ერთობლივი სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია მიძღვნილი აკადემიკოს ვარლამ ქელბაქიანის დაბადებიდან 80 წლისთავისადმი . 2013წ. შრომები, ქუთაისი, იანვარი, 2013, გვ. 51-54.

მ. კახიანი, კახიანი ა., თ.თევზაძე. თანამედროვე მანქანათმშენებელი საწარმოების ორგანიზაციის და მენეჯმენტის ზოგიერთი საკითხები . ჰიდროინჟინერია. 2010წ. N2, გვ.52–58. უაკ 528 .

პ. ჭიჭაღუა. კაშხლის ბეტონის წყობის ტემპერატურული რეჟიმის გამომთვლელი მანქანის გამოყენებით გაანგარიშების პროგრამის შესახებ. ენერგია. 2004წ. #1(29) გვ. 67-71 .

მ. კახიანი, ვარსიმაშვილი რევაზ. კბილანა–ბურთულებიანი გადაცემები ცვალებადი გადაცემის ფარდობით . ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა . 2010წ. N2(18) გვ.68–75. ISSN 1512-3537.

. ლ. ხვედელიძე. შეწყვილებული ქალაქების ურბანული განვითარების თავისებურებანი. არქიტექტურისა და ქალაქთმშენებლობის თანამედროვე პრობლები. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი. N1, გვ.:62-68. ISSN2233-3266.. . 2011წ. .

ზ. ეზუგბაია, ი. ბერძენიშვილი, ი. ირემაშვილი. მზის ენერგიის გამოყენება მონოლითურ სახლმშენებლობაში . სტუ-ს შრომები #2 . 2006წ. გვ.14-18.

ი. გოცირიძე. მობილური ტელემედიცინის დამუშავების საკითხები. აკადემიკოს ივერი ფრანგიშვილის დაბადების 85 წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „საინფორმაციო და კომპიუტერული ტექნოლოგიები, მოდელირება, მართვა“. 2015 წ. გვ . 136. 0წ. გვ,136.

ვ. ზვიადაური. მოძრავი დატვირთვის და პერიოდული ძალის სიბრტყეზე ერთდროული ზემოქმედების დინამიკური მოდელის შედგენის შესახებ. საქ. მეცნ. აკად. ქუთაისის სამეცნიერო ცენტრის შრომები. 2003წ. № 7, გ. 61–64 .

ზ. ჭარბაძე, დადიანი ქ.. ნორმატიული დოკუმენტების შესახებ ღვარცოფმცოდნეობის დარგში.. საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო. წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტის შრომათა კრებული .. 2010წ. N 65, გვ.გვ.193-199.

ჯ. გახოკიძე, მიხეილ მამნიაშვილი. ოპერატიულ-სამძებრო საქმიანობა თუ გამოძიება? . სოციალური ეკონომიკა . 2010წ. 6, გვ. 129-136..

ა. სიჭინავა. პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების რეგულირება საქართველოში. სსმქბუ სამეცნიერო შრომათა კრებული. 2009წ. 10 გვერდი.

ზ. მიქაძე, ი. შურღაია, ი.ზ. მიქაძე. რთული მასობრივი მომსახურების სისტემის ანალიზის ერთი განზოგადებული მოდელის შესახებ. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. შრომები. მართვის ავტომატიზებული სისტემები.. 2007წ. №2, (3), თბილისი. გვ. 32-40. ISSN 1512-3979.

ნ. ჩხაიძე, ნ. მახვილაძე. საერთაშორისო მოთხოვნები ხამი აბრეშუმის ძაფის ხარისხზე. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომები: ”მსუბუქი მრეწველობის პრობლემები”. 2003წ. გვ.11-16.

ა. სიჭინავა. საინვესტიციო კონტროლის სისტემების სრულყოფისათვის. საერთაშორისო სამეც. კონფ. კრებული . 2009წ. გორი, 5 გვერდი.